Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
กรณีศึกษา ภาควิชาอาดัมวิทยา

ภาควิชาอาดัมวิทยา สถาบันพัฒนาความรัก ชีวิต และสายเลือด ยุติปัญหา ส่งเสริมคุณค่า http://linkallheart.com เป้าหมาย และ ผลลัพธ์ คือการเปลี่ยนโลกที่ชั่วร้ายนี้ให้กลายเป็นโลกอุดมคติ ด้วยการชำระความชั่ว ... [เข้าชม 737] [โดย linkallheart]

Education Technology

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ [เข้าชม 146] [โดย ณรงค์พร เหล่าศรีสิน]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 56] [โดย linksob]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 42] [โดย linksob]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 34] [โดย Sarinna Jansena]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 33] [โดย Sarinna Jansena]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 33] [โดย Sarinna Jansena]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดกิจกรรม PIM Open House for 2017 MBA Candidates #1 ขึ้น ในหัวข้อ “ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0” เพื่อปลุกพลังความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ ... [เข้าชม 178] [โดย เพ็ญนภา]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 108] [โดย เพ็ญนภา]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 82] [โดย pen]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 75] [โดย pen]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 35] [โดย pen]

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม [เข้าชม 86] [โดย googleappthailand]

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม [เข้าชม 46] [โดย googleappthailand]

วรรณกรรมกฎหมาย : นัดรอบ่พ้ออ้าย

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต [เข้าชม 9,870] [โดย ศรีกรม]

อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีทุน

สำหรับท่านที่ว่างงานหรือว่ามีงานทำแล้วแต่ว่าเงินไม่พอใช้ อยากจะหารายได้เสริมด้วยการเริ่มต้นขายของออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีเงินทุนมาลงทุนสักที ขั้นแรกก่อนที่จะขายสินค้า ..คุณก็ต้องมีสินค้าก่อน โดยให้ลองมองสินค้าที่ใกล้ตัวคุณที่สุด ... [เข้าชม 59] [โดย nutapol]

อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีทุน

สำหรับท่านที่ว่างงานหรือว่ามีงานทำแล้วแต่ว่าเงินไม่พอใช้ อยากจะหารายได้เสริมด้วยการเริ่มต้นขายของออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีเงินทุนมาลงทุนสักที ผมเข้าใจได้ถึงปัญหานี้เป็นอย่า [เข้าชม 55] [โดย nutapol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 อัตราเงินเดือน 31,500.- บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากประ ... [เข้าชม 79] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 อัตราเงินเดือน 31,500.- บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากประ ... [เข้าชม 72] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 31,500.- บาท รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศของมหาวิทยาลัย ... [เข้าชม 51] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 31,500.- บาท [เข้าชม 54] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 31,500.- บาท [เข้าชม 51] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ... [เข้าชม 55] [โดย SH, Mahidol]

ด่วน!! ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ม.มหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ... [เข้าชม 50] [โดย SH, Mahidol]