สมัครค่ายกิจกรรม ห้องครัวเกษตร ตอน “สีสัน ปั้นความสุข” [ปิดรับสมัครแล้ว]

ค่าใช้จ่าย : 780

วันที่ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ณ บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way

[1] ข้อมูลส่วนตัวผู้รับสมัคร


[2] บุคคลอ้างอิง (หากเกิดกรณีฉุกเฉิน)