เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 ผมว่าพอจะทำเป็นละ ลองเข้ามาดูไม่เสียหาย 1,852
ฟิสิกส์ มัธยมต้น 8 มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย 4,228
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Basic English I 3,473
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ คลื่น 31,589
เคมี มัธยมปลาย 88 ข้อสอบเอ็นทรานซ์เคมี 2535 5,926
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต 20,143
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน 20,988
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,374
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 Maths Test 2,492
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ข้อสอบเหมาะสำหรับเด็กประถมปลายที่เก่งจริง!!!!(เด็กมัธยมก็ลองทำได้ค่ะ) 2,831
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แบบฝึกหัด 2,022
อื่นๆ ประถมปลาย 3 แบบฝึกหัด 2,418
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการง่ายยยมั้ง 2,741
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,845
อื่นๆ ทั่วไป 15 ทดสอบความรู้และการคิดเร็ว 1,682
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ปลาย 6,605
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,500
ภาษาไทย ทั่วไป 1 ธรรมดา 2,845
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน 5,298
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 20,681
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 31,532
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 5 ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม.3(ลองโพสครับแรก) 3,360
ภาษาไทย ประถมปลาย 3 ภาษาถิ่น 4,349
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 45 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 13,223
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 48 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ เลขดัชนี 4,283
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เซต 17,726
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง 32,979
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 15 Basic English II 3,362
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 19,600
อื่นๆ ประถมปลาย 3 ดาราศาสตร์ 2,260
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6หรรษา 3,267
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,506
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,429
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,815
ภาษาไทย ประถมปลาย 9 เตรียมสอบเข้าม.1 4,980
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,588
ชีววิทยา ประถมปลาย 5 Protozoa 2,724
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,542
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,197
ฟิสิกส์ ประถมปลาย 4 (ครอบ)จักรวาล 2,397
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น 16,212
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 เตรียมสอบเข้าม.1 3,937
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,486
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คำถามทั่วไป 2,376
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,146
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,948
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,235
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 โจทย์พิเศษ เตรียมสอบ 2,441
ภาษาไทย ประถมปลาย 30 เตรียมสอบเข้าม.1 ภาษาไทย 13,030
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4 เเบบทดสอบ ม.1 สอบเเน่นอน 3,543