Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม

จบคอมธุรกิจ อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม - เรียนได้ที่ไหนบ้าง อยู่พิษณุโลกค่ะ - ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ - ระยะเวลานานเท่าไหร่ ขอบคุณมากค่ะ ^^ [เข้าชม 61] [โดย JANG]

อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม

จบคอมธุรกิจ อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม - เรียนได้ที่ไหนบ้าง อยู่พิษณุโลกค่ะ - ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ - ระยะเวลานานเท่าไหร่ ขอบคุณมากค่ะ ^^ [เข้าชม 31] [โดย JA NG]

อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม

จบคอมธุรกิจ อยากเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม - เรียนได้ที่ไหนบ้าง อยู่พิษณุโลก ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ระยะเวลานานเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ [เข้าชม 26] [โดย JA NG]

3 นักวิจัยรุ่นกลางพิชิตเงินแสน ประชันไอเดียขายงานโดนใจ

ครั้งแรกของเมืองไทยกองทุนนิวตัน บริติช เคานซิล จับมือ สกว. จัดเวทีให้นักวิจัยรุ่นกลางมาประชันขายงานวิจัยให้โดนใจกรรมการภายใน 5 นาทีภายใต้โจทย์แก้ปัญหาของประเทศและสังคมในมุมกว้าง หวังกระตุ้นให้สื่อสารงานวิจัยที่สร้างแรงกระ ... [เข้าชม 40] [โดย IQML]

รูปโฆษณา

รูปประกอบการโฆษณา [เข้าชม 52] [โดย Jellybear]

รูปโฆษณา

รูปประกอบการโฆษณา [เข้าชม 36] [โดย Jellybear]

รูปโฆษณา

รูปประกอบการโฆษณา [เข้าชม 29] [โดย Jellybear]

รูปโฆษณา

รูปประกอบการโฆษณา [เข้าชม 24] [โดย Jellybear]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้วิจัย นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 61] [โดย ทิพากร]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสาวดนตรี แสงกล้า ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 59] [โดย jrmusic]

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสาวดนตรี แสงกล้า ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 34] [โดย jrmusic]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 80] [โดย อาภรณ์ บุญชำนาญ]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 55] [โดย อาภรณ์ บุญชำนาญ]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 32] [โดย Nuanyai]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 36] [โดย Nuanyai]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 27] [โดย Nuanyai]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading ... [เข้าชม 17] [โดย Nuanyai]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Reading Skills for Comprehension Practice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ : ... [เข้าชม 16] [โดย Nuanyai]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย (ท31101) เรื่อง การอ่านตีความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย (ท31101) เรื่อง การอ่านตีความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางสาววรรณศรี โอกระโทก ... [เข้าชม 28] [โดย นางสาววรรณศรี โอกระโทก]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย (ท31101) เรื่อง การอ่านตีความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย (ท31101) เรื่อง การอ่านตีความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางสาววรรณศรี โอกระโทก ... [เข้าชม 22] [โดย นางสาววรรณศรี โอกระโทก]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางอุมารินทร์ วงศ์เรียน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสบรวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ ... [เข้าชม 63] [โดย อุมารินทร์]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงานทางวิชาการ ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 32] [โดย umarin]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงานทางวิชาการ ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 29] [โดย umarin]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางอุมารินทร์ วงศ์เรียน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสบรวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ ... [เข้าชม 29] [โดย umarin]