Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 45] [โดย Janejira Sangsum]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 43] [โดย Janejira Sangsum]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 43] [โดย Janejira Sangsum]

ออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม

อยากทราบว่า ออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม ช่วยตอบหน่อยนะคะ หาคำตอบไม่ได้จริงๆ [เข้าชม 61] [โดย ดอกสร้อย]

ออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม

อยากทราบว่า ออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม ช่วยตอบหน่อยนะคะ หาคำตอบไม่ได้จริงๆ [เข้าชม 63] [โดย Sudawan Wannarat]

ออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม

อยากทราบว่าออกไซค์ของโลหะชนิดใดที่เคลือบหน้าผิวของโลหะเเล้วทำให้โลหะไม่เป็นสนิม [เข้าชม 24] [โดย Sudawan Wannarat]

สมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้

อยากทราบสมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้หน่อยค่ะ คือมีการบ้านมาเเล้วทำไม่ได้ไม่มีในหนังสือเรียนค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ หาไม่ได้จริงๆ [เข้าชม 33] [โดย ดอกสร้อย]

สมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้

อยากทราบสมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้หน่อยค่ะ คือมีการบ้านมาเเล้วทำไม่ได้ไม่มีในหนังสือเรียนค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ หาไม่ได้จริงๆ [เข้าชม 23] [โดย ดอกสร้อย]

สมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้

อยากทราบสมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้หน่อยค่ะ คือมีการบ้านมาเเล้วทำไม่ได้ไม่มีในหนังสือเรียนค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ หาไม่ได้จริงๆ [เข้าชม 38] [โดย Sudawan Wannarat]

สมการเเสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ฟืนเเละถ่านไม้

อยากทราบ [เข้าชม 54] [โดย Sudawan Wannarat]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 114] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 101] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ ... [เข้าชม 70] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริ [เข้าชม 71] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam) เป็นกรอบในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเส [เข้าชม 70] [โดย ่jeera]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 133] [โดย ครูดี]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 42] [โดย taunchai]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 31] [โดย taunchai]

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps [เข้าชม 131] [โดย googleappthailand]

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps [เข้าชม 54] [โดย googleappthailand]

การสกัดทองคำจากแหล่งแร่ซำเจียง

บทความจากวารสารข่าวสารการธรณี ปีที่ 34 ฉบับที่ 1(มกราคม 2532) หน้า 12 - 23 [เข้าชม 487] [โดย สาธิต เทอดเกียรติกุล]

สอนสร้างแอพด้วย App Inventor 2 สำหรับผู้เริ่มต้น

วิดีโอนี้ เป็นหลักสูตร เรียนฟรี สำหรับ ผู้เริ่มต้น (Biginner) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนา Android Application ด้วยเครื่องมือง่ายๆ แต่มีความสามารถสูง อย่าง App Inventor มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ Facebook ... [เข้าชม 774] [โดย ณรงค์พร]

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ... [เข้าชม 364] [โดย Earthquake]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 พบกับ กิจกรรมสอนทำอาหารคลีนฟู๊ดแบบไทยๆ และกิจกรรมโยคะ ... [เข้าชม 137] [โดย ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง]