ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 พ่อพระผู้กำเนิดฮัก
หน้าที่ 2 "หาญนักฮักถูกหาร#1"
หน้าที่ 3 "ฮักสองเฮา#1"
หน้าที่ 4 หัวอกหญิง
หน้าที่ 5 คิดฮอดฮัก
หน้าที่ 6 สื่อฮักสื่อคิดฮอด
หน้าที่ 7 นิราศฮักนักพัฒนา#2
หน้าที่ 8 ฮักบนเส้นขนาน
หน้าที่ 9 ฮักสามฤดู
หน้าที่ 10 ฝนทักอ้ายฮักคุณ
หน้าที่ 11 ฮักวัยรุ่น
หน้าที่ 12 กอดฮักกล่อมใจ
หน้าที่ 13 ฝัน
หน้าที่ 14 ฮักหนาว
หน้าที่ 15 เดือนรักอ้ายฮักเดือน
หน้าที่ 16 ลานฮักลานคอย
หน้าที่ 17 “นาพิน โมเดล 10 แบบ”
หน้าที่ 18 "นาพิน 7 ขั้น#1"
หน้าที่ 19 ”แบบที่ 2 “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”
หน้าที่ 20 แบบที่ 1 “ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”
หน้าที่ 21 "สิบแบบ"
หน้าที่ 22 "ตรวจสอบและทบทวน#1"
หน้าที่ 23 “NAPINAIC-ประชุมอย่างสร้างสรรค์”
หน้าที่ 24 คอย.....เสน่ห์นักบริหาร

เติมฮักให้เต็มอก #1

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

                                                                                              “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

“ตำรับรักนักบริหาร”

ความรักความเข้าใจ ความปรารถนาดี เป็นเสน่ห์ของนักบริหาร การนำไปใช้อย่างฉลาดและรู้ทันเป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน นักบริหารที่ดีต้องมีความเฉลียวและรู้จักคุณค่าของความรักความปรารถนาดี มีความเข้าใจและเอาใจใส่ให้การนำไปใช้มีความสมดุลย์ระหว่างบุคลากรกับงานที่ผลิตได้ และอย่าลืมให้ความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาดีนี้กับตัวเองด้วย

ฮักปักใจ

ความฮักหลายมากล้นในโลกมากสีสัน ฮักทุกวันฮักทั้งคืนบ่เปลี่ยนผันวันมื้อ คือกันกับใจข่อยบ่มีวันผันเปลี่ยนมีหมุนวียนบ่เปลี่ยนมื้อคือใจเจ้าดั่งเดียว ฮักบ่ได้ลดเลี้ยวคือดั่งฮักโตเอง เป็นนักเลงกะยังฮักมักเจ้าของเหลือล้น อย่าลืมตนเวลาเฮามีหน้า มีคนยอหุ้มห่อ อย่าลืมไปพบพ้อหวานใจเจ้าค่อยถนอม ฮักให้ยังเพียบพร้อมแนวเวียกการงาน ฮักโบราณคือความฮักมักสิ่งดีถนอมไว้ หัวใจคนเฮานี่วันดีวันบ่เที่ยง อย่าลืมฮักไว้หล่อเลี้ยงเพียงใจเจ้าเบิ่งแยง ถึงเวลาแลงค่อย คอยดูคนหุ้มห่อ อย่าลืมหาแวะและพ้อฝูงเพื่อนอย่าย่างหนี มีเวลาหาบ้างหัวใจโตคนใกล้ที่ สาวผู้ดีน้องผู้โก้อย่าลืมเยี่ยมแวะถาม ยามหัวใจถวิลพ้ออย่าลืมคนนั่งข้างนอก บอกน้องหนุ่งผู้นั่งใกล้ หัวใจอ้ายมอบแด่นาง เวลาดีเวลาว่างอย่าลืมเด้อฮักประเทศ ยามมีภัยเหตุฮ้อนอย่าลืมเจ้าผู้นั่งสูง ลุงอาอาวน้าสาวพร้อมกำลังใจส่งไปแหน่ หมากกะตังค์ป่อนพร้อมเมื่อบ้านฝากหลาน งานกับคนอย่าลืมพ้อฮักให้พอแล้วอ้อยอิ่ง ฮักผู้หญิงให้เกิ่งก้ำเงินคำพร้อมฮักอย่าหลง เวลาไกลไปคดโค้งอย่าลืมฮักทางเดินตรง อย่าได้ลืมไลหลงท่งนาเพียงบ้าน มีเฮือนชานเป็นตึกโก้อย่าลืมเถียงบ่อนเคยนั่ง ฮักผู้สาวนั่งห้างอย่าลืมน้องนุ่งผ้าถุง ปักใจเฮาความเรืองรุ่งอย่าลืมฮีตโบราณกาล คันนานไปอย่าลืมฮักแม่ยานางผู้ชูเจ้า หัวใจเบายามงานยุ่งอย่าลืมเห็นผู้สาวแก่ แวไปยามถามข่าวบ้างสาวเฒ่าผู้บ่าวฮาม ฮักปักใจเลิศล้ำกะคือฮักองค์กษัตริย์ ฮักบ่มีวันคลายตลอดไปถวายท่าน วันเวลาเต็มมื้อถือฮักโตเป็นแบบอย่าง ทำงานเวียกเก็บก่อสร้างคอยท่ายอดอุ่นใจ เหิงปานใดสาวหล่าสิโงมาบ้านเก่า บ้านเฮาเคยนั่งเฝ้าสบตาเจ้าจั่งอุ่นใจ ฮักแนวนี้จั่งสิได้ลูกอุ่นแทนสกุล คันหากคุณเห็นใจแห่งฮักหลายสุดบึ้ง  ดึงปักใจถนอมไว้คอยคนดีสิกลับต่าว คอยผู้สาวผู้พรากบ้านมื้อใด๋น้องสิต่าวคืน..น้องเอ้ย

 

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา