ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,572 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ผู้ริเริ่มแนวคิดว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณตอนกลางของจีนคือใคร
 
ดร. วิลเลียม คลิฟสัน ดอดด์
ศ. แตเรียง เดอ ลาคูเปอรี
อาร์ชิบอลด์ รอสส์ คอลคูน
รูธ เบเนดิดต์
ดร. ควอริตซ์ เวลส์
2 )  ผู้ริเริ่มแนวคิดว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีนคือใคร
 
ดร. วิลเลียม คลิฟสัน ดอดด์
ศ. แตเรียง เดอ ลาคูเปอรี
อาร์ชิบอลด์ รอสส์ คอลคูน
รูธ เบเนดิดต์
ดร. ควอริตซ์ เวลส์
3 )  แนวคิดอะไรที่ปัจจุบันเลิกเชื่อไปแล้ว
 
ถิ่นเดิมอยู่ตอนกลางของจีน
ถิ่นเดิมอยู่ตอนใต้ของจีน
ถิ่นเดิมอยู่คาบสมุทร มลายู
ถิ่นเดิมอยู่ประเทศไทย
ถินเดิมอยู่แถบเทือกเขาอัลไต
4 )  เพราะเหตุใด นักวิชาการจึงบอกว่า แนวคิดที่ถิ่นเดิมของไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตเป็นไปไม่ได้
 
อพยพข้ามแม่น้ำเหลือง
อพยพข้ามทะเลทราย
อพยพข้ามทะเล
อพยพข้ามเทือกเขา
อพยพข้ามกำแพงเมืองจีน
5 )  ภาษาที่คนในจีนตอนล่าง ปัจจุบัน เป็นภาษาพื้นเมืองนั้น คือภาษาอะไร ซึ่งบ่งบอกถึงหลักฐานสำคัญของ แนวคิดที่ว่า คนไทย อพยพมาจากจีนตอนใต้
 
ภาษาไท
ภาษาจีน
ภาษามองโกล
ภาษาลาว
ภาษาไทยเจ๊ก
6 )  ข้อความใด ที่ขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่า คนไทยอพยพมาจากคาบสมุทร มลายู
 
อาชีพเดิมทำประมง แต่คนไทยเพาะปลูก
ภาษาชวาเป็นแค่ภาษาในวรรณคดี
วัฒนธรรม มักอพยพจากต้นน้ำทางเหนือลงสู่ทางใต้
ลักษณะนิสัยใจคอของคนอินโดนีเซียดุร้าย
มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่คนชวา มักเร่ร่อน