คณิตศาสตร์ ประถมต้น

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,090 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  (200/40)*36=?
 
173
180
210
200
178
2 )  ซื้อไข่ไก่ฟองล่ะ 4 บาท 20 ฟอง ถ้าขายไปฟองล่ะ 7 บาท 20 ฟอง
จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น และ ได้กำไรกี่บาท
 
จะได้กำไร 71% คิดเป็นราคา 55 บาท
จะได้กำไร 72% คิดเป็นราคา 56 บาท
จะได้กำไร 73% คิดเป็นราคา 58 บาท
จะได้กำไร 74% คิดเป็นราคา 57 บาท
จะได้กำไร 75% คิดเป็นราคา 60 บาท