ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,423
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 1 E .p4 2,851
อื่นๆ มัธยมปลาย 11 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ สสวท 2,376
ชีววิทยา ทั่วไป 5 ข้อสอบชีววิทยาของบดินทรจร้า 2,444
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 มาลองทำดูนะครับ 1,892
อื่นๆ ประถมปลาย 4 วิทยาศาสตร์เข้า ม.1 2,528
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,350
อื่นๆ มัธยมปลาย 2 ดาราศาสตร์ ม.5 4,841
อื่นๆ มัธยมต้น 1 ดาราศาสตร์(เติม) 2,118
ภาษาไทย ทั่วไป 2 ภาษาไทยกับคำทั่วไป(ทุกระดับชั้น) 3,266
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,508
ชีววิทยา มัธยมต้น 1 HI? ชีววิทยา เปิดมาเลยเพิ่มข้อสอบเรื่อย 2,090
อื่นๆ ปริญญาตรี 4 รวมวิชาหลัก 2,334
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,243
อื่นๆ ทั่วไป 2 ฝึกหมอง 1,993
อื่นๆ ทั่วไป 3 รู้เฟื้องเรื่อง..วิทยาศาสตร์.. 2,243
ภาษาไทย ประถมปลาย 4 สำนวนภาษา 2,732
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 2,228
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 6,517
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 2,003
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 ระบบประสาท Nervous system 2,822
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,610
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 เตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 9,416
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,361
อื่นๆ มัธยมต้น 4 ข้อสอบวัดผลวิชาคอมพิวเตอร์สาระที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ Update เมื่อ 20/09/08 ยังแก้ไขไม่เสร็จ 2,478
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 มาตราตัวสะกดที่ 1 2,960
ภาษาไทย มัธยมต้น 4 ภาษาไทยม.2 เรื่องสามก๊ก 3,213
ชีววิทยา มัธยมปลาย 2 วิทยาศาสตร์ ม.4 9,984
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 วิทยาศาสตร์ม.2 3,429
อื่นๆ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 1,792
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,961
ชีววิทยา มัธยมต้น 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ง่ายๆ (แนวข้อสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย(โรงเรียนเก่งลำดับที่ประมาณ30ของไทย)) 4,344
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,714
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,417
ชีววิทยา มัธยมปลาย 1 แบบทดสอบความฉลาดทางชีววิทยา OBI0017 3,359
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 2,070
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 2,177
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,187
เคมี มัธยมปลาย 6 แบบทดสอบ-ปริมารสารสัมพันธ์ 3,494
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 7,074
ภาษาไทย ประถมปลาย 68 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,428
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6สอบเข้าม.1 3,591
ชีววิทยา มัธยมปลาย 50 PRE ชีววิทยา A-NET 2552 ชุดที่ 3 ครบ 50 ข้อแล้ว 3,072
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมาการเชิงเส้น2ตัวแปร 2,478
เคมี ประถมต้น 1 วิทยาศาสตร์ 2,698
อื่นๆ มัธยมต้น 3 ไฟฟ้า(electric) 1,741
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 3,062
เคมี มัธยมต้น 2 วิทย์ง่ายๆ 2,868
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Noun ม.ต้น ม.ปลายทำได้ทั้งคู่ 4,235
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 โจทย์ปัญหาคณิตสนุกๆ 2,701