ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,895
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,325
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,554
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 32,641
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,194
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 20,649
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 21,646
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,444
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,545
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,892
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,070
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,480
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,792
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,897
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,726
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,904
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 14,390
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,903
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,754
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 21,478
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 32,046
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,485
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,506
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,607
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,413
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,089
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 35,789
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,433
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 21,625
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,308
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,375
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,601
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,515
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 9,497
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,066
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,652
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,832
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,589
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,346
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,441
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 17,439
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,019
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,575
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,444
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,299
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,993
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,270
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,515
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,338
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,621