ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,964
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,484
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,641
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 35,199
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,497
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,774
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 23,180
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,535
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,628
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,977
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,152
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,600
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,878
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,976
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,815
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 7,066
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,369
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 3,010
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,191
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,629
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 33,302
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,603
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,679
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 14,317
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,714
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,591
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 38,886
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,515
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 23,653
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,387
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,503
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,745
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,630
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,306
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,189
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,747
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,929
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,663
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,596
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,517
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,637
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,134
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,673
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,529
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,628
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,090
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,346
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,631
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,983
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,755