Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 65] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 46] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 36] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 31] [โดย น้องเก้า]

Philips' Blog

แนะนำอุปกรณ์ประกอบอาชีพ, เครื่องทำขนมต่างๆ [เข้าชม 66] [โดย Philips Win]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้หลักภาษา เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 119] [โดย นิรันดร์ ผมไผ]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 191] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 60] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 51] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 53] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 41] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย [เข้าชม 138] [โดย googleappthailand]

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย [เข้าชม 91] [โดย googleappthailand]

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป [เข้าชม 89] [โดย googleappthailand]

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป [เข้าชม 47] [โดย googleappthailand]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 285] [โดย อัจฉรา สอนพรม]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ผู้รายงาน นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 125] [โดย wiwatchai05]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ผู้รายงาน นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 85] [โดย wiwatchai05]

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา ... [เข้าชม 120] [โดย wiwatchai05]

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา ... [เข้าชม 57] [โดย wiwatchai05]

11 แนวทางในการ “Reduce IT Costs” ให้กับองค์กร

Reduce IT Costs องค์กร [เข้าชม 162] [โดย googleappthailand]

11 แนวทางในการ “Reduce IT Costs” ให้กับองค์กร

Reduce IT Costs องค์กร [เข้าชม 93] [โดย googleappthailand]

TIEEASIA2017 : งานมหกรรมการศึกษานานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 : 5th The International Education Expo Asia 2017

“5th The International Education Expo Asia 2017” between 11 - 12 February 2017 at Pathumwan Princess Hotel, M Floor (BTS National Stadium next to MBK Center), Bangkok, Thailand. [เข้าชม 198] [โดย TIEEASIA2017]

TIEEASIA2017 : งานมหกรรมการศึกษานานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 : 5th The International Education Expo Asia 2017

“5th The International Education Expo Asia 2017” between 11 - 12 February 2017 at Pathumwan Princess Hotel, M Floor (BTS National Stadium next to MBK Center), Bangkok, Thailand. [เข้าชม 143] [โดย THAITRADE]