เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด
ทั้งหมด
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,316
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 1 E .p4 2,720
อื่นๆ มัธยมปลาย 11 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ สสวท 2,192
ชีววิทยา ทั่วไป 5 ข้อสอบชีววิทยาของบดินทรจร้า 2,293
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 มาลองทำดูนะครับ 1,792
อื่นๆ ประถมปลาย 4 วิทยาศาสตร์เข้า ม.1 2,389
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,222
อื่นๆ มัธยมปลาย 2 ดาราศาสตร์ ม.5 4,570
อื่นๆ มัธยมต้น 1 ดาราศาสตร์(เติม) 2,010
ภาษาไทย ทั่วไป 2 ภาษาไทยกับคำทั่วไป(ทุกระดับชั้น) 3,153
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,413
ชีววิทยา มัธยมต้น 1 HI? ชีววิทยา เปิดมาเลยเพิ่มข้อสอบเรื่อย 1,924
อื่นๆ ปริญญาตรี 4 รวมวิชาหลัก 2,172
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,146
อื่นๆ ทั่วไป 2 ฝึกหมอง 1,896
อื่นๆ ทั่วไป 3 รู้เฟื้องเรื่อง..วิทยาศาสตร์.. 2,147
ภาษาไทย ประถมปลาย 4 สำนวนภาษา 2,570
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 2,128
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 5,756
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 1,896
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 ระบบประสาท Nervous system 2,680
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,410
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 เตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 9,220
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,233
อื่นๆ มัธยมต้น 4 ข้อสอบวัดผลวิชาคอมพิวเตอร์สาระที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ Update เมื่อ 20/09/08 ยังแก้ไขไม่เสร็จ 2,337
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 มาตราตัวสะกดที่ 1 2,784
ภาษาไทย มัธยมต้น 4 ภาษาไทยม.2 เรื่องสามก๊ก 3,012
ชีววิทยา มัธยมปลาย 2 วิทยาศาสตร์ ม.4 9,643
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 วิทยาศาสตร์ม.2 3,260
อื่นๆ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 1,707
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,610
ชีววิทยา มัธยมต้น 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ง่ายๆ (แนวข้อสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย(โรงเรียนเก่งลำดับที่ประมาณ30ของไทย)) 4,128
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,509
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,284
ชีววิทยา มัธยมปลาย 1 แบบทดสอบความฉลาดทางชีววิทยา OBI0017 3,139
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 1,929
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 2,048
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,071
เคมี มัธยมปลาย 6 แบบทดสอบ-ปริมารสารสัมพันธ์ 3,271
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,524
ภาษาไทย ประถมปลาย 68 แนวข้อสอบเข้าม.1 7,938
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6สอบเข้าม.1 3,418
ชีววิทยา มัธยมปลาย 50 PRE ชีววิทยา A-NET 2552 ชุดที่ 3 ครบ 50 ข้อแล้ว 2,858
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมาการเชิงเส้น2ตัวแปร 2,363
เคมี ประถมต้น 1 วิทยาศาสตร์ 2,546
อื่นๆ มัธยมต้น 3 ไฟฟ้า(electric) 1,636
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2,853
เคมี มัธยมต้น 2 วิทย์ง่ายๆ 2,699
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Noun ม.ต้น ม.ปลายทำได้ทั้งคู่ 3,937
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 โจทย์ปัญหาคณิตสนุกๆ 2,544