เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,196
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 20,420
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 31,369
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,318
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,157
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,204
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 17,598
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 32,720
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 19,407
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,222
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,857
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,442
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,346
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,413
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,514
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,654
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,045
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,992
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,218
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15,370
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,660
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,126
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,538
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,224
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,383
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,146
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,248
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,004
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,238
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,118
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,127
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,096
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตคิดยังไง 2,176
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ฝึกคิด 1,644
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 เลือกข้อที่เขียนถูก 1,979
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 คณิตศาสตร์สมการมาทำเล่นกัน 2,148
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 ลองทำดู 1,593
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2550วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2,277
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 1 คณิตกลพิคาดทอง 1,752
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 คฌิต ป.5 2,340
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 3 ข้อสอบเด็ก อัจฉริยะภาพ ประถมต้น 3,747
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,222
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 2,128
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 5,755
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 1,896
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,410
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,609
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,284
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 1,928
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 2,048