ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,083
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,819
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,987
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,197
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,358
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,147
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,968
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,947
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,660
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,387
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 8,943
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,384
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,698
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,741
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,192
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,580
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,761
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,988
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,873
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,268
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,676
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,260
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,732
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,849
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,951
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,609
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 14,702
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,709
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,408
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,353
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,382
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,294
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,611
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 18,113
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 12,096
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 13,935
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,283
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,180
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,294
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,534
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,139
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,502
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,338
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,671
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,374
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,240
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,273
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,838
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,909
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,233