เข้าสู่ระบบ

ภาษาจีน
ภาษาจีน
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 8,815
ภาษาจีน ทั่วไป 74 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 3,810
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 3,552
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,096
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 3,790
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,443
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 3,645
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น 4,573
ภาษาจีน มัธยมปลาย 8 การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน 4,956
ภาษาจีน มัธยมปลาย 38 การอ่าน ภาษาจีน 3,692
ภาษาจีน มัธยมปลาย 58 คำศัพท์ ภาษาจีน 4,206
ภาษาจีน มัธยมปลาย 40 ไวยากรณ์ ภาษาจีน 3,866
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน 4,226
ภาษาจีน มัธยมปลาย 20 ความรู้ทั่วไป ภาษาจีน 3,964
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 ตัวอักษรจีน 3,805
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน 3,379
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554 3,900
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553 3,351