เข้าสู่ระบบ

คณิตคิดเลขเร็ว

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,272 การประลองฝีมือ : 23
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ( 789,123 + 59,159 ) + 12,300
860,579
860,580
860,581
860,582
2 )  ( 9,545 - 9600 ) - 4500
- 4,555
- 4,556
4555
4556
3 )  2,595 * 25
64,874
64,875
64,876
64,877
4 )  555,555 / 5
111,109
111,110
111,111
111,112
5 )  59,545 + 456,778
516,322
516,323
516,324
516,325