มาตราตัวสะกดที่ 1

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,914 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  มาตราตัวสะกดมีกี่แม่
 
๕ แม่
๖ แม่
๗ แม่
๘ แม่
2 )  แม่อะไรมีตัวสะกดมากที่สุด
 
กบ
กด
กน
กก
3 )  แม่อะไรมีตัวสะกดตัวเดียว
 
กม
กน
กก
กด
4 )  แม่กกมีตัวสะกดกี่ตัว
 
๓ ตัว
๕ ตัว
๔ ตัว
๑ ตัว
5 )  ตัวสะกดใดอยู่ในแม่กบ