เข้าสู่ระบบ

ภาษาจีน
ภาษาจีน
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 9,974
ภาษาจีน ทั่วไป 74 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,497
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,183
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,672
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 4,333
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,988
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 4,175
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น 5,151
ภาษาจีน มัธยมปลาย 8 การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน 5,566
ภาษาจีน มัธยมปลาย 38 การอ่าน ภาษาจีน 4,216
ภาษาจีน มัธยมปลาย 58 คำศัพท์ ภาษาจีน 4,790
ภาษาจีน มัธยมปลาย 40 ไวยากรณ์ ภาษาจีน 4,462
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน 4,854
ภาษาจีน มัธยมปลาย 20 ความรู้ทั่วไป ภาษาจีน 4,550
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 ตัวอักษรจีน 4,342
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน 3,940
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554 4,436
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553 3,841