วิทยาศาสตร์ ม.4

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,926 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
แบตเตอรี่
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
ถ่านไฟฉาย
2 )  ทรัพยากรธรรมชาติชนิดไหนไม่จำเป็นต้องรักษา
 
แสงแดด
แร่ธาตุ
ดิน
น้ำมัน