เข้าสู่ระบบ

ภาษาจีน
ภาษาจีน
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 8,772
ภาษาจีน ทั่วไป 74 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 3,773
ภาษาจีน ทั่วไป 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) 3,526
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,071
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 3,764
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 4,417
ภาษาจีน ปริญญาตรี 100 ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 3,614
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น 4,550
ภาษาจีน มัธยมปลาย 8 การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน 4,928
ภาษาจีน มัธยมปลาย 38 การอ่าน ภาษาจีน 3,668
ภาษาจีน มัธยมปลาย 58 คำศัพท์ ภาษาจีน 4,179
ภาษาจีน มัธยมปลาย 40 ไวยากรณ์ ภาษาจีน 3,843
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน 4,198
ภาษาจีน มัธยมปลาย 20 ความรู้ทั่วไป ภาษาจีน 3,944
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 ตัวอักษรจีน 3,776
ภาษาจีน มัธยมปลาย 10 การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน 3,356
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554 3,877
ภาษาจีน มัธยมปลาย 100 รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553 3,323