Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
knowledgeth

knowledgeth [เข้าชม 52] [โดย knowledgeth]

knowledgeth

knowledgeth [เข้าชม 37] [โดย knowledgeth]

knowledgeth

knowledgeth [เข้าชม 77] [โดย knowledgeth]

knowledgeth

knowledgeth [เข้าชม 44] [โดย knowledgeth]

knowledgeth

knowledgeth [เข้าชม 30] [โดย knowledgeth]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 51] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 38] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 27] [โดย น้องเก้า]

ขอโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวยหน่อยค่ะ

เป็นมือใหม่การสร้างหุ่นยนต์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการเขียนโค้ดโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ชกมวย กับชุดอุปกรณ์จอยสติ๊กไร้สายกับบร์อดATX2 โดยใช้โปรแกรม Arduino1.7 ซึ่งพยามหัดเขียนแต่โปรแกรมฟ้องเออเร่อตลอดเวลา ช่วยแนะ ... [เข้าชม 26] [โดย น้องเก้า]

Philips' Blog

แนะนำอุปกรณ์ประกอบอาชีพ, เครื่องทำขนมต่างๆ [เข้าชม 64] [โดย Philips Win]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้หลักภาษา เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 98] [โดย นิรันดร์ ผมไผ]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 178] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 49] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 43] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 45] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

อสังหาฯและCSR

ทุกข่าวความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกทำเลทอง ทั่วไทย [เข้าชม 35] [โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย [เข้าชม 120] [โดย googleappthailand]

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย

16 เทคนิคการใช้ Google อย่างเทพ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย [เข้าชม 84] [โดย googleappthailand]

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป [เข้าชม 78] [โดย googleappthailand]

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป

Google Chrome ไม่ได้เป็นแค่ Browser อีกต่อไป [เข้าชม 41] [โดย googleappthailand]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 270] [โดย อัจฉรา สอนพรม]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ผู้รายงาน นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 102] [โดย wiwatchai05]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ผู้รายงาน นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 75] [โดย wiwatchai05]

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา ... [เข้าชม 94] [โดย wiwatchai05]