ไฟฟ้าเบื้องต้น

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 21 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,688 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าต่างจากข้ออื่น
 
เครื่องสูบน้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่น
ตู้เย็น
2 )  เครื่องใช้ไฟฟ้าใดต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในข้ออื่น
 
โทรทัศน์ วิทยุ
สว่านไฟฟ้า เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องปรับอากาศ น้ำผลไม้
3 )  เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเเสงเเละพลังงานเสียงได้ในเวลาเดียวกัน
 
กล้องถ่ายรูป
โทรทัศน์
โทรศัพท์
หลอดไฟฟ้า
4 )  อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง
 
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องขยายเสียง
ถูกทั้งข้อ 1,2,3
5 )  อุผกรณ์ใดที่เปลียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง
 
ลำโพงเสียง
ไมโครโฟน
มอเตอร์
ไดนาดฒ
6 )  อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
ลำโพงเสียง
ไมโครโฟน
มอเคอร์
ไดนาโม
7 )  อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
 
มอเตอร์
ไดนาโม
สวิตซ์
ขดลวด
8 )  ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากพลังงงานไฟฟ้าเป็นพลังกล
 
เตารีดไฟฟ้า
เครื่องเป่าผม
เตาไฟฟ้า
เครื่องบัดกรี
9 )  ถ้าต้องการวัดความต่างศักย์ของกระเเสไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องมือใดเเละต่ออย่างไร
 
แอมมิเตอร์ ต่อเเบบอนุกรม
โวลต์มิเตอร์ ต่อเเบบอนุกรม
แอมมิเตอร์ ต่อเเบบขนาน
โวลต์มิเตอร์ต่อเเบบขนาน
10 )  ถ้าต้องการวัดกระเเสไฟฟ้าในวงจร ต้องใช้เครื่องมือใดเเล้วต่ออย่างไร
 
โวลต์มิเตอร์ ต่อแบบอนุกรม
แอมมิเตอร์ ต่อเเบบอนุกรม
โวลต์มิเตอร์ ต่อแบบขนาน
แอมมิเตอร์ ต่อเเบบขนาน
11 )  โลหะที่มีความต้านทานน้อยที่สุด เมื่อมีขนาดเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันคือ(2คะเเนน)
 
เงิน
ทองแดง
อลูมิเนียม
ตะกั่ว
นิโครม
12 )  สายไฟฟ้าเเรงสูงทำจากโลหะชนิดใด(2คะเเนน)
 
ทองแดง
อลูมิเนียม
เงิน
นิโครม
ตะกั่ว
13 )  โลหะใดต่อไฟนี้นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด(2คะเเนน)
 
เงิน
ดีบุก
เหล็ก
ทองเเดง
อลูมิเนียม
14 )  เหตุใดจึงใช้ทองแดงทำไฟฟ้าแทนเงิน
 
ทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าเงิน
ทองแดงมีคุณภาพดีกว่าเงิน
สายทองแดงไม่ทำให้เกิดความร้อน
ทองแดงหาง่ายและราคาถูกกว่าเงิน
15 )  ลวดทองแดง4เส้นมีขนาดเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่ากัน ลวดที่ยาวเท่าใดมีความต้านทานมากที่สุด
 
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
16 )  ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดคืออะไร
 
ตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีความต้านทานไฟฟ้าเลย
ตัวนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก
ตัวนำไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิต่ำมาก
ตัวนำไฟฟ้าที่ทำมาจากโลหะผสมชนิดหนึ่ง
17 )  สายไฟชนิดที่อาบด้วยสารเคมีที่เป็นฉนวนใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด
 
หม้อแปลงไฟฟ้า
มอเตอร์
ไดนาโม
ทั้งข้อ 1,2,3
18 )  สายไฟชนิดใดไม่มีฉนวนหุ้ม
 
สายไฟฟ้าเเรงสูง
สายไฟที่พันไดนาโม
สายไฟที่พันหม้อแปลง
ถูกทุกข้อ
19 )  ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
อโลหะบางชนิดเป็นไฟฟ้า
สายไฟที่ใช้พันมอเตอร์ไม่มีฉนวนหุ้ม
สายไฟฟ้าเเรงสูงทำจากโลหะที่มีความต้านทนน้อยที่สุด
ฉนวนไม่มีประโยชน์ทางไฟฟ้า
20 )  เบอร์ของลวดตัวนำมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณใดโดยตรง
 
ชนิดของลวดตัวนำ
ตวามยาวของลวดตัวนำ
พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ
ถูกทุกข้อ
21 )  ลวดทองแดง 3 เส้นมีความยาวต่างกัน แต่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน ลวดเส้นใดมีความต้านทานมากที่สุด
 
เส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดมากที่สุด
พื้นที่มีหน้าตัดน้อยที่สุด
เส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดอยู่ระหว่าง 1 กับ 2
ทุกเส้นมีความต้านทานเท่ากัน