ข้อสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร 10 ข้อ

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,157 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ถ้ารัศมีของทรงกลมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความยาวเดิม ปริมาตรของทรงกลมจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า
 
3
4
7
8
12
2 )  ถ้าพื้นที่ผิวทรงกลมเพิ่มขึ้นเป็น 9 เท่าพื้นที่ผิวเดิม ปริมาตรของทรงกลมจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า
 
26
27
80
81
108
3 )  ถ้าดวงจันทร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก อยากทราบว่าปริมาตรของโลกจะเป็นกี่เท่าของดวงจันทร์
 
16
64
256
512
1024
4 )  ถ้ารัศมีของฐานกรวยตรงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยที่ความสูงคงที่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ปริมาตรของกรวยกลมใบใหม่เป็นกี่เท่าของปริมาตรกรวยเดิม
 
1 เท่า
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า
5 )  แก้วรูปกรวยกลมมีรัศมีของปากกรวยเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนสูง เทน้ำใส่กรวยจนได้ระดับน้ำสูง 4 นิ้ว ถ้ากรวยนี้สูง 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของระดับน้ำในกรวยจะเท่ากับเท่าใด
 
2 นิ้ว
3 นิ้ว
4 นิ้ว
5 นิ้ว
6 นิ้ว
6 )  เทน้ำ 40 ลูกบาศก์หน่วย ใส่แก้วทรงกรวยกลมความจุ 135 ลูกบาศก์หน่วย ที่มีจุดยอดกรวยเป็นก้นแก้ว ถ้าระดับน้ำสูงจากก้นแก้ว 4 หน่วย แล้วแก้วใบนี้สูงกี่หน่วย
 
6
8
10
12
14
7 )  กรวยกลมสูง 12 เซนติเมตร มีน้ำบรรจุอยู่สูง h ถ้าปริมาตรของน้ำในกรวยเท่ากับ ของปริมาตรของกรวย ดังนั้น h เท่ากับกี่เซนติเมตร
 
2
4
6
8
10
8 )  กรวยกลมตรงมีปริมาตร 240 ลูกบาศก์นิ้ว สูง 10 นิ้ว ตัดยอดกรวยให้ขนานกับฐานห่างจากจุดยอด 5 นิ้ว ปริมาตรของกรวยที่ถูกตัดออกแล้วจะเหลือกี่ลูกบาศก์นิ้ว
 
120
150
180
210
240
9 )  กรวยยอดตัดอันหนึ่งหน้าตัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 60 ซ.ม. และ 40 ซ.ม. ถ้ากรวยยอดตัดอันนี้สูง 42 ซ.ม. จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
36,800
63,800
68,300
83,600
86300
10 )  หยดน้ำรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 นิ้ว ตกลงในกรวยกลม 500 หยดพอดี ถ้ากรวยกลมมีส่วนสูงเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางปากกรวย กรวยใบนี้สูงกี่นิ้ว
 
1
2
5
8
10