เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,602
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 3,843
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,174
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 29,090
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 5,194
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 18,811
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 19,647
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,084
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,258
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,534
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 1,755
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,209
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,489
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,605
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,474
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,181
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,053
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,527
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 4,803
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 19,596
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30,807
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,048
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 3,893
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 12,830
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 3,912
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 16,661
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 31,938
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,051
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 18,805
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,036
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 2,918
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,108
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,088
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,207
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 4,610
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,264
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,418
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,294
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 2,808
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,144
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,316
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 3,648
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,189
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,141
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,617
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,798
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,009
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,165
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 12,269
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,222