วิทย์ ม.1 เรื่องเซลล์

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,064 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างกันอย่างไร
 
เซลล์พืช มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม
เชลล์สัตว์ มีลักษณะค่อนข้างกลม
เซลล์พืช มีลักษณะค่อนข้างกลม
เชลล์สัตว์ มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม
เซลล์พืช มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
เชลล์สัตว์ ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
ถูกทั้งข้อ 1, และข้อ 3