เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,491 การประลองฝีมือ : 31
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ถ้านำ 4 บวกเลขจำนวนหนึ่ง และเมื่อนำ 3 คูณผลบวกที่ได้จะมีค่าเป็น 51 จงหาจำนวนนั้น
13
14
15
16
17
2 )  จงหาจำนวนจำนวนหนึ่ง ถ้าสองเท่าของจำนวนนั้นบวกกับ 14 เท่ากับ 102
40
41
43
44
4 )  กำหนด ♣ เป็นจำนวนนับใดๆ และ ♣+♣+♣+♣ = ♣x♣ ดังนั้น ♣+♣+♣ มีค่าเท่าไร
12
45
86
56
92