vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ คนนาพินตำรับรักนักบริหาร#38 โดย คนนาพิน

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม [เข้าชม 333,254]


คำฮักจากใจคน โดย คนนาพิน

ฮักเป็นคำคำเดียวที่บอกใครก็รู้สึกดี การบอกฮักจึงแสดงออกว่า หวังดีกับคนที่ถูกบอก [เข้าชม 2,996]


ฮอยฮักฝากใจ โดย คนนาพิน

ร่องรอยความรักจะปรากฏอยู่เสมอในห้วงความรู้สึกดีที่มีต่อใครบางคน [เข้าชม 3,745]