ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,134
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,926
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 6,088
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,241
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,986
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,185
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,026
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,994
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,687
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,411
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 9,058
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,444
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,743
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,839
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,236
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,613
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,977
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 2,012
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,900
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,346
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,708
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,296
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,753
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,896
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 4,007
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,636
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 15,159
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,746
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,439
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,387
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,800
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,335
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,656
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 18,779
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 12,264
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 14,224
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,307
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,207
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,323
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,587
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,172
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 77,439
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,424
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,714
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,406
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,271
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,317
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,868
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,943
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,270