ข้อสอบสังคมป.6

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 4 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,156 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันขุดคลองในชุมชน ชาสวบ้านมีหลักธรรมการอยู่ร่วมกับคนในชุมชนข้อใดชัดเจนที่สุด
 
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม
คารวธรรม
อารยธรรม
2 )  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปัญญาธรรม
 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัด
ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
ร่วมแสดงในงานกาชาดของจังหวัด
แสดงความคิดเห็นในการออกแบบขบวนแห่เรือ
3 )  ข้อใดไม่ใช่การยกย่องชื่นชมบุคคลที่ปฏิบัติเป็นพลเมืองดี
 
การประกาศรายชื่อที่มีฐานะร่ำรวยของโลก
การประกาศยกย่องลูกที่ีมีความกตัญญู
การประกาศมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี
การประกาศมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสี
4 )  นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามข้อใด
 
แข่งขันกับผู้อื่นเพื่อให้เด่นกว่า
ช่วยเหลือชุมชนและตั้งใจเรียน
ก่อตั้งชมรมพลเมืองดีแห่งชาติ
ประกาศต่อต้านคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีในสังคม