เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,167
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 20,375
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 31,341
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,306
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,144
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,179
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 17,556
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 32,665
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 19,377
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,204
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,834
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,430
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,341
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,397
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,500
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,635
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,035
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,984
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,205
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15,344
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,628
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,117
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,525
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,210
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,366
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,135
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,234
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1,986
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,227
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,107
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,114
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,086
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตคิดยังไง 2,168
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ฝึกคิด 1,637
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 เลือกข้อที่เขียนถูก 1,972
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 คณิตศาสตร์สมการมาทำเล่นกัน 2,138
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 ลองทำดู 1,587
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2550วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2,264
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 1 คณิตกลพิคาดทอง 1,742
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 คฌิต ป.5 2,331
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 3 ข้อสอบเด็ก อัจฉริยะภาพ ประถมต้น 3,733
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,216
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 2,122
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 5,738
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 1,888
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,387
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,587
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,279
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 1,918
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 2,042