เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,841
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,534
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,668
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,048
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 20,710
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,995
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,827
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,786
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,543
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,219
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 7,861
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 3,961
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,445
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,428
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 2,995
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,430
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15,456
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,875
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,772
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,695
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,564
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,132
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,627
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,692
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,772
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,496
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 12,632
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,542
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,230
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,238
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 17,547
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,027
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,388
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 14,469
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 10,804
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 11,569
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,148
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,052
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,192
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,258
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,007
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 70,341
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,370
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,475
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,240
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,121
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,130
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,732
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,753
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,100