Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เลือกงานจากอะไร

น้องๆหลายคนกำลังจะได้งาน หรือกำลังรอผลการสมัคร ซึ่งก้อมีแววว่าจะได้งาน พี่อ้ออยากให้นอ้งลองเลือกงานจาก 10 ข้อนะคะ ... [เข้าชม 79] [โดย พี่อ้อ ITBS]

พุทธจิตวิทยาศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์

เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป นิพพาน เน้นอริยสัจสี่ในการแก้ปัญหา [เข้าชม 186] [โดย ศรีสารภี]

พุทธจิตวิทยาศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์

เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป นิพพาน เน้นอริยสัจสี่ในการแก้ปัญหา [เข้าชม 39] [โดย suraporn2513]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองhttp://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016 [เข้าชม 89] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองhttp://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016 [เข้าชม 104] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง ... [เข้าชม 48] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง ... [เข้าชม 42] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกเสริม [เข้าชม 130] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 129] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตโลหะทองคำจากแร่ในประเทศ

รายงานการศึกษา "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตทองคำ" กรมทรัพยากรธรณี (มกราคม 2534) 106 หน้า จัดทำโดย ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร์ เดชนา ชุตินารา นาวิน หาญจวณิช มณชัย ศิริมา และ สาธิต เทอดเกียรติกุล [เข้าชม 7,120] [โดย สาธิต เทอดเกียรติกุล ]

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ [เข้าชม 138] [โดย googleappthailand]

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ [เข้าชม 65] [โดย googleappthailand]

เทคนิคการเรียน IELTS ให้ได้ 7.5 รับรองผล

IELTS Blog สำหรับผู้ที่อยากค้นคว้าเทคนิคในการเตรียมสอบ IELTS, เรียน ielts ที่ไหนดี, วิธีการทำข้อสอบใน Part ต่างๆ, เทคนิคจาก ielts examiner [เข้าชม 249] [โดย ป.โกศิน]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ... [เข้าชม 71] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ครั้งที่ ... [เข้าชม 58] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ... [เข้าชม 56] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ครั้งที่ ... [เข้าชม 55] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค่ะ ... [เข้าชม 53] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

อธิบดี พช. ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสมุนไพร (HERBAL CITY)

26 ต.ค. 59 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสมุนไพร (HERBAL CITY) และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประชารัฐกับการพัฒนาสมุนไพร" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ... [เข้าชม 78] [โดย มะลิ]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 82] [โดย น้ำผึ้ง]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 68] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 68] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 70] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 63] [โดย Janejira Sangsum]