เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,829
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,517
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,643
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,039
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 20,665
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,989
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,816
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,780
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,535
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,210
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 7,795
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 3,934
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,435
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,410
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 2,987
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,425
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15,351
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,868
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,766
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,641
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,555
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,121
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,623
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,680
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,763
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,487
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 12,574
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,532
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,216
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,234
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 17,470
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,007
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,371
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 14,423
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 10,721
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 11,473
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,140
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,043
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,188
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,238
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1,992
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 69,852
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,266
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,465
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,233
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,112
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,118
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,727
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,738
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,090