ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

แบบฮักใหม่มอบให้เธอ

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

 “ตำรับรักนักบริหาร”

นักบริหารต้องรู้จักปรับแก้วิธีการทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงานให้เหมาะกับบุคคลแต่ละเพศวัย เพราะในองค์กรต่างจิตต่างใจ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีความต่างฐานะการรับรู้ นักบริหารต้องเข้าใจเอาใจใส่รับรู้อย่างรู้เขารู้เรา เฝ้าระวังและปรับเทคนิคทำงานอย่างเข้าใจ ออมชอมปรับรูปแบบด้วยความอดทน ใจกว้างและสำนึกในธรรมชาติที่แตกต่าง การยอมรับการกระทำ พฤติกรรมของผู้ร่วมงานอย่างฉลาดจะช่วยให้ปรับงานกับคนได้เหมาะเจาะสอดรับกันอย่างพอดี ช่วยให้เกิดผลผลิตที่ลงตัวแม้รูปแบบปฏิบัติพฤติกรรม การกระทำของคนในองค์กรมีหลากหลายแต่เป้าหมายมีหนึ่งเดียวคือการนำองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้จุดหมายปลายทางที่มีเป้าเดียวกันตลอดไป

แบบฮักใหม่มอบให้เธอ

ฝันละเมอยามไกลหน้าตื่นขึ้นมาติดตาอยู่ ฮูปในใจประทับไว้บ่ลืมเจ้าผู้ดี ฮักออกแบบเป็นจั่งซี้กะคือฮักสุดคิดถึง คะนึงหาเวลานอนหย่อนเธอลงบึ้ง ขึงขั้วใจแขวนไว้เอาหัวใจฝากเก็บก่อน น้อง   สะออนแหน่อยู่บ้อ แนวใจอ้ายกะบ่งาม ความอยากถามนางน้อง สองเฮาฮักมีแบบ ฮักอิงแอบแนบข้างห้องหัวใจน้องเปิดเบิ่งดู พิเคราะห์ใจแยกให้ฮู้ใจนางอยู่กับคนใด หรือหัวใจของนางมีบ่อนวางเป็นหลายชั้น หรือนางหันหัวไว้เผื่อหัวใจชายคนอื่น หรือสร้างไว้เป็นหมื่นห้องใจน้องเผื่อผู้ใด๋ เอามาแบแบบบอกอ้ายไว้ก่อนยามเฮาฮัก ก่อนสิปักหัวใจก่ายกันกับนางน้อง ถามดูใจตัวบ้างยามสบตาใจอุ่นอุ่น คุณมีคนซ่อนอยู่บ้อหรือใจเจ้าเปล่าวาง ทำสะอาดให้เปล่าว่างยามสิฮักปักใจกัน ความสัมพันธ์สองเฮาจั่งกอดกันสนิทแน่น ความเป็นแฟนแทนเพื่อนที่รักเฮาเฝ้าติดต่อ ฮักฉบับแบบย่อย่อหรือพอได้แค่อิ่มใจ หรือเอาแบบมักฮักไห้ฮักส่ำหนึ่งพอคันคัน ฮักนำกันแต่ยามเห็น ห่างกันกะเมินแล้ว ฮักคือแหลวอยู่เทิงฟ้าสอดสายตาหาอ่อยเหยื่อแนมหากินไก่น้อยน้อยหวานจ้อยปากอ่อยหา หรือเอาแบบฮักฟ้าอากาศขาดเมฆามองดูงามสดใสอิ่มใจใสแจ้ง น้องแยงดูใจเจ้าสาวงามถามดูก่อน นางสะออนอ้ายอยู่บ้อหรือเห็นหน้าจั่งคิดเห็น ฮักแบบแท้บ่เว้าเล่นต้องออกแบบวางแผนการ ฮักกันนานต้องมีแผนอ่านใจหลายชั้น สำคัญใจนางน้องอย่าสองทางฮ้างป๋าปล่อย อย่าสิคอยสร้างเหลี่ยมลู่หาเล่นมักบ่อเซา สมัยนี่บ่อยากเว้าก้ำเกิ่งชายหญิงใจฮักจริงคือโบราณอ่านกันพันแต้ม การสื่อสารความฮู้เทคนิคดีฮักมีมาก เรียนรู้กันได้ทุกเรื่องเพียงพ้อพบตา ฮักแท้แบบเก่งกล้าบ่มีแบบกะมีหลาย ฮักแบบใจถึงกันแบบบ่หันเห็นหน้า มีเวลาโทรบ้างยามสาวนางฮักกับพี่ ฮักแบบมีหม่องเล่นเมล์พร้อมข่ายสื่อสาร เขียนจดหมายแบบนั้นล้ากว่าเทเลกซ์ เช็คข้อมูลทางอีเมล์อ่านคอมพ์ซอมแซด แช๊ทกะทันสมัยพร้อมซอมใจกันสมัยใหม่ ฮักหลายแบบอ้ายฮักน้คงของแท้มอบแก่เธอ ฮักแบบบ่ต้องเก้อละเมอฮักยามผิดหวัง ความจริงจังจริงหัวใจอ่านเป็นเห็นหม่อง ลองดูใจของพี่กับคนดีฮักรุ่นใหม่ แบบฮักได๋อ้ายฮักน้องของแท้สิอยู่ไส...

 

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา