ทั้งหมด
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,432
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 1 E .p4 2,864
อื่นๆ มัธยมปลาย 11 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ สสวท 2,388
ชีววิทยา ทั่วไป 5 ข้อสอบชีววิทยาของบดินทรจร้า 2,458
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 มาลองทำดูนะครับ 1,901
อื่นๆ ประถมปลาย 4 วิทยาศาสตร์เข้า ม.1 2,543
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 คณิต ป.6 2,357
อื่นๆ มัธยมปลาย 2 ดาราศาสตร์ ม.5 4,857
อื่นๆ มัธยมต้น 1 ดาราศาสตร์(เติม) 2,129
ภาษาไทย ทั่วไป 2 ภาษาไทยกับคำทั่วไป(ทุกระดับชั้น) 3,278
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,524
ชีววิทยา มัธยมต้น 1 HI? ชีววิทยา เปิดมาเลยเพิ่มข้อสอบเรื่อย 2,101
อื่นๆ ปริญญาตรี 4 รวมวิชาหลัก 2,345
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,258
อื่นๆ ทั่วไป 2 ฝึกหมอง 2,001
อื่นๆ ทั่วไป 3 รู้เฟื้องเรื่อง..วิทยาศาสตร์.. 2,253
ภาษาไทย ประถมปลาย 4 สำนวนภาษา 2,742
คณิตศาสตร์ ประถมต้น 1 ภูมิศาสตร์ 2,245
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 50 สมการกำลังสอง ม.3 6,547
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 สมการที่ 1 2,016
ชีววิทยา มัธยมต้น 2 ระบบประสาท Nervous system 2,833
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 3 คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ 6,631
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 เตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 9,432
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,369
อื่นๆ มัธยมต้น 4 ข้อสอบวัดผลวิชาคอมพิวเตอร์สาระที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ Update เมื่อ 20/09/08 ยังแก้ไขไม่เสร็จ 2,495
ภาษาไทย ประถมปลาย 5 มาตราตัวสะกดที่ 1 2,980
ภาษาไทย มัธยมต้น 4 ภาษาไทยม.2 เรื่องสามก๊ก 3,234
ชีววิทยา มัธยมปลาย 2 วิทยาศาสตร์ ม.4 10,011
ชีววิทยา มัธยมต้น 10 วิทยาศาสตร์ม.2 3,445
อื่นๆ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 1,801
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2 คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) 5,979
ชีววิทยา มัธยมต้น 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ง่ายๆ (แนวข้อสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย(โรงเรียนเก่งลำดับที่ประมาณ30ของไทย)) 4,360
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,727
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 0 โจทย์แก้เครียด 2,428
ชีววิทยา มัธยมปลาย 1 แบบทดสอบความฉลาดทางชีววิทยา OBI0017 3,371
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 1 คณิตง่ายๆๆ 2,081
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 กลอนเจ้าปัญหา 2,190
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,201
เคมี มัธยมปลาย 6 แบบทดสอบ-ปริมารสารสัมพันธ์ 3,509
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 7,236
ภาษาไทย ประถมปลาย 68 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,460
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 5 ป.6สอบเข้าม.1 3,610
ชีววิทยา มัธยมปลาย 50 PRE ชีววิทยา A-NET 2552 ชุดที่ 3 ครบ 50 ข้อแล้ว 3,093
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมาการเชิงเส้น2ตัวแปร 2,490
เคมี ประถมต้น 1 วิทยาศาสตร์ 2,712
อื่นๆ มัธยมต้น 3 ไฟฟ้า(electric) 1,757
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 3,076
เคมี มัธยมต้น 2 วิทย์ง่ายๆ 2,882
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 12 Noun ม.ต้น ม.ปลายทำได้ทั้งคู่ 4,258
คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 2 โจทย์ปัญหาคณิตสนุกๆ 2,717