ประเทศไหนอดอยากที่สุด | วิชาการ.คอม


ประเทศไหนอดอยากที่สุด

ประเทศไหนอดอยากที่สุด

ผู้เขียน กาญจนกมล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ประเทศไหนอดอยากที่สุด

>ประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะอด อยากขาดแคลนอาหารมากที่สุดในโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในแถบภูมิภาคซับ -ซาฮาราของทวีปแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียใต้ก่อน อื่นต้องขอบอกว่ารายงานชิ้นนี้เป็นการศึกษาที่ทำขึ้นโดยบริษัทเมเปิลครอฟท์ ประเทศอังกฤษ ผู้ให้บริการด้านการประเมินความเสี่ยงภัยทั่วโลกในการทำธุรกิจ ซึ่งศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวนทั้งสิ้น 148 ชาติ หลังจากโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่อุบัติขึ้นในช่วงปี 2550-2551 ทำให้ราคาอาหารทั่วโลกถีบตัวสูงขึ้นมากเกินปกติและยังทำให้สถานการณ์ในบาง ประเทศย่ำแย่จนบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลถึงขั้นนองเลือดในกว่า 30 ประเทศประเทศ ที่ติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศที่เผชิญกับภาวะอดอยากหรือมีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดวิกฤต ขาดแคลนอาหารมากที่สุด ได้แก่ แองโกลา, เฮติ, โมซัมบิก, บุรุนดี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งประเทศ ที่ว่ามาอยู่ในทวีปแอฟริกาเกือบทั้งหมด ส่วนประเทศในเอเชียใต้ที่มีความเสี่ยงภัยที่ว่านี้สูง ได้แก่ ปากีสถาน บังกลาเทศ และอินเดีย 3 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคนี้ติดอยู่ในลำดับที่ 11, 20 และ 25 ตามลำดับส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงภัยที่จะต้องประสบภาวะขาดแคลน อาหารน้อยที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็กก่อนหน้านี้ธนาคารโลกประเมินสถานการณ์ในช่วงเกิด วิกฤตด้านอาหารเอาไว้ว่าในช่วงที่สินค้าอาหารมีราคาถีบตัวสูงขึ้นอย่างมาก ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากถึงประมาณ 100 ล้านคน ต้องตกอยู่ในภาวะยากจนถึงขีดสุด ซึ่งยังเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่โลกเรามีคนเป็นพันล้านคนที่หาเงินเลี้ยง ปากเลี้ยงท้องโดยเฉลี่ยในแต่ละวันได้ไม่ถึงวันละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ถึง 35 บาท ให้แย่ลงไปอีกรายงานของเมเปิลครอฟท์ชี้ว่า ความยากจนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความมั่นคงทางอาหารตกอยู่ในภาวะอ่อนแอ แต่นั่นไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเอ ลิสัน วอร์เฮิร์สท์ ผู้อำนวยการของเมเปิลครอฟท์ กล่าวว่า วิกฤตความมั่นคงทางอาหารยังเป็นผลมาจากการพัฒนาทางภาคการเกษตร การไหลเวียนของการค้าการลงทุน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านโภชนาการของภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกนอก จากนี้ สงครามกลางเมืองก็ยังเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัย สิ่งที่จะนำมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนี้ได้ก็เห็นจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับประเทศที่ติดอยู่ใน 5 อันดับต้นๆ ของรายงานชิ้นนี้ เช่น ประเทศแองโกลาที่เผชิญกับภาวะไร้เสถียรภาพจากความขัดแย้งภายในประเทศมานาน เกือบ 3 ทศวรรษ ทำให้มีผู้พลัดถิ่นจำนวนหลายล้านคน ปัญหานี้ได้นำความหายนะมาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของแองโกลา หรือกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและบุรุนดีก็เช่นกันที่ประสบกับปัญหา สงครามความขัดแย้งภายในประเทศ ทั้งยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นและระบบธรรมาภิบาลไม่เข้มแข็ง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องปากท้องและประชาชนที่อยู่ในดินแดนดังกล่าวก็ต้องทนทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นมาจนถึงทุกวันนี้...

<

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา