ภาษาจีน
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 10,914
ภาษาจีน ทั่วไป 74 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,820
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 4,574
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,987
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 4,605
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 5,308
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 4,477
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น 5,567
ภาษาจีน มัธยมปลาย 8 การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน 6,014
ภาษาจีน มัธยมปลาย 38 การอ่าน ภาษาจีน 4,556
ภาษาจีน มัธยมปลาย 58 คำศัพท์ ภาษาจีน 5,231
ภาษาจีน มัธยมปลาย 40 ไวยากรณ์ ภาษาจีน 4,918
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน 5,308
ภาษาจีน มัธยมปลาย 20 ความรู้ทั่วไป ภาษาจีน 4,952
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 ตัวอักษรจีน 4,681
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน 4,356
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554 4,790
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553 4,169