แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,300 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  แท่งไม้สี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 4เมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
 
40 ลูกบาศก์เมตร
60 ลูกบาศก์เมตร
59 ลูกบาศก์เมตร
68 ลูกบาศก์เมตร
2 )  รูปสี่เหลี่ยม มทดน มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าใด
 
10 ตารางเซนติเมตร
15 ตารางเซนติเมตร
20 ตารางเซนติเมตร
30 ตารางเซนติเมตร
3 )  ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่าอะไร
 
รัศมี
คอร์ด
จุดศูนย์กลาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง