ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

งานสุดฮัก ที่รักเธอ

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

  “ตำรับรักนักบริหาร”

นักบริหารต้องทำความเข้าใจทำความกระจ่างในตัวเองระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้มีความก้ำกึ่งกัน การทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปทำให้เกิดเสียสมดุลอันเป็นเหตุให้นักบริหารสูญเสียโอกาสดีในชีวิต การรักษาสมดุลระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงานที่มีความรักความเข้าใจเป็นตราชั่งจึงต้องตระหนักและชั่งให้พอดีตลอดเวลา เป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง พินิจพิจารณาวิเคราะห์และทำให้พอดีระหว่างส่วนตัว เพื่อนร่วมงาน วงงานใกล้ตัว ไกลตัว เพื่อให้ชีวิตของตนมีความสุขตามภาวะแห่งการครองตน ครองคน ครองงาน

งานสุดฮักที่รัก “เธอ”

สัจจาตนใจตั้งคนทำงานจริงจังตั้งใจเฮ็ดทุกสิ่งจริงจังกับเวียกข้อยถึงเงินน้อยกะบ่สน คนหัวใจเต็มร้อยบ่คอยไผใจมั่นแก่น ทดแทนสิ่งขาดร้อยเวลาน้อยสิค่อยทน ถนนคนเงินน้อยแนวใด๋กะเขินขาด บาดเทื่อหนีบ่ได้กะทนสู้บ่เซา งานสุดฮักหนึ่งคือเจ้าสองสิ่งอยู่เดียวใจมอบถวายในหลวงบ่ห่วงหยังทั้งสิ้น ในแดนดินผืนนี้มีในหลวงองค์ราช ครองหัวใจผู้น้อยสิคอยเบื้องเพิ่งสูง งานมื้อนี้กะยากหยุ่งเวียกเพิ่นเกิดนายคิด เศรษฐกิจฉุดเงินตราดิ่งลงบ่มียั้ง ประหยัดหยังกะพอได้แต่ประหยัดหัวใจให้คิดฮอดบ่มีอยู่ ฮักหนึ่งคนอยู่บ้านสองงานนั้นไล่ใส่กัน ความสัมพันธ์สองชิ้นถวิลหายามคิดฮอดตลอดคนน้อยน้อยตาละห้อยอยู่หลัง ฟังหัวใจส่งเสียงฮ้องสิหาเงินมาป่อน สตางค์ใบบัดแล่นต้อนเงินร้อยป่อนใส่มือ ฮักงานการฮักสู่มื้อให้เกิดเกิงกับหัวใจ ฮักหลายหลายกะคือคนนั่งเฮียงเรียงข้าง หาสตางค์ให้พอใช้ความพอเพียงให้สอนสั่ง ฟังเสียงเวียกเรียกร้องนางน้องกะส่อยกัน งานทำมีบ่อั้นบัดเงินห่างเวลาขอ เงินเดือนหลายกะพอทนสิเกิ่งกันขยันยิ่ง สิ่งสุดฮักสองสุดท้ายงานกับนางเดินตามพี่ คนผู้ดีกับเวียกข่อยคอยเงินใช้ใส่กระเป๋า อย่าลืมกันเด้อหมู่เจ้าเวียกต้องเก่งคนพอดี งาน เงิน “เธอ” กะคือกัน เกิ่งเวลายามเร่ง นักเลงงานตระหนักไว้ฮักหลายหลายเวียกทุกสิ่งเอามากลิ้งเกิ่งหน้าเวลาว่างแต่งเติม เสริมงานเฮาให้โด่งดั้งดังย้อนเวียกกับงานเฮือนต้องสะเทือนไปนำกันเกิ่งดีสองก่ำ อย่าลืมงานยามเธอใช่หัวใจสองต้องเข้านั่ง ฟังหัวหน้าสั่งใช่เสียงเมียอ้ายกะเกิ่งกัน ตัดสินใจถึงร้อยชั้นทำงานเก่งทั้งสองทาง อ้ายฮักนางกับงานทำหน่ำสองลองสู้    ประครองกันดู๋สองก่ำทำงานดีเวียกเฮือนเก่ง นักเลงเพื่อนกะบ่หย้าน ธรรมฮู้กะแห่งดี ฮักกะมีใจมั่นทำงานดีฮักกะเก่ง เงินกะมาหมู่กะพ้อแนวนี่แห่งดี คนทำงานทุกมื้อนี่มักสิห่างงานเฮือนเพื่อนกะเหินยามงานหลายห่างไกลใจฮ้าย หัวใจใสกะฮุนฮ้อนอย่าลืมหาธรรมใส่ หัวใจเลี้ยงอยู่ได้ธรรมฮ้องส่องใจ งานทำไปใจจดจ้องอย่าลืมเฮือนฮักยิ่งใหญ่ หัวใจงานเวียกเรียกร้องงานน้องกะเฮ็ดดี อย่าลืมสิ่งบอกชี้เวียกเก่งงานเดิน มีเงินพอฮองเป๋าอย่าเหล่าลืมคนใกล้ ลูกเมีย ใจสองที่ฮักอีหลีกับเวียกใหญ่ทำงานไปคิดพ้อหน้าอย่าลืมพ้อรสพระธรรม เด้อละหมู่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา