เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,629
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 3,873
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,202
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 29,167
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 5,245
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 18,861
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 19,698
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,107
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,276
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,553
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 1,774
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,228
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,505
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,623
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,495
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,216
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,081
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,553
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 4,839
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 19,624
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30,842
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,073
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 3,922
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 12,861
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 3,943
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 16,715
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 31,984
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,069
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 18,842
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,054
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 2,940
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,132
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,102
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,239
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 4,641
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,287
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,446
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,313
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 2,829
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,166
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 15,348
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 3,674
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,205
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,169
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,654
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,814
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,034
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,181
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 12,314
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,247