บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เปิดจองแล้ว งานรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเชิญผู้รักสุขภาพร่วมงาน Innovations in CANCER Treatment พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-16:00น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย ... [เข้าชม 380] [โดย สุรัสวดี]

เปิดจองแล้ว งานรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเชิญผู้รักสุขภาพร่วมงาน Innovations in CANCER Treatment พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-16:00น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย ... [เข้าชม 128] [โดย สุรัสวดี]

เปิดจองแล้ว งานรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเชิญผู้รักสุขภาพร่วมงาน Innovations in CANCER Treatment พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-16:00น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย ... [เข้าชม 116] [โดย สุรัสวดี]

เปิดจองแล้ว งานรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเชิญผู้รักสุขภาพร่วมงาน Innovations in CANCER Treatment พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-16:00น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย ... [เข้าชม 113] [โดย สุรัสวดี]

ทดสอบ

ทดสอบ [เข้าชม 13] [โดย Janny Nokkonk]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช

เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาด้านสุขภาพชุมชน [เข้าชม 1] [โดย chainarong_54]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช

เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาด้านสุขภาพชุมชน [เข้าชม 4] [โดย chainarong_54]

[เข้าชม 0] [โดย ]

โรคตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบีคืออะไร? โรคตับอักเสบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ หลายคนที่ติดเชื้อไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย การติดเชื้อที่พบมากในหลายประ ... [เข้าชม 546] [โดย บิ้ง]

โรคตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบี - เป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัว icon_print_pdf โรคตับอักเสบบีคืออะไร? โรคตับอักเสบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ ... [เข้าชม 6] [โดย บิ้ง]

ข้อเข่าเสื่อม ใครว่ารักษายาก ดูคลิปนี้ก่อนที่จะสายไป !!

https://www.youtube.com/watch?v=oI9rvu9PI5I [เข้าชม 611] [โดย Sarah Jell]

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105,

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105, By E-PBPW Online2557 View my profile Previous อาหารเสริม,,ลดน้ำ ... [เข้าชม 18] [โดย ppworld]

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105,

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105, By E-PBPW Online2557 View my profile Previous อาหารเสริม,,ลดน้ำ ... [เข้าชม 12] [โดย Pornpoj]

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105,

ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล, โรงเรียนบริบาล ,ARANYARAK,0863111290,029398060,หมอสมชาย 0818251105, By E-PBPW Online2557 View my profile Previous ARANYARAK, โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล, ... [เข้าชม 27] [โดย PPworld]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แคร์เนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แคร์เนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ Care NursingHome ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ... [เข้าชม 58] [โดย ppworld]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ Care NursingHome ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ... [เข้าชม 3] [โดย ppworld]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ... [เข้าชม 6] [โดย ppworld]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ ... [เข้าชม 3] [โดย ppworld]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ [เข้าชม 3] [โดย Pornpoj]

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/

ดูแลผู้สูงอายุ ,ดูแลผู้ป่วย,แครืเนอร์สซิ่งโฮม,สถานดูแลผู้สูงอายุ ,สถานดูและผู้สูงอายุลาดพร้าว, หมอสมชาย 081-8251105 ,http://www.carenursinghome.com/ [เข้าชม 3] [โดย Pornpoj]

วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างถูกต้องที่สุด by มามิ ชุดให้นม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น คุณแม่ควรศึกษาวิธีการให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มให้นมลูก ไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวจากอาการหัวนมถลอก หรือเลือดออกได้ มาดูวิธีการให้นมผ่านชุดให้นม หรือเดรสให้นมกันคะ [เข้าชม 4] [โดย มามิ ชุดให้นม]

วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างถูกต้องที่สุด by มามิ ชุดให้นม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น คุณแม่ควรศึกษาวิธีการให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มให้นมลูก ไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวจากอาการหัวนมถลอก หรือเลือดออกได้ มาดูวิธีการให้นมผ่านชุดให้นม หรือเดรสให้นมกันคะ [เข้าชม 19] [โดย มามิ ชุดให้นม]

เรื่อง อาหารไทยพื้นเมือง : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองแต่ละภาค และสืบค้นอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป [เข้าชม 9,817] [โดย รุ้งวดี ระวัง]

h

-- [เข้าชม 100] [โดย -]