Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บนเส้นทางชีวิต

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า เมื่อไหร่การเดินทางของเราจะหยุดเสียที [เข้าชม 3,269] [โดย pavana]

การประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้วิจัย: นายวีระ ใจแสน ปีที่วิจัย: 2549-2550 [เข้าชม 6,994] [โดย marwinn]

ผลงานวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูปสื่อประสม "Kru samart"

: การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการใช้นวัตกรรม "บทเรียนสำเร็จรูปสื่อประสม" ในการจัดการเรียนรู้ : เติมสีสันบทเรียนสำเร็จรูปด้วยสื่อประสมที่หลากหลาย ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ [เข้าชม 37,072] [โดย sam_art]

Contrastive Analysis of Syllable of Thai and Vietnamese Language

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต่างพยางค์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม [เข้าชม 19,422] [โดย Patthida]

รายงานรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และเจตคติ

รายงานรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาชีววิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 11,176] [โดย rattanaporn]

PaTchiizZ ,, s*

เหน่อยจิง ๆ. ตะเวนสมัครสอบไปเร่อยเลย! [เข้าชม 3,144] [โดย PaTchiizZ ,, s*]

นี่รึความรัก

ท่ามกลางเมืองที่แสนกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย มีเด็กหญิงคนหนึ่ง ชื่อ "เด็กหญิงความรัก" [เข้าชม 2,981] [โดย pran999ai]

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการศึกษาต่อของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล [เข้าชม 3,861] [โดย jirapron]

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน [เข้าชม 914] [โดย ครูสุจิตตรา]

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ที่เน้นการสร้างบรรยากาศ [เข้าชม 421] [โดย ครูสุจิตตรา]

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการศึกษาต่อของประชากรวัยแรงงาน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการศึกษาต่อของประชากรวัยแรงงาน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล [เข้าชม 3,580] [โดย jirapron]

เรื่องอ่านเล่น

เรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เรื่องทั่วๆ ไป สำหรับอ่านเล่นๆ [เข้าชม 65,177] [โดย oAroTN]

กิจกรรมรวมวงมีประโยชน์อย่างไร

1. กิจกรรมรวมวงคืออะไร? 2. ทำไมต้องเข้าร่วม เมื่อเข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร? 3. การรวมวงสามารถเข้าร่วมในรูปแบบใดบ้าง? [เข้าชม 6,299] [โดย steve_ohm]

จริง หรือ หลอก: ซีกโลกใต้น้ำในชักโครก และพายุทอนาโดจะหมุนในทิศตรงข้าม

แรงโคริโอริสมีผลต่อการหมุนอย่างไร? [เข้าชม 8,435] [โดย awatarn]

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนบ้านหนองแต้

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแต้ ผู้วิจัย นายพยุงศักดิ์ ... [เข้าชม 5,956] [โดย somchay]

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมเทนนิส ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เผยแพร่นวัตกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมเทนนิส [เข้าชม 23,729] [โดย โค้ชติ๋ม]

กิจกรรมรวมวงมีประโยชน์อย่างไร

1. กิจกรรมรวมวงคืออะไร? 2. ทำไมต้องเข้าร่วม เมื่อเข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร? 3. การรวมวงสามารถเข้าร่วมในรูปแบบใดบ้าง? [เข้าชม 6,204] [โดย อุเทน อินทโร]

สะพานชีวิต

สะพานชีวิต ในวัยเยาว์พ่อแม่จำเป็นต้องดูแลลูกน้อยเป็นอย่างดี เนื่องจากลูกยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นหากชีวิตในวัยเยาว์ของลูกเปรียบเหมือนการข้ามสะพาน โดยลูกต้องเดินไปคนเดียวจนถึงฝั่งซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถจูงมือหรือไปส่งได้ ... [เข้าชม 4,505] [โดย pavana]

ผลงานวิชาการ

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี [เข้าชม 7,568] [โดย พรสวรรค์ สระภักดิ์]

พบโรคใหม่ "ไข้กระต่าย" ครั้งแรกในเมืองไทย

ติดได้จากสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก อันตรายถึงตาย ! ใครชอบเลี้ยงสัตว์ ระวังให้ดี [เข้าชม 5,464] [โดย chalotara]

present simple tense

การใช้ present simple tense [เข้าชม 6,323] [โดย sudchainapapen]

เฮ้ออ น่าเศร้า...

ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ก้อจะสอบมหิดลแล้ว ทามอย่างไงกี หนังสือก้อพออ่านบ้าง..... [เข้าชม 3,608] [โดย bio_ice]

MY WORK

NO KU NO ME [เข้าชม 6,938] [โดย ajjang]

เทคโนโลยีในสถานที่ทำงาน

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าสำนักงานไหนๆ ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหมด คุณเห็นด้วยหรือเปล่า [เข้าชม 499] [โดย ch1234]