ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,070
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,793
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,946
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,186
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,297
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,132
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,961
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,931
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,649
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,374
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 8,916
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,363
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,687
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,717
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,182
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,572
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,710
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,982
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,863
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,244
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,668
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,250
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,721
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,834
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,937
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,602
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 14,580
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,692
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,394
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,334
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,313
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,277
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,596
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 17,947
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 12,049
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 13,830
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,267
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,169
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,287
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,522
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,122
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,207
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,309
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,654
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,359
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,227
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,257
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,831
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,890
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,222