ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 พ่อพระผู้กำเนิดฮัก
หน้าที่ 2 "หาญนักฮักถูกหาร#1"
หน้าที่ 3 "ฮักสองเฮา#1"
หน้าที่ 4 หัวอกหญิง
หน้าที่ 5 คิดฮอดฮัก
หน้าที่ 6 สื่อฮักสื่อคิดฮอด
หน้าที่ 7 นิราศฮักนักพัฒนา#2
หน้าที่ 8 ฮักบนเส้นขนาน
หน้าที่ 9 ฮักสามฤดู
หน้าที่ 10 ฝนทักอ้ายฮักคุณ
หน้าที่ 11 ฮักวัยรุ่น
หน้าที่ 12 กอดฮักกล่อมใจ
หน้าที่ 13 ฝัน
หน้าที่ 14 ฮักหนาว
หน้าที่ 15 เดือนรักอ้ายฮักเดือน
หน้าที่ 16 ลานฮักลานคอย
หน้าที่ 17 “นาพิน โมเดล 10 แบบ”
หน้าที่ 18 "นาพิน 7 ขั้น#1"
หน้าที่ 19 ”แบบที่ 2 “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”
หน้าที่ 20 แบบที่ 1 “ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”
หน้าที่ 21 "สิบแบบ"
หน้าที่ 22 "ตรวจสอบและทบทวน#1"
หน้าที่ 23 “NAPINAIC-ประชุมอย่างสร้างสรรค์”
หน้าที่ 24 คอย.....เสน่ห์นักบริหาร

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา