ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,929
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,408
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,599
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 33,460
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,352
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,175
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 22,250
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,487
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,591
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,940
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,110
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,538
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,838
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,930
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,766
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,994
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,012
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,968
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,026
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,142
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 32,665
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,551
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,601
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,911
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,553
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,388
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 38,062
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,473
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 22,730
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,345
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,445
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,681
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,571
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,033
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,122
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,699
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,878
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,623
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,496
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,480
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,002
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,077
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,630
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,489
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,453
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,036
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,312
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,584
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,661
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,690