ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,931
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,411
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,603
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 33,486
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,361
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,191
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 22,266
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,491
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,592
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,942
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,114
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,542
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,843
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,933
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,769
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,999
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,025
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,971
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,032
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,182
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 32,687
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,553
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,605
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,924
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,564
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,402
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 38,103
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,473
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 22,756
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,348
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,449
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,687
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,574
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,049
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,125
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,701
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,881
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,625
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,500
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,482
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,017
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,082
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,634
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,492
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,465
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,039
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,316
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,588
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,672
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,692