แบบทดสอบเรื่องโวหารในภาษาไทย

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 28,963 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
 
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด
2 )  "พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละหลายร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่เป็ดในเล้า ให้แม่นำไปขายที่ตลาด"
เป็นโวหารชนิดใด
 
พรรณนาโวหาร
บรรยายโวหาร
สาธกโวหาร
อุปมาโวหาร
3 )  ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเย็นปลายเดือนกุมภาพันธุ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกทยอยเข้ากระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่า ดงดอกหญ้าริมฝั่งที่เหี่ยวแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว

เป็นโวหารชนิดใด
 
พรรณนาโวหาร
บรรยายโวหาร
อุปมาโวหาร
สาธกโวหาร
4 )  ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการต่างๆได้สำเร็จ ยิ่งผู้นั้นมีความรู้สูง มีจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานที่ทำยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง

เป็นโวหารชนิดใด
 
เทศนาโวหาร
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
สาธกโวหาร
5 )  เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม ทำให้มีแต่คนนับถือ
 
บรรยายโวหาร
อุปมาโวหาร
เทศนาโวหาร
สาธกโวหาร