ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 พ่อพระผู้กำเนิดฮัก
หน้าที่ 2 "หาญนักฮักถูกหาร#1"
หน้าที่ 3 "ฮักสองเฮา#1"
หน้าที่ 4 หัวอกหญิง
หน้าที่ 5 คิดฮอดฮัก
หน้าที่ 6 สื่อฮักสื่อคิดฮอด
หน้าที่ 7 นิราศฮักนักพัฒนา#2
หน้าที่ 8 ฮักบนเส้นขนาน
หน้าที่ 9 ฮักสามฤดู
หน้าที่ 10 ฝนทักอ้ายฮักคุณ
หน้าที่ 11 ฮักวัยรุ่น
หน้าที่ 12 กอดฮักกล่อมใจ
หน้าที่ 13 ฝัน
หน้าที่ 14 ฮักหนาว
หน้าที่ 15 เดือนรักอ้ายฮักเดือน
หน้าที่ 16 ลานฮักลานคอย
หน้าที่ 17 “นาพิน โมเดล 10 แบบ”
หน้าที่ 18 "นาพิน 7 ขั้น#1"
หน้าที่ 19 ”แบบที่ 2 “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”
หน้าที่ 20 แบบที่ 1 “ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”
หน้าที่ 21 "สิบแบบ"
หน้าที่ 22 "ตรวจสอบและทบทวน#1"
หน้าที่ 23 “NAPINAIC-ประชุมอย่างสร้างสรรค์”
หน้าที่ 24 คอย.....เสน่ห์นักบริหาร

"ฮักนางบ่จางใจ#1"

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

                                        “ตำรับรักนักบริหาร”

ฮักนางบ่จางใจ

 

ความฮักนางมีให้อ้ายประทับใส่ในดวงจิต ฮักของนางสดใสฮักหลายบ่มายม้าง นางบ่ลืมลาข้างกลางวันฝันหรือตื่นฮักนางคืนให้อ้ายจำได้ประทับใจ บริสุทธิ์ดุจดั่งดวงดอกไม้บูชาเทพองค์เทวาหอมกว่าจวงจันทร์งามสง่าใสในใจพี่ ฮักคนดีนางมาให้มอบดวงใจมาให้พี่ ฮักกันฮอดมื้อนี้ใจน้องส่องเสมอ เธอฮักจริงบ่มีจั้งบ่ปิดบังฮักตลอด ใจนางจอดอยู่ข้างอ้ายบ่มีมื้อสิจืดจาง ห่วงหาฮอดตลอดข้างค้างอยู่ในหัวใจ จิตของนางกับชายคู่กันสนิทแน่น นางเป็นแฟนกับพี่คนดีบ่มีหน่าย น้องฮักอ้ายเต็มสู่ห้องนางน้องมอบสู่ใจ น้องฮักอ้ายเปรียบได้คือดั่งดวงจันทร์แสงตะวันสวยงามคู่กลางวันแจ้ง แสงจันทราคือนางน้องประครองดาวอันสวยเด่น ดวงจันทร์เพ็ญคู่ฟ้าดาราเจ้าคู่เดือน ฮักบ่จางจืดเจื้อนบ่มีเจื่อนจางลง บ่มีหลงบ่มีลืมดื่มด่ำใจเสมอมื้อ ฮักคือกันกับเจ้าสองฮักเฮาพระธาตุใหญ่ องค์สองฮักผูกรักไว้เสมอมั่นต่อกัน ฮักน้องมอบอ้ายนั่นบ่ผันเปลี่ยนเวียนลืม บ่มีซึมบ่มีคลายบ่หน่ายเลยพอน้อย น้องนางคอยถนอมพี่คนดีคอยเป็นห่วง น้องบ่ลวงบ่หลอกอ้ายใจน้องส่องเสมอ เธอจริงจังจริงใจแท้บ่มีแวบ่มีหน่ายฟ้าสลายดินปั่นปิ้นนางน้องกะบ่ลืม มื้อใดฟ้ามืดครึ้มน้องนางจ่มระทมหา ถึงเวลายามนอนน้องออดออยเคียงข้าง ยามนวลนางนอนใกล้อุ่นหัวใจอ้ายสุขยิ่ง ความจริงใจของน้องหล้าแพงล้นหลื่นคน ฮักของนางเลิศล้นในโลกโลกา หาบ่มีคนคือสิจื่อจำจดใจอ้าย นางฮักหลายหวงพร้อมบ่ยอมวางจางจากพี่ คนดีฮักตลอดมื้อคือคู่ผู้เฮียง เรื่องใดใดสิเดือดร้อนน้องปัดป่ายให้ไลลา เวลางานการทำน้องซ่อยดูดู๋จ้อง เก็บสิ่งของแนวใช่ยามไปไกลน้องตกแต่งของฮักแพงได้อิ่นอ้อยคอยเมี่ยนมัดเสมอ หัวใจเธอถนอมพี่คนดีแพงตลอด แพงแต่มืดฮอดแจ้งแลงเซ้ากะจ่มหา ฮักของน้องเหนือกว่าฟ้าสูงกว่าสรวงสวรรค์เหนือกว่าจันทร์ดาราบ่เปรียบใดในหล้า เวลากินนางหาพร้อมเวลานอนนางอ้อนออดพรอดว่าฮักแต่พี่คนดีน้องอย่าห่างเหิน เพลินหัวใจของอ้ายยามนางจาอ้าปากต่อ ฮักอ้ายหลายกะด้อขอเพียงอ้ายอย่าจืดจาง อ้ายฮักนางคือกับน้องสองฮักเฮาได้มาจอด ฮักมาฮอดมื้อนี้เพราะนางน้องฮักเสมอ ใจของเธอกับใจอ้ายฮักกันหลายบ่มีเปิด ฮักเลิศหลายในใต้ฟ้าบ่มีแล้วผู้คือ น้องหล้าเอย

  All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

 

                                                                                

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา