Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ปรึกษา การเขียน admission essay service

admission essay หากใครที่ต้องการadmission essayเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ทาง Edutrainรับจัดทำadmission essay และบริการให้คำปรึกษาการทำ พร้อมแก้ไขโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ... [เข้าชม 130] [โดย edutrain]

รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชื่อผู้ศึกษา นางนภศร มิตรกิจการค้า ปีที่ศึกษา 2559 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 118] [โดย น้ำหวาน]

รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชื่อผู้ศึกษา นางนภศร มิตรกิจการค้า ปีที่ศึกษา 2559 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 69] [โดย นายขวัญชัย พยัฆโค]

50 คำถามสัมภาษณ์เข้าทำงานโลจิสติกส์

น้องๆหลายคน จะไปสัมภาษณ์งาน แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ลองเอาคำถามพี่อ้อไปลองใช้ดูว่า จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน แต่อย่างไรแล้วพี่อ้อก้อมันใจนะว่า 50 คำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการสมัครงานโลจิสติกส์จะช่วยได้แน่นอนค่ะ ... [เข้าชม 302] [โดย เด็กโลจิสติกส์]

50 คำถามสัมภาษณ์เข้าทำงานโลจิสติกส์

น้องๆหลายคน จะไปสัมภาษณ์งาน แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ลองเอาคำถามพี่อ้อไปลองใช้ดูว่า จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน แต่อย่างไรแล้วพี่อ้อก้อมันใจนะว่า 50 คำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการสมัครงานโลจิสติกส์จะช่วยได้แน่นอนค่ะ ... [เข้าชม 126] [โดย เด็กโลจิสติกส์]

50 คำถามสัมภาษณ์เข้าทำงานโลจิสติกส์

น้องๆหลายคน จะไปสัมภาษณ์งาน แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ลองเอาคำถามพี่อ้อไปลองใช้ดูว่า จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน แต่อย่างไรแล้วพี่อ้อก้อมันใจนะว่า 50 คำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการสมัครงานโลจิสติกส์จะช่วยได้แน่นอนค่ะ ... [เข้าชม 103] [โดย เด็กโลจิสติกส์]

50 คำถามสัมภาษณ์เข้าทำงานโลจิสติกส์

น้องๆหลายคน จะไปสัมภาษณ์งาน แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ลองเอาคำถามพี่อ้อไปลองใช้ดูว่า จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน แต่อย่างไรแล้วพี่อ้อก้อมันใจนะว่า 50 คำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการสมัครงานโลจิสติกส์จะช่วยได้แน่นอนค่ะ ... [เข้าชม 44] [โดย พี่อ้อ ITBS]

กรณีศึกษา ภาควิชาอาดัมวิทยา

ภาควิชาอาดัมวิทยา สถาบันพัฒนาความรัก ชีวิต และสายเลือด ยุติปัญหา ส่งเสริมคุณค่า http://linkallheart.com เป้าหมาย และ ผลลัพธ์ คือการเปลี่ยนโลกที่ชั่วร้ายนี้ให้กลายเป็นโลกอุดมคติ ด้วยการชำระความชั่ว ... [เข้าชม 811] [โดย linkallheart]

Education Technology

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ [เข้าชม 162] [โดย ณรงค์พร เหล่าศรีสิน]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 60] [โดย linksob]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 47] [โดย linksob]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 42] [โดย Sarinna Jansena]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 35] [โดย Sarinna Jansena]

แนวข้อสอบราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหหน่วยงาน [เข้าชม 38] [โดย Sarinna Jansena]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดกิจกรรม PIM Open House for 2017 MBA Candidates #1 ขึ้น ในหัวข้อ “ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0” เพื่อปลุกพลังความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ ... [เข้าชม 209] [โดย เพ็ญนภา]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 123] [โดย เพ็ญนภา]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 101] [โดย pen]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 93] [โดย pen]

ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0 ในตัวคุณ 5 พ.ย.นี้ ที่พีไอเอ็ม

เมื่อทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ... [เข้าชม 39] [โดย pen]

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม [เข้าชม 96] [โดย googleappthailand]

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม

Cloud Computing ประหยัดงบ แต่ฟังก์ชันเพิ่ม [เข้าชม 47] [โดย googleappthailand]

วรรณกรรมกฎหมาย : นัดรอบ่พ้ออ้าย

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต [เข้าชม 9,917] [โดย ศรีกรม]

อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีทุน

สำหรับท่านที่ว่างงานหรือว่ามีงานทำแล้วแต่ว่าเงินไม่พอใช้ อยากจะหารายได้เสริมด้วยการเริ่มต้นขายของออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีเงินทุนมาลงทุนสักที ขั้นแรกก่อนที่จะขายสินค้า ..คุณก็ต้องมีสินค้าก่อน โดยให้ลองมองสินค้าที่ใกล้ตัวคุณที่สุด ... [เข้าชม 70] [โดย nutapol]

อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีทุน

สำหรับท่านที่ว่างงานหรือว่ามีงานทำแล้วแต่ว่าเงินไม่พอใช้ อยากจะหารายได้เสริมด้วยการเริ่มต้นขายของออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีเงินทุนมาลงทุนสักที ผมเข้าใจได้ถึงปัญหานี้เป็นอย่า [เข้าชม 57] [โดย nutapol]