ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

"ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"

 กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

                                        “ตำรับรักนักบริหาร”

ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น

อบอุ่นหลายในใจน้องยามสองเฮาเว้ากันหม่วน ชวนสัญญาฮักแท้บ่แวเลี้ยวเกี่ยวไผ อ้ายฮักน้องน้องฮักอ้ายเรื่องเปิดหน่ายบ่มีเห็น เป็นสัญญาเฮาสองฮักแพงยาวยิ่ง ฮักจังจริงวันนี่สิบ่มีมื้อจาก ฝากหัวใจให้อ้ายแล้วคือแก้วส่องทาง น้องเพียงหวังจากอ้ายคือจริงใจบ่มีจาก ฮักเฮาเอาฟากฟ้าดาราแจ้งแข่งจันทร์ สัญญาฮักผูกมั่น จันทร์อาทิตย์คือพยาน เอาดวงดาวเป็นสัญญาฮักเฮาคงที่ สิบ่หนีบ่มีฮ้างบ่มีจางบ่มีจืด ฮักบ่มืดมีหมื่นล้านราคาค่าตั้งผูกใจ ฮักอ้ายหลายยินยอมหยุ่งยุงแมลงบ่ให้ไต่ดูแลใจให้อ้ายพ้อสุขยู้อยู่เสมอ อ้ายอย่าเผลอยามไกลข้างหันหลังหนีมีคนใหม่ หัวใจอ้ายอย่าลดเลี้ยวอย่าหลงเสี่ยวใส่ผู้ใด๋ ซื่อ จริงจัง มอบให้อ้าย เรื่องเปิดหน่ายบ่มีวัน สัญญากันคือจริงใจอ้ายอย่าลืมคำเว้า ฮักของเฮาในวันนี้มีชีวีที่หมายเผิ่ง อย่าระเริงเกี่ยวข้องแนวนางน้องบ่ถืกใจ การพนันสิ่งฮ้ายฮ้ายแนวน้องหน่ายอ้ายอย่าเฮ็ด ยาเสพติดแนวรำคาญอ้ายห่างหนีอย่ามีมื้อ ฮักอย่าเผลอเอาเฮียงพี่สามหัวใจมีมาสอด ฮอดมื้อม้วยอย่าคิดสั้นสัญญาน้องอย่าเปลี่ยนใจ ฮักน้องมอบให้แก่อ้ายหมายฝากชีวิต สถิตย์เนาว์หัวใจใส่ลงขันแก้ว แนวบ่ดีน้องขอร้องอ้ายอย่าลอง อย่าคิดใหม่ คิดฮอดใจน้องบ้างยามอ้ายห่างนาง ฮักอ้ายอย่าละล้างเปิดหน่ายหมางเมิน อย่าไปเพลินนำสังคมผู้มีเกินหน้า สัจจาหญิงคือหินฮ้อนยามออนซอนบ่มีหน่าย เพียงอ้ายมีแต่น้องสองหมั่นอย่าหวั่นไหว เพียงขอฮ้องให้อ้ายคิดหมั่นขยันเพียร เฮียนเฮ็ดกินทำการหมั่นขยันแปงสร้าง คิดถึงนางยามเห็นหน้ายามไปมาคิดเห็นแหน่ อย่าแวออกนอกข้างทางเลี้ยวอ้ายอย่าเหลียว ใจอ้ายอย่าลดเลี้ยวเหลียวส่องอบายมุข สุขสิ่งสอนหัวใจหมั่นครองตรองใช่ นางหมายเอาใจพี่ชีวีสองครองตลอด ฮอดปลายฝันวันแก่เฒ่าสองเฮาได้อยู่สบาย ฝันเป็นจริง สิ่งสุดท้ายนางขอฝากสัญญาใจ แนวใด๋มีปัญหาให้มั่นหมายใจแก้ นางสิคอยแลสิ่งกำลังใจเทตื่มเติมฝันเพิ่มแก่อ้ายผู้นำหน้าฮักแพง บ่มีท่วมบ่มีแล้งคงทีในความฮัก สลักลงกลางใจหน่ายบ่เป็นนางเห็นพร้อม น้องยอมมาเฮียงพี่ ย้อนเห็นดีฮักยิ่งใหญ่ไผสิติน้องบ่ย้านเพียงใจอ้ายฮักเสมอ หลงละเมอแต่นำอ้ายขอหัวใจอย่าฮักจืด มืดหรือแจ้งให้ฮักน้องครองคู่อยู่ดี อ้ายฮักน้องแบบนี้สิฮักพี่จนวันตาย โลกสลายกะยังฮักมักผู้เดียวคืออ้าย ความพอใจของน้องผองหัวใจมอบให้พี่ คันอ้ายเฮ็ดแบบหว่านี่ใจน้องบ่หน่ายแหนง ดอกพี่เอ๋ย

  All links

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา