เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,818
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,183
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,446
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 31,335
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 5,837
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 19,985
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 20,862
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,341
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,461
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,799
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 1,992
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,396
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,716
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,822
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,655
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,548
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,455
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,819
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,234
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 20,591
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 31,430
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,321
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,310
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,177
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,220
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 17,650
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 32,846
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,339
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 19,501
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,232
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,227
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,459
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,384
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,740
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 4,942
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,551
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,691
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,520
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,157
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,364
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 16,026
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 3,910
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,449
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,352
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,074
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,929
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,216
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,418
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 12,890
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,518