เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,868
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,260
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,497
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 31,911
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,027
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 20,322
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 21,167
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,400
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,515
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,850
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,043
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,435
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,758
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,864
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,692
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,714
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,703
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,865
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,491
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 20,963
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 31,682
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,402
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,396
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,329
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,318
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 17,862
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 33,649
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,381
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 19,951
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,273
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,299
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,536
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,454
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 9,067
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,015
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,616
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,760
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,558
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,246
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,415
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 16,514
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 3,966
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,512
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,402
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,200
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,966
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,249
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,467
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,139
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,574