เข้าสู่ระบบ

ดาราศาสตร์ ม.5

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,617 การประลองฝีมือ : 49
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ
ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ทฤษฎีต่างๆอาจถูกล้มเลิกได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือมากกว่า
แนวความคิดต่างๆอาจถูกล้มเลิกได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือมากกว่า
กฎและทฤษฎีเป็นสิ่งที่ได้รัยการพิสูจน์และยอมรับว่าเปนจริงจึงล้มเลิกไม่ได้
2 )  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณพมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ3ชั้นคือ
ชั้นเปลือกโลก ใต้เปลือกโลก แก่นโลก
ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก ธรณีภาค
ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก
ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก หินหนืด