คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,576 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ถ้านำ 4 บวกเลขจำนวนหนึ่ง และเมื่อนำ 3 คูณผลบวกที่ได้จะมีค่าเป็น 51 จงหาจำนวนนั้น
 
13
14
15
16
17
2 )  จงหาจำนวนจำนวนหนึ่ง ถ้าสองเท่าของจำนวนนั้นบวกกับ 14 เท่ากับ 102
 
40
41
43
44
4 )  กำหนด ♣ เป็นจำนวนนับใดๆ
และ ♣+♣+♣+♣ = ♣x♣
ดังนั้น ♣+♣+♣ มีค่าเท่าไร
 
12
45
86
56
92