เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 4,832
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 19,620
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30,835
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,070
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 12,857
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 3,941
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 16,711
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 31,979
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 18,835
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 2,934
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,344
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,204
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,166
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,181
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,246
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,332
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 1,847
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,776
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,003
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 14,976
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,207
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 1,916
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,296
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 1,985
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,157
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 1,930
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 2,966
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1,805
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,063
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 1,901
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 1,928
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 1,872
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตคิดยังไง 1,981
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ฝึกคิด 1,457
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 เลือกข้อที่เขียนถูก 1,800
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 คณิตศาสตร์สมการมาทำเล่นกัน 1,961
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 ลองทำดู 1,419
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2550วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2,074
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 1 คณิตกลพิคาดทอง 1,588
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 คฌิต ป.5 2,134
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 3 ข้อสอบเด็ก อัจฉริยะภาพ ประถมต้น 3,515
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,012
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 1,940
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 5,465
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 1,706
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,080
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,214
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,093
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 1,726
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 1,848