เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,513
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,191
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,321
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 1,838
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 20,248
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 1,765
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,555
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,562
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,306
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 1,996
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 7,447
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 3,634
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,136
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,029
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 2,753
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,235
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 14,963
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,674
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,607
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,196
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,350
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 1,906
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,446
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,405
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,510
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,263
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 11,982
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,288
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 1,979
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,025
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 16,940
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 4,665
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,146
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 13,776
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 10,262
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 10,940
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 1,921
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 1,802
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,021
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 2,959
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1,799
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 67,773
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 21,854
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,223
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,054
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 1,898
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 1,925
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,563
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,485
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 1,866