vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ sungkawatกลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ โดย sungkawat

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์ [เข้าชม 155,268]


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? โดย sungkawat

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง [เข้าชม 221,790]


กลอนอีสาน(ESEARN POEM)ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม” โดย sungkawat

ตุ้มโฮมคือการบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ถ้าเป็นคนละพวกก็จะหมายถึงการมารวมกันอย่างครบหมู่ มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเดียวกัน ระดมด้วยกัน ชื่มชมและแบ่งปันความสุขด้วยกัน อย่างพอเพียงและทั่วถึง งานเขียนนี้จะนำเสนอยุทธศาสตร์ที่เป็นการรวมกันรวมพลังทุกส่วน [เข้าชม 15,520]


กลอนอีสาน "การสร้างโมเดล".....สู่การพัฒนา โดย sungkawat

โมเดลที่สร้างแล้ว ต้องทดลอง ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อแน่ใจว่า โมเดลนำไปใช้ได้จริง มีประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ [เข้าชม 10,043]


การสร้างโมเดล คิดวิเคราะห์..........จุดกำเนิดโมเดล โดย sungkawat

คิดวิเคราะห์เป็นหัวใจของการเกิดโมเดล ต้องคิด คิด และคิดอย่างละเอียด และเข้ม เข้มจริงจังโมเดลจึงจะเกิดได้ แยกแยะ แยกย่อย และเห็นจุดเข้มๆที่จะเกิดเป็นแบบ และต้องสร้างแบบให้ได้ก่อนนะครับ...พิมพ์เขียวนั่นไง.. [เข้าชม 1,455]


การสร้างโมเดล คิดวิเคราะห์..........จุดกำเนิดโมเดล โดย sungkawat

คิดวิเคราะห์เป็นหัวใจของการเกิดโมเดล ต้องคิด คิด และคิดอย่างละเอียด และเข้ม เข้มจริงจังโมเดลจึงจะเกิดได้ แยกแยะ แยกย่อย และเห็นจุดเข้มๆที่จะเกิดเป็นแบบ และต้องสร้างแบบให้ได้ก่อนนะครับ...พิมพ์เขียวนั่นไง.. [เข้าชม 469]


การสร้างโมเดล โดย sungkawat

แนวคิดที่เป็นกรอบสำหรับการคิดสร้างนวัตกรรม ณ ที่นี้จะนำเสนอการสร้างนวัตกรรมโดยวิธีการสังเคราะห์(synthetic method) อีกแบบหนึ่ง ลองติดตามเป็นตอนๆ บางทีจะมีทางออก สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างนวัตกรรม แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี? [เข้าชม 9,419]


กลอนอีสาน-เตรียมการพัฒนา.....หนทางสู่การวิจัย โดย sungkawat

การพัฒนาโมเดล ต้องเตรียมพร้อมหลายส่วน จัดให้ครบ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความพยายามของคนสังเคราะห์โมเดล การพัฒนาเป็นหนทางสู่การวิจัย เรียกว่า พัฒนาก่อน....จึงวิจัยตามหลัง เป็นDและ R ครับ [เข้าชม 2,136]


นาพินโมเดลซี่รี่ส์เวอร์ชั่นอังกฤษnapinmodel siries 10 versions#/2 โดย sungkawat

This is engish version of napinmodel siries 10 versions: FOLLOW ME PLEASE...... [เข้าชม 5,436]


การสร้างโมเดล โดย sungkawat

โมเดล คือ แบบ การสร้างแบบย่อมมีที่มา งานเขียนนี้ต้องการนำเสนอกระบวนการสร้างโมเดลที่เป็นเอกลักษณ์และพอดูได้ แต่คงไม่ใช่วิชาการที่เข้มข้นนัก [เข้าชม 4,282]