ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,028
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,707
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,862
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,147
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,095
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,094
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,920
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,882
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,623
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,326
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 8,781
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,301
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,619
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,648
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,107
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,518
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,200
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,947
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,835
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,124
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,635
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,210
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,693
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,786
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,899
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,571
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 14,264
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,652
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,349
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,304
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,132
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,231
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,541
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 17,132
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 11,870
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 13,610
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,224
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,136
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,260
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,461
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,082
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 74,506
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,196
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,613
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,327
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,191
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,215
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,805
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,849
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,186