ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,987
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,667
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 ป.6 เข้า ม.1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 5,811
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 ม.1 คณิตศาสตร์ใครเก่งทำด้วยนะครับ 2,125
อื่นๆ ประถมปลาย 100 ติวสอบ nt และ o-net ป.6 เข้มข้นๆง่ายๆ 20,953
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตเด็กม.1 2,074
ชีววิทยา ประถมปลาย 1 แนวข้อสอบเข้าม.1 2,902
อื่นๆ ประถมปลาย 41 คู่มือสอบเพิ่มคะแนน ป. 5 และ 6 ง่ายๆ 1,854
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Concord 2,608
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 9 คณิตคิดไม่ยาก 2,304
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 บทดสอบความเข้าใจสนามแม่เหล็ก ชุดที่ 1 8,514
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 35 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 1 4,228
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 33 แบบทดสอบความเข้าใจไฟฟ้ากระแสชุดที่ 2 3,592
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,590
อื่นๆ ประถมปลาย 30 ตะลุยโจทย์เข้าม.1 วิทยาศาสตร์ 3,086
อื่นๆ ทั่วไป 5 มาทำข้อสอบกัน 2,496
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 49 แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 16,504
อื่นๆ ประถมต้น 1 ghost 1,927
อื่นๆ ประถมปลาย 12 ความรู้ทั่วไป 1,819
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 10 ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ 13,013
อื่นๆ ทั่วไป 1 รวมความขัม 2,621
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 2 ข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพบก) 2,188
อื่นๆ ทั่วไป 10 ความรู้ทั่วไป 1,676
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,758
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3,870
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 English Test 2,552
เคมี มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาเคมี (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) 13,765
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตกล 2,637
คณิตศาสตร์ ทั่วไป 5 คณิตคิดเลขเร็ว 2,319
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 5 English Test 2,288
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 48 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี) 18,708
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 15 English ม.ปลาย 5,194
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 10 คณิตศาสตร์ประถมปลาย 2,504
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบโครงการ พสวท. 16,261
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 50 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 11,583
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 49 แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 12,970
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 3 มาลองทดสอบกันดู 2,205
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,118
อื่นๆ ประถมปลาย 1 วิทยาศาสตร์ 2,247
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ค.ร.น. ห.ร.ม. 3,423
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2 คณิตศาสตร์ ประถมต้น 2,061
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 72,923
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,145
ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 10 Vocabulary - Occupations 3,590
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 คณิตศาสตร์ ม. ต้น ง่ายๆ ไม่ยากมาก 2,312
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 คณิตศาสตร์ 2,173
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตศาสตร์ ป.6 2,197
อื่นๆ ทั่วไป 3 ความรู้ทั่วไป 1,787
ภาษาไทย ประถมปลาย 1 ภาษาไทยเพื่อชีวิต 2,833
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 1 ตรรกศาสตร์----- 2,171