ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

 “ตำรับรักนักบริหาร”

ความรักความเข้าใจเป็นความจำเป็นสำหรับนักบริหาร แม้ว่าการสนับสนุนทรัพยากรด้านอื่นจะพอเพียงมากแล้วก็ตาม ความเข้าใจความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรก็ยังมีความจำเป็น เพราะคนเป็นปัจจัยหลักปฏิบัติงานทั้งปวงในองค์กร พื้นฐานความต้องการของคนก็คือเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองพอเพียงระดับหนึ่งแล้วก็จะเกิดความต้องการขั้นต่อไป นักบริหารพึงสนองความต้องการด้วยความเข้าใจ เอาใจใส่พิจารณาให้เกิดความพอดี โดยนำธรรมะที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์พิจารณาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสมดุลและพอเพียงอันจะเป็นการเพิ่มผลผลิตงานที่ดี

ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม

กุหลาบสวยแดงสดสิ่วปลิวกลีบงามยามบานเก่า กุหลาบเฉากลีบเหี่ยวแห้งเพราะแรงทึ้งถิ่มจากมือ ถือขึ้นมามองจ้องหาเจ้าของบ่เห็นไง่ ไปใสน้อน้องหล้าสังมาถิ่มฮักเฮา หรือสาวนางรังเกียจอ้ายกายบ่หล่อนางเลยชัง น้องจั่งวางความฮักถิ่มกรรมเฮาทำไว้ ฮักสดใสบานแย้มกุหลาบแซมอ้ายแทนที่ คนดีมีใหม่แล้วหนีอ้ายหน่ายเหนื่อยเร็ว กรรมฮักเฮาเกิดเหวฮ้ายหุ้มบ่ห่อฮักหดหาย ลืมความธรรมเคยสัญญาว่าฮักจังบ่ลืมพี่ นางคนดีลืมคำเว้าฮักของเฮาฮักตลอด ฮักจนฮอดชาติหน้ายังสิพ้อฮักเฮา กุหลาบแดงเฉาสิ่วนางมาหิวหาฮักใหม่ หัวใจฮ้อนแดดกล้านางหากั้งห่มสวย ความซวยตกมาอ้ายกรรมธรรมหายฮักโหยหอด ฮอดบ่เห็นไง่เจ้านางน้องห่างเหิน ธรรมเพื่อฮักเฮาเฮ็ดไว้ โอบเอาฮักปักลงกลางทางสองใจเฮาสองฮักมักกันพันแน่น เป็นแฟนกันมันส์คือแห้วคือแหลวแดงแพงลูกไก่ น้องมาไปย้อนแบ็งค์เงินแห้งน้องฮักหน เห็นเฮ็ดเงาฮักอ้ายย้านหิวหอดยามเงินหมด บัดเทื่อเงินมาลดน้องห่างเหินนางเดินเลี้ยว ฮักของเฮาเลยเสี่ยวเหลือแนวเดียวซากฮักเน่า เอาซากกรรมฮักฮ้างมาถิ่มใส่ใจ เอื้ออารีน้องอ้ายลืมลาจากใจสาว พ้อฮักเฮาตกอับหน่ายสะอางค์ทางน้อง ความลำพองหนหวยฮ้อนลืมออนซอนซ้อนซากเก่า สูญเสียเฮาขาดฮักน้องสิหลงฮ้องใส่ฮู ดู๋ตนเฮาคนผู้ฮ้ายกายกะก่ำยามเงินหมด บ่มีเงินบ่มีรถบ้านเฮือนเฮาไฮ้ กรรมสิไปตามเรื่องวิถีทางถนนถ่อย ถอยหนีหายจากหน้าลาซู้ผู้ฮักแพง แดดยังมีมื้อแจ้งยามมืดเมฆบังบด ความคิดถึงมาลดบัดฮักเฮาเขาเฮียงข้าง ความเข้าใจสองเฮาฮ้างแฮงฮักจางเจ้าใจจืดธรรมเพื่อฮักมืดหน้าหนีน้องหน่ายแหนง เหตุที่ห่างน้องบ่แจ้งบ่เปิดปากวาจา ใจบ่แจงพอคำส่ำหินปิดถ้ำ คำงามหวานเคยเว้าแพงฮักเฮาเจ้าบ่อ่วย คนสวยเห็นอื่นโก้โลเลแล้วหลีกเดิน ขอให้เพลินกรรมเจ้าจรจากเฮาเอากรรมใหม่ธรรมฮักความรักอ้ายนางจำได้ส่ำเม็ดงา ดีว่าจำได้หน้าคนเคยฮักมักสมหวังทักทายกันยามเห็นย้อนฮักทำกรรมเคยแต้ม ขอให้แนมดูด้วยทำดีกรรมธรรมยู้ส่ง นางลืมหลงลดอ้ายลงใต้ฮักเขา ธรรมดาอ้ายฮักเจ้าเอาใจเก่าของเฮาฮัก ปักแจกันหัวใจใส่ฮักสีแดงเข้ม กุหลาบแดงบานเต็มบ้านยามฮักบานอ้ายน้องอิ่มบัดธรรมหายฮักน้องถิ่ม ส่างมาฮ้างน้องห่างธรรม น้อน้องเอ๊ย

  All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา