vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ Ouroborosคำว่า "ทำไม" คำเดียว จะช่วยให้เรามีปัญญา โดย Ouroboros

การตั้งคำถามว่าทำไมแล้วพยายามตอบ จะต้องรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ก่อนจะสังเคราะห์และเรียบเรียงออกมาเป็นคำตอบ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาความคิดและนำไปสู่ปัญญา [เข้าชม 48,520]


เสียงลือเสียงเล่าอ้าง โดย Ouroboros

สืบเสาะ ค้นหา ที่มาที่ไป ของข่าวลือ [เข้าชม 143,822]


รู้ทันข่าว โดย Ouroboros

รู้วิชาการ ให้ลึกกว่าที่ข่าวนำเสนอ [เข้าชม 83,333]


ทดสอบ โดย Ouroboros

ทดสอบ [เข้าชม 1,877]