โจทย์ปัญหาคณิตสนุกๆ

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,666 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  5+4=y

y+z=x

z=5+y

z+y+x=?
 
46
55
95
10
2 )  5+4=y

y+z=x

z=5+y

x+y+z=?
 
46
55
95
10
1