ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,966
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,497
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,649
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 35,549
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,533
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,861
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 23,352
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,536
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,635
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,981
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,153
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,607
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,884
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,980
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,819
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 7,072
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,426
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 3,015
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,208
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,681
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 33,430
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,607
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,717
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 14,418
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,747
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,616
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 39,005
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,520
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 23,796
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,391
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,508
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,754
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,640
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,347
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,198
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,749
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,933
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,665
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,609
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,518
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,751
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,140
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,676
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,532
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,679
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,093
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,350
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,638
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 14,023
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,763