ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,066
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,787
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,938
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,181
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 21,262
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,129
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,960
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,929
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,645
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,370
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 8,910
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,357
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,681
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,710
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,176
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,569
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17,691
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,981
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,861
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,233
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,661
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,249
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,719
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,830
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,930
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,602
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 14,539
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,687
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,391
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,330
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 19,296
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,274
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,593
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 17,881
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 12,031
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 13,817
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,262
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,167
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,285
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,519
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,117
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,103
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,303
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,651
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,358
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,222
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,255
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,830
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,886
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,219