เข้าสู่ระบบ

ภาษาจีน
ภาษาจีน
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 10,139
ภาษาจีน ทั่วไป 74 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,573
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,260
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,732
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 4,396
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 5,054
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 4,228
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น 5,245
ภาษาจีน มัธยมปลาย 8 การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน 5,660
ภาษาจีน มัธยมปลาย 38 การอ่าน ภาษาจีน 4,279
ภาษาจีน มัธยมปลาย 58 คำศัพท์ ภาษาจีน 4,863
ภาษาจีน มัธยมปลาย 40 ไวยากรณ์ ภาษาจีน 4,540
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน 4,946
ภาษาจีน มัธยมปลาย 20 ความรู้ทั่วไป ภาษาจีน 4,620
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 ตัวอักษรจีน 4,424
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน 4,045
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554 4,496
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553 3,884