ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,130
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,917
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 6,085
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,238
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,917
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,182
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 3,022
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,990
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,684
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,411
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 9,038
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,439
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,737
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,813
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,233
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,608
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,958
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 2,010
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,899
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,345
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,707
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,293
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,751
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,893
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 4,000
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,634
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 15,112
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,744
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,437
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,386
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,775
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,333
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,654
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 18,695
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 12,235
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 14,201
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,306
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,206
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,321
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,580
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,171
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 77,241
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,420
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,713
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,404
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,271
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,315
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,867
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,943
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,267