เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,890
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,597
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,718
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,076
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 20,793
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,028
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,858
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,810
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,565
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,253
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 7,959
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,011
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,501
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,486
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,033
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,463
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15,622
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,898
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,790
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 12,804
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,589
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,162
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,645
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,723
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,803
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,519
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 12,855
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,577
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,268
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,260
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 17,755
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,084
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,440
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 14,827
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 10,955
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 11,766
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,176
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,079
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,217
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,308
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,031
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 70,894
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,845
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,518
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,267
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,145
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,156
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,753
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,788
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,133