คลังความรู้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้าน่ารู้
ไฟฟ้าน่ารู้
ระบบส่งไฟฟ้า
วันที่ 22/06/2554 เวลา 17:39:14 ดู 17,675 ครั้ง
การส่งกำลังไฟฟ้าระบบทางไกลๆ และกลไกในการทำงานในระบบส่งกำลังไฟฟ้าก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้า...
ระบบส่งไฟฟ้า


              Demand response เป็นกลไกที่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดการการใช้ไฟฟ้าของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารู้ว่าเวลาใดที่ผู้คนในประเทศมีการ ใช้ไฟฟ้าเยอะหรือเวลานี้ค่าใช้ไฟฟ้าไปเป็นเงินเท่าไร ซึ่งมันช่วยจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหาทางลดการใช้ไฟฟ้าของตนเองลง

             
Distributed generation ระบบของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กแต่มีจำนวนมากต่อกันอย่างเป็นระบบ อาจจะประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก แทนที่จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประกอบกับ solar cell และกังหันลม ระบบนี้มีข้อได้เปรียบกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีข้อเสียเปรียบที่จำเป็นต้อง หาสถานที่สร้างซึ่งจะอยู่ไกลจากเมืองทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนการส่งไฟฟ้าจาด โรงไฟฟ้าไปสู่เมือง ส่วนระบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่มีจำนวนมากสามารถสร้างให้อยู่ใกล้ๆกับเมืองหรืออยู่ตามบ้านเรือนก็ได้ ทำให้ช่วยประหยัดในส่วนของค่าขนส่งไฟฟ้า

             
Dynamic response  เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมปิดเปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า การปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทำเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารหรือในระบบ

             
Electricity distribution ระบบของการแจกจ่ายไฟฟ้าที่ถูกส่งมาจากโรงไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือนหรืออาคารต่างๆ

             
Electrical grid ระบบการขนส่งไฟฟ้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโรงไฟฟ้ากับ Electricity distribution

             
High-voltage direct current หรือ HVDC เป็นวิธีการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้โดยใช้วิธีส่งเป็นไฟฟ้า กระแสตรง โดยทั่วไปการส่งไฟฟ้าจะส่งเป็นแระแสสลับ การส่งไฟฟ้าแบบกระแสตรงจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อใช้ในการส่งไฟฟ้าระยะไกล (ต่างประเทศ) และระบบจะมีการสูญเสียระหว่างการส่งที่น้อยกว่า

             
Load control เป็นชิ้นส่วนที่มีอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องทำน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนนี้จะควบคุมไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานมากจนเกินความจำเป็น

             
Pumped hydro เป็นวิธีการเก็บไฟฟ้าในรูปแบบหนึ่ง จะมีการนำไฟฟ้าไปปั้มน้ำจากแหล่งน้ำที่ต่ำขึ้นไปเก็บไว้ยังแหล่งน้ำที่สูง เมื่อเวลาในที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า เวลานั้นก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำที่สูงผ่านมอเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพของระบบประมาณ 70-80% ระบบนี้มีการใช้ครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงปี1890

             
Megawatts กำลัง 1 ล้านวัตต์ เป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เขียนจากสองส่วนคือ Mega- และ –watt ซึ่งMegaจะแปลว่า 1 ล้าน

             
Smart grid เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนหรืออาคารที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมด้วย              Substation สถานีไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นตัวเชื่องระหว่างระบบขนส่งไฟฟ้าจากโรงผลิตและระบบจ่ายไฟฟ้าไป ตามบ้านเรื่อง อีกหน้าที่หลักสถานีคือแปลงศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองระบบ จากระบบส่งไฟฟ้าซึ่งจะเป็นระบบที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงถึงสูงมากไปสู่ระบบแจกจ่ายซึ่งจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

             
Super grid เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าระยะทางไกลมาก วิธีการหนึ่งสำหรับการส่งไฟฟ้าในระบบนี้คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรง High-voltage direct current นอกจากนี้ได้มีวิธีคิดสำหรับการส่งไฟฟ้าระยะไกลแบบใหม่คือการส่งไฟฟ้าในไฮโดรเจนเหลว ไฮโดรเจนเหลวเป็นสสารที่เป็นตัวนำยิ่งยวด เมื่อไฟฟ้าถูกส่งไปตามท่อที่บรรจุไฮโดรเจนเหลวแล้วพลังงานไฟฟ้าจะแทบไม่มีการสูญเสียระหว่างการขนส่ง

             
Transmission system operator หรือ TSO กระบวนการขนส่งไฟฟ้าที่จะส่งไฟฟ้าศักย์สูงไปตามสายไฟ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Electrical grid

             
Transmission Tower เสาไฟฟ้าสูงสำหรับสายไฟฟ้าที่มีศักย์สูง หรือเรามักเรียกว่า เสาของสายไฟฟ้าแรงสูง

             
Utility pole  เสาไฟฟ้า