ข้อสอบโอลิมปิก 2547 วิชาชีววิทยา

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 20,080 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  คำถามข้อ 1-5 : ครอบครัวหนึ่งได้ซื้อลูกสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีพเวอร์ อายุ 8 สัปดาห์มาเลี้ยง และได้นำไปฉีดวัคซีน หลังจากนั้นก็สอนให้กินอาหาร
1. หลังจากลูกสุนัขเกิด ลูกสุนัขทำอย่างไรที่จะหาทางไปดูดนมจากเต้าของแม่สุนัข
 
ใช้ระบบสัมผัส
ใช้ระบบการมองเห็น
ใช้ระบบการได้ยิน
ใช้ระบบการดมกลิ่น
ใช้ระบบการชิมลิ้มลอง
2 )  เมื่อลูกสุนัขถูกฉีดวัคซีนเพื่อต่อต้านเชื้อที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ระบบภูมิคุ้มกันของสุนัขหรือโฮสต์ระบบใดถูกกระตุ้นให้เกิดการป้องกัน
 
แบบ ikflammatory (inflammatory immune)
แบบ adaptive (adaptive immune)
แบบเซนซิทีพสูง (hypersensitivity immune)
ระบบภูมิคุ้มกันจากกำเนิด (innate immune)
ระบภูมิคุ้มกันไซโตไคน์ (cytokine immune)
3 )  การฝึกสุนัขให้ฟังคำสั่งเช่น เด นั่ง อยู่กับที่ จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมใด
 
แบบฝังใจ
แบบมีเงื่อนไข
แบบปรับซ่อนตัว พรางสิ่งแวดล้อม
แบบทำให้เคยชิน
แบบทำให้อ่อนไหว หรือไวต่อการตอบสนอง
4 )  สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทีพเวอร์เป็นสายพันธุ์แท้ผสมตัวเอง เพดดีกรีข้างล่างแสดงพันธุ์ที่เกิดโรคผิดปกติของผิวหนังที่หายากแต่ไม่รุนแรง ลักษณะผิดปกตินี้มีการถ่ายทอดอย่างไร
 
ออโตโซม,ลักษณะด้อย
ออโตโซม, ลักษณะเด่น
ยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ, ลักษณะด้อย
ยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ, ลักษณะเด่น
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
5 )  สุนัข สุนัขจิ้งจอก หมาแจ๊คเกิล หมาป่า หมาไฮยีนา ทุกชนิดนำมาศึกษาลักษณะ 7 ลักษณะ (I-VII) – หมายถึงมี, - หมายถึงไม่มี ผลปรากฏดังตาราง แผนภาพใดแสดง phylogenetic relationship ของสิ่งมีชีวิต 5 ชนิดดังนี้