Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
พุทธจิตวิทยาศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์

เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป นิพพาน เน้นอริยสัจสี่ในการแก้ปัญหา [เข้าชม 37] [โดย suraporn2513]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองhttp://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016 [เข้าชม 79] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองhttp://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016 [เข้าชม 97] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง ... [เข้าชม 45] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด

เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง ... [เข้าชม 40] [โดย เจ้าชาย แห่งบ้านนา]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกเสริม [เข้าชม 119] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 119] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตโลหะทองคำจากแร่ในประเทศ

รายงานการศึกษา "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตทองคำ" กรมทรัพยากรธรณี (มกราคม 2534) 106 หน้า จัดทำโดย ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร์ เดชนา ชุตินารา นาวิน หาญจวณิช มณชัย ศิริมา และ สาธิต เทอดเกียรติกุล [เข้าชม 6,143] [โดย สาธิต เทอดเกียรติกุล ]

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ [เข้าชม 131] [โดย googleappthailand]

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ

ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ [เข้าชม 65] [โดย googleappthailand]

เทคนิคการเรียน IELTS ให้ได้ 7.5 รับรองผล

IELTS Blog สำหรับผู้ที่อยากค้นคว้าเทคนิคในการเตรียมสอบ IELTS, เรียน ielts ที่ไหนดี, วิธีการทำข้อสอบใน Part ต่างๆ, เทคนิคจาก ielts examiner [เข้าชม 206] [โดย ป.โกศิน]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ... [เข้าชม 67] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ครั้งที่ ... [เข้าชม 50] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ... [เข้าชม 54] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

วันนี้พี่จากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการดีดีมาแนะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ชื่อโครงการ "ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ครั้งที่ ... [เข้าชม 51] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

มาแนะนำค่ายจ้า ใครชอบลุย ผจญภัย เชิญทางนี้

สวัสดีค่ะ ... [เข้าชม 50] [โดย Natrika Sirinapaspokin]

อธิบดี พช. ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสมุนไพร (HERBAL CITY)

26 ต.ค. 59 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสมุนไพร (HERBAL CITY) และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประชารัฐกับการพัฒนาสมุนไพร" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ... [เข้าชม 70] [โดย มะลิ]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 74] [โดย น้ำผึ้ง]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 60] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 58] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 60] [โดย พช]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 57] [โดย Janejira Sangsum]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 56] [โดย Janejira Sangsum]

พช.ยกขบวนโอทอปทำดีเพื่อพ่อ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรีวันละ5พันชุดที่สนามหลวง

29 ต.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวาระที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกจังหวัดได้เดินทางมาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกับกลุ่มผู้ประ ... [เข้าชม 43] [โดย Janejira Sangsum]