เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 4,824
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 19,612
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30,821
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,065
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 12,848
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 3,932
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 16,684
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 31,966
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 18,825
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 2,930
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,335
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,200
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,162
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,177
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,241
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,325
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 1,842
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,771
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 1,997
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 14,965
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,201
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 1,912
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,291
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 1,980
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,151
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 1,924
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 2,962
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1,803
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,060
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 1,900
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 1,925
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 1,869
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตคิดยังไง 1,974
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ฝึกคิด 1,454
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 เลือกข้อที่เขียนถูก 1,796
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 คณิตศาสตร์สมการมาทำเล่นกัน 1,956
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 ลองทำดู 1,412
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2550วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2,070
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 1 คณิตกลพิคาดทอง 1,583
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 คฌิต ป.5 2,128
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 3 ข้อสอบเด็ก อัจฉริยะภาพ ประถมต้น 3,506
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,007
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 1,934
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 5,459
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 1,702
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,071
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,206
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,089
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 1,722
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 1,845