โควตา มช. 52

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 43 ข้อ ผู้เข้าชม : 22,462 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จากรูปกล่องมวล m_1=100 กิโลกรัม ถูกดึงให้เคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร่งขนาด a_1 = 6 เมตรต่อวินาที2 โดยแรง F ทำให้กล่องมวล m_2 = 20 กิโลกรัม ไถลไปบนกล่องมวล m_1 ด้วยความเร่งขนาด a_2 = 4 เมตรต่อวินาที2 ถ้ามีแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของกล่องทั้งสอง จงหาขนาดของแรง F ในหน่วยนิวตันที่กระทำต่อกล่องมวล 100 กิโลกรัม กำหนดค่า g = 10 เมตรต่อวินาที2 

680

80

600

70

2 ) 

กล่องมวล 2 กิโลกรัม กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 4 เมตร อยู่บนรถบรรทุก จงหาความเร่งสูงสุดของรถบรรทุกที่สามารถวิ่งได้โดยที่กล่องไม่ล้มในหน่วยเมตรต่อวินาที2 (ให้คิดว่ากล่องล้มก่อนที่จะไถล)

 

20

15

10

5

3 ) 

สถานีอวกาศที่มีลักษณะคล้ายวงล้อขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 เมตร จะต้องหมุนเพื่อให้เกิด “สภาพโน้มถ่วงเทียม (artificial gravity)” ขนาด 4.00 เมตรต่อวินาที2 ต่อนักบินอวกาศที่อยู่บริเวณขอบนอกของสถานี จงหาความถี่เชิงมุมในการหมุนของสถานีอวกาศที่จะทำให้เกิดสภาพโน้มถ่วงนี้ (ในหน่วยรอบต่อวินาที)

 

0.1

0.2

0.3

0.4

4 ) 

เมื่อนำส้อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่ 500 เฮิรตซ์ ไปจ่อที่ปากของหลอดแก้วปลายปิด (ดังรูป) จะต้องเติมน้ำลงไปในหลอดแก้วอย่างน้อยกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าปกติออกมาจากหลอดแก้ว กำหนดให้หลอดแก้วดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นราบ มีพื้นที่หน้าตัด 10 ตารางเซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเป็น 350 เมตรต่อวินาที 

18.25

65.50

182.5

655.0

5 ) 

นำก้อนอลูมิเนียมมวล 500 กรัม อุณหภูมิ 327 องศาเซลเซียส จุ่มลงน้ำที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวน จากนั้นปิดฝาภาชนะด้วยฝาฉนวนแล้วปล่อยทิ้งไว้ จงหาว่าอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำมีค่าเป็นเท่าใด โดยให้คิดว่าภาชนะฉนวนให้หรือรับความร้อนน้อยมาก กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำคงที่เท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความจุความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมเป็น 0.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำคือ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน

 

19

33

46

56

6 ) 

แท่งโลหะมวล 2 กิโลกรัม มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ (หรือความถ่วงจำเพาะ) เท่ากับ 2.5 นำไปแขวนไว้กับตาชั่งสปริง และจุ่มน้ำในบีกเกอร์ซึ่งมีมวล 1 กิโลกรัม บรรจุน้ำไว้ 2 กิโลกรัม ซึ่งวางอยู่บนตาชั่ง (ดังรูป) จงหาว่าตาชั่งด้านล่างอ่านค่าได้เท่าไร กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 และความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อเมตร3 

1.0 kg

2.0 kg

2.8 kg

3.8 kg

7 ) 

จากรูปวงจร กำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E = 9.0 โวลต์ และตัวต้านทาน R_1, R_2 และ R_3 ที่มีความต้านทาน 3.0 กิโลโอห์มเท่ากัน จงหาขนาดกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_2 ในหน่วยมิลลิแอมแปร์ 

1.0

1.2

1.3

1.4

8 ) 

