วิทยาศาสตร์ม.2

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,384 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
 
หินชั้นหรือหินตะกอน
หินอัคนี
หินแปร
ถูกทุกข้อ
2 )  หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
 
ลาวา
แมกมา
ลาวาหรือแมกมา
ถูกหมดเลย
3 )  ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
 
มองเห็นเป็นชั้นๆ
มีผลึกสังเกตเห็นได้ชัดเจน
มีสารประสานระหว่างตะกอน
ข้อ กและค ถูกทุกข้อ
4 )  ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
 
หินแกรนิต หินพัมมิส
หินไนส์ หินบะซอลต์
หินปูน หินแกรนิต
หินพัมมิส หินปูน
5 )  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
 
หินปูน
หินกรวดมน
หินทราย
หินลูกรัง
6 )  หินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินชนิดใด
 
หินปูน
หินดินดาน
หินชนวน
หินบะวอลต์
7 )  หินแปรมีการแปรสภาพเนื่องจากอิทธิพลใด
 
ความร้อน
ความดัน
ถูกทุกข้อ
8 )  หินอัคนี ชนิดใดที่นำมาใช้ทำครกหิน
 
หินไนส์
หินทราย
หินแกรนิต
หินปูน
9 )  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการแกะสลักได้
 
หินอ่อน
หินทราย
หินดินดาน
หินศิลาแลง
10 )  ทุกคนมีวิธีการอนุรักษ์หินอย่างไรบ้าง
1. ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
2. ไม่นำมาทำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น
3. ถลุงมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน
4. นำมาทำสวนและถนนในชุมชน และสถานที่ต่างๆ
 
ข้อ 1,2
ข้อ2,3
ข้อ3,4
ข้อ1,3