ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,939
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,428
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,613
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 33,733
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,388
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,305
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 22,398
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,506
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,605
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,953
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,123
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,560
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,859
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,946
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,785
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 7,013
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,092
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,983
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,064
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,285
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 32,820
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,567
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,625
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 14,002
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,604
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,449
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 38,263
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,488
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 22,915
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,359
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,465
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,701
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,589
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,108
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,138
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,722
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,894
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,636
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,529
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,494
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,139
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,099
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,645
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,503
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,514
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,068
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,322
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,597
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,746
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,717