Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) T. 02-2583554 M. 096-4868094 www.eukeducation.com ... [เข้าชม 52] [โดย EUK EDUCATION]

Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) ... [เข้าชม 42] [โดย EUK EDUCATION]

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ ... [เข้าชม 69] [โดย วารุณี]

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ ... [เข้าชม 70] [โดย วารุณี]

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ ... [เข้าชม 41] [โดย วารุณี]

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ ... [เข้าชม 43] [โดย วารุณี]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 77] [โดย ธิป]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 55] [โดย ธิป]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 57] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 49] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 45] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 45] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ T. 02-2583554, 096-4868094 www.eukeducation.com ... [เข้าชม 79] [โดย euk2008]

Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ T. 02-2583554, 096-4868094 www.eukeducation.com ... [เข้าชม 27] [โดย euk2008]

Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ T. 02-2583554, 096-4868094 www.eukeducation.com ... [เข้าชม 20] [โดย EUK EDUCATION]

Summer Course in JAPAN 2017

Summer Course in JAPAN 2017 เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูและตลอดโปรแกรม (นักเรียนอายุ 13-17 ปี) ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ T. 02-2583554, 096-4868094 www.eukeducation.com ... [เข้าชม 10] [โดย EUK EDUCATION]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 126] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 78] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

Edutrain รับสอน ติว IELTS Course 2017 – เทคนิคแน่น ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ท่านใดที่กำลังมองหาที่ติวสอบ IELTS ได้ผลจริง!! ให้ Edutrain เป็นคำตอบ รับรองค่ะว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคที่เข้มข้น ใช้ได้จริงเพื่อนำไปใช้ในการสอบ ได้คะแนนสูง ตรงตามที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ ทุกคอร์สสอนโดยคณาจารย์ระ ... [เข้าชม 106] [โดย Edutrain]

Edutrain รับสอน ติว IELTS Course 2017 – เทคนิคแน่น ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ท่านใดที่กำลังมองหาที่ติวสอบ IELTS ได้ผลจริง!! ให้ Edutrain เป็นคำตอบ รับรองค่ะว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคที่เข้มข้น ใช้ได้จริงเพื่อนำไปใช้ในการสอบ ได้คะแนนสูง ตรงตามที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ ทุกคอร์สสอนโดยคณาจารย์ระ ... [เข้าชม 57] [โดย Edu Train]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีสระเดี่ยวเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

ผู้วิจัย นวพรรณ ศิริรัตน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 164] [โดย นวพรรณ]

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย 1 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ... [เข้าชม 111] [โดย moddy]

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย 1 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ... [เข้าชม 88] [โดย วารุณี]

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบ การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัย 1 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ... [เข้าชม 44] [โดย วารุณี]