vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ SlamScholarshipสถาบันจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก โดย SlamScholarship

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “Chulabhorn Graduate Institute Open House 2009” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 [เข้าชม 3,976]


ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2553 โดย SlamScholarship

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และมีนโยบายสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน ๑๐๐ ทุน เป็นสายวิทยาศาสตร์ ๖๐ ทุน สายศิลปศาสตร์ ๔๐ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ [เข้าชม 3,773]


Yono Gakuin ให้ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน รวม 480,0000 เยน โดย SlamScholarship

เขียนเรียงความชิงทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน เทอมล่ะ 120,000 เบน (ปีล่ะ 240,000 เยน) สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ภาคเรียนเดือนเมษายน 2010 [เข้าชม 3,101]


ทุนการศึกษาปริญญาโท รัฐบาลสวิตฯ ประจำปี 2010-2011 โดย SlamScholarship

ถือว่าเป็นทุนการศึกษา เปิดกว้างในสาขาวิชาที่มอบทุนอย่างมาก สำหรับนักศึกษาไทย สามารถที่จะเลือกขอทุนกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ บวกกับ 2 สถาบันเทคโนโลยี ที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ [เข้าชม 3,824]


AUN มอบทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ โดย SlamScholarship

เครือ ข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ International College Student Exchange Programme between The Republic of Korea and ASEAN Nations 2010 [เข้าชม 3,543]


ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอวกาศ ประเทศฝรั่งเศส โดย SlamScholarship

สำนักงานพัฒนางานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS มอบทุนระดับปริญญาโทและ เอก วิศวกรรมอวกาศ สาขา Signal Processing, Telecommunication Engineering, Soft E [เข้าชม 3,825]


AOTS เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น QCTC ประเทศญี่ปุ่น โดย SlamScholarship

AOTS หรือ The Association for Overseas Technical Scholarship กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่กำลังทำงานอยู่เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ ในหลักสูตร The QUALITY CONTROL TRAINING COURSE [QCTC] ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. ถึง 16 มี.ค 2010 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศ [เข้าชม 2,870]


ทุนการศึกษาประเทศสวีเดน เรียนฟรี มีเงินเดือน โดย SlamScholarship

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งในประเทศสวีเดนเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีความสนใจรับ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โทและระยะสั้น 10 เดือนมีเงินเดือนและค่าเล่าเรียนฟรี [เข้าชม 4,329]


ทุนปริญญาเอก Imperial College London โดย SlamScholarship

หาวิทยาลัย Imperial College London กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับรัฐบาลไทยในการให้ทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เพือไปศึกษาในระดับปริญญาเอก [เข้าชม 2,843]


สสวท. เปิดสอบเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. วิชาชีพครู โดย SlamScholarship

สสวท. เปิดสอบคัคเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู [เข้าชม 3,130]


ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย SlamScholarship

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา 2553 ทางรัฐบาลญีปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy ประจำปีการศึกษา 2553 [เข้าชม 2,955]


มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ให้ทุนเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ โดย SlamScholarship

คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Technology Sydney ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา Full Degree Scholarships [เข้าชม 2,646]


มูลนิธิมาร์แชลล์ มอบทุนวิจัยคนจบปริญญาตรี โดย SlamScholarship

The George C. Marshall Research Library ในเลซิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ทำการวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐเวอร์จิเนีย และ แอตแลติกกลาง ทางด้านประวัติศาสตร์การเมือง การทหาร และการเมือง [เข้าชม 408]


ศูนย์บ้านจีน มอบทุนเรียนภาษาจีน เทอมมีนาคม 2553 โดย SlamScholarship

“ศูนย์บ้านจีน” มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขย [เข้าชม 3,084]


สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มอบทุนปริญญาโท หลายสาขา โดย SlamScholarship

Swiss Government Scholarships for Postgraduate Studies Switzerland AY 2010/2011 ด้วยสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งว่า รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาในระดับ Postgraduate ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเน้น [เข้าชม 3,273]


TNI เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี จำนวน 60 ทุน โดย SlamScholarship

TNI มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ใน 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 ทุน เปิดรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2552 [เข้าชม 3,183]


สถาบันการศึกษานานาชาติ มอบทุนป.เอก ฮ่องกง โดย SlamScholarship

ถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยของฮ่องกง (RGC) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งของประเทศฮ่องกง ในเทอม FALL SEMESTER 2010 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆทุกสาข [เข้าชม 4,157]


EAST - WEST CENTER เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดย SlamScholarship

ข่าวทุนการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา EAST – WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIPS 2010 [เข้าชม 4,684]


ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยในฮ่องกง โดย SlamScholarship

ข่าวทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในฮ่องกง HK PhD Fellowship Scheme [เข้าชม 4,160]


ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2553 (JFY2010) โดย SlamScholarship

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ประกาศทุนการศึกษาอุด หนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Progra [เข้าชม 1,995]


นิสิตแลกเปลี่ยน ระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553 โดย SlamScholarship

ด้วยสำนักงานวิรัชกิจจะเปิดรับสมัคร นิสิตในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2553 [เข้าชม 2,903]


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทุน ป.โท เอก โดย SlamScholarship

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาสนับ สนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 [เข้าชม 2,558]


ทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในรัสเซีย โดย SlamScholarship

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไป ศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ในระดับปริญญาโท เอก จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 [เข้าชม 3,107]


ทุนปริญญาเอก สาขา Engineering in Kochi ประเทศญี่ปุี่น โดย SlamScholarship

Kochi University of Technology ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกชาวต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีความสามารถเพิ่มสู [เข้าชม 3,273]