ถ้าแกลวานอมิเตอร์ มีความต้านทาน 20.0 กิโลโอห์ม และทนกระแสได้สูงสุด 20.0 ไมโครแอมแปร์ จะต้องต่อความต้านทานกับแลวานอมิเตอร์นี้เท่าใดในหน่วยกิโลโอห์ม จึงจะสามารถสร้างโวลต์มิเตอร์ที่วัดความต่างศักย์ได้สูงสุด 1.0 โวลต์

 

33

30

28

23

9 ) 

กำหนดให้นิวเคลียส มีค่าครึ่งชีวิต 4 วัน ถ้ามี {}^{222}_{\phantom{2}86}\text{Rn} เริ่มต้นอยู่ 16 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน จะเหลืออยู่กี่กรัม

 

16

8

4

2

10 ) 

ลากกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงที่มีพื้นผิวหยาบด้วยอัตราเร็วคงที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์

 

งานจากแรงปฎิกิริยาที่กระทำกับกล่องมีค่าเป็นบวก

พลังงานศักย์โน้มถ่วงของกล่องเพิ่มขึ้น

งานทั้งหมดที่กระทำกับกล่องมีค่าเป็นศูนย์

งานที่ใช้ในการลากกล่องมีค่าเป็นบวก

11 ) 

รถยนต์ขนาดสี่ที่ชนกับรถบรรทุกหกล้อ หลังจากชนแล้วรถทั้งสองจะเคลื่อนที่ติดกันไป ข้อความใดถูกต้อง

 

รถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมากที่สุด

รถบรรทุกมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมากที่สุด

รถสองคันมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากัน

บอกไม่ได้ เพราะไม่รู้ความเร็วหลังการชนของรถทั้งสองคัน

12 ) 

ทรงกลมตันและทรงกลมกลวงมีมวลและรัศมีเท่ากัน ถ้าปล่อยวัตถุทั้งสองให้กลิ้งโดยไม่ไถลจากด้านบนของพื้นเอียงพร้อมกัน วัตถุใดจะถึงด้านล่างของพื้นเอียงก่อนกัน

 

ทรงกลมกลวง

ทรงกลมตัน

วัตถุทั้งสองถึงด้านล่างพร้อมกัน

ข้อมูลไม่เพียงพอ

13 ) 

ลูกบาสเก็ตบอลถูกชู๊ตออกไปด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ในทิศ 60^{\circ} กับพื้นดิน จุดที่สูงที่สุดของารเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ลูกบาสมีขนาดความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

 

5

5\sqrt{3}

0

10

14 ) 

เมื่ออุกกาบาตอยู่ห่างจากผิวโลกเป็น 3 เท่าของรัศมีของโลก ค่าความเร่งของอุกกาบาตเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็นกี่เท่าของค่า g

 

 \displaystyle \frac{g}{3}

 \displaystyle \frac{g}{4}

 \displaystyle \frac{g}{9}

 \displaystyle \frac{g}{16}

15 ) 

สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุหนึ่ง คือ x(t) = 10\sin(\pi t) เมตร จงหาว่า ณ เวลาใดที่ค่าพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์

 

0 วินาที

0.25 วินาที

0.50 วินาที

1.00 วินาที

16 ) 

นักปีนเขาน้ำหนักตัว 770 นิวตัน ใช้เชือกในลอนที่มีความยาว 80 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 มิลลิเมตร ถ้าเชือกยืดออก 2.0 เมตร จงหาค่ามอดูลัวของเชือกเส้นนี้ในหน่วยนิวตันต่อเมตร2

 

0.5 \times 10^{8}

1.0 \times 10^{8}

2.0 \times 10^{8}

7.0 \times 10^{8}

17 ) 

ถ้าต้องการแขวนป้ายแขวน 4 กิโลกรัม ดังรูปข้างล่างนี้ จะต้องซื้อเชือกชนิดใดจึงจะสามารถทนรับน้ำหนักของป้ายได้ใกล้เคียงที่สุด 

ชