สารรอบตัว ม.1

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,435 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เมื่อฉายลำแสงผ่านสารชนิดใดจะมองเห็นได้ชัดเจน
 
น้ำนมสด
น้ำเกลือ
น้ำมันพืช
น้ำคลอง
2 )  อนุภาคสารชนิดใดมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงความยาวคลื่นเเสงมากที่สุด
 
น้ำโคลน
น้ำเกลือ
น้ำแป้งสุก
น้ำหวาน
3 )  ข้อใดให้ความหมายของ "อิมัลชัน''ได้ถูกต้อง
 
การกระเจิงของเเสง
ปรากฏการณ์ที่มองเห็นลำเเสงในของเหลว
สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมของเหลว 2 ชนิดให้รวมกัน
ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวของสาร 2 ชนิดที่ไม่รวมตัวกัน
6 )  สารในข้อใดมีความเป็นกรด -เบส แตกต่างจากข้ออื่น
 
โซเดียมคลอไรด์
น้ำขี้เถ้า
ผงซักฟอก
น้ำเลือด
7 )  ข้อใดเป็นกรดที่ได้จากเเร่ธาตุ
 
กรดตาร์ตาริก
กรดซิตริก
กรดเเอสคอร์บิก
กรดกำมะถัน
8 )  ข้อใดจัดเป็นสารแขวนลอย
 
น้ำโคลน
น้ำหวาน
น้ำนมสด
น้ำด่างทับทิม