สารและสมบัติของสาร

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 12 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,789 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ในการจำแนกสารออกเป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ มีการใช้หลักเกณฑ์ใข้อใด
 
การนำไฟฟ้า
เนื้อสาร
สถานะ
ความเป็นกรด-ด่าง
2 )  สารในข้อใดเป็นคอลลอยด์ทั้งหมด
 
น้ำแป้งดิบ นมสด
น้ำแป้งสุก นมข้น
น้ำคลอง ยาสีฟัน
แชมพูสระผม น้ำโคลน
3 )  สารในข้อใดจัดเป็น สารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย ตามลำดับ
 
หมอก น้ำสลัด น้ำเกลือ
ควัน โฟม ฟิวส์ไฟฟ้า
ฝุ่นละอองในอากาศ กาวลาเท็กซ์ น้ำเชื่อม
น้ำคลอง เยลลี่ น้ำเชื่อม
4 )  ใส่คอปเปอร์(II)ซัลเฟต 25 g ในน้ำ 100 ลบ.ซม จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นป็นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
 
20
25
30
35
5 )  นำสารละลายน้ำตาลมาจำนวน 40 ลบ.ซม จากสารละลายน้ำตาลเข้มข้นร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร จะมีน้ำตาลละลายอยู่กี่กรัม
 
10
20
30
40
6 )  ข้อใดเป็นสารเนื้อเดียว
 
คอนกรีต
นมสด
น้ำเกลือ
แกงเขียวหวาน
7 )  อากาศจัดเป็นสารชนิดใด
 
สารเนื้อเดียว
สารเนื้อผสม
คอลลอยด์
สารแขวนลอย
8 )  อิมัลซิไฟเออร์( Emulsifier)คือต้วประสานของคอลลอยด์ชนิดใด
 
เจล
แอโรซอล
อิมัลชั่น
ซอลส์
9 )  คอลลอยด์ในข้อใดจัดอยู่ในประเภทแอโรซอล
 
ฟองสบู่
ควัน
เยลลี่
น้ำสลัด
10 )  อิมัลซิไฟเออร์ ในข้อใดเป็นตัวประสานในน้ำนม
 
ไข่แดง
เคซีน
สบู่
ผงซักฟอก
11 )  สารในข้อใดเป็นสารละลายทั้งหมด
 
เหล็ก น้ำเชื่อม กาวลาเท็กซ์
ทองเหลือง อากาศ น้ำเชื่อม
นาก น้ำเกลือ ทองคำขาว
ทองคำ น้ำบาดาล ฟิวส์ไฟฟ้า
12 )  อนุภาพของสารในข้อใดที่ไม่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟต
 
น้ำอัดลม
น้ำโซดา
น้ำเกลือ
น้ำคลอง