เข้าสู่ระบบ

โคลงโลกนิติ

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,598 การประลองฝีมือ : 143
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ใครเป็นผู้นำโคลงโลกนิติมาชำระและแต่งเพิ่ม
เจ้าพระยาพระคลัง(หน)
พระยาอนุมานราชธน
สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่3)
2 )  โคลงโลกนิติ มีทั้งหมดกี่บท
593 บท
493 บท
592 บท
492 บท
3 )  ปัจจุบัน โคลงโลกนิติอยู่ที่วัดใด
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)
วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
วัดเบญจมบพิตร