ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,931
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,414
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,603
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 33,514
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 6,364
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 21,211
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 22,297
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,492
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,595
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,943
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,116
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,546
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,845
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,934
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,770
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 7,001
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,036
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,973
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 6,040
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 22,201
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 32,714
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,556
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,608
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,940
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,579
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 18,412
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 38,150
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,476
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 22,786
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,350
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,454
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,687
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,576
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,058
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 5,128
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,703
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,881
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,627
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,508
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,486
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 18,038
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 4,086
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,634
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,494
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,473
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,041
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,316
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,590
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,686
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,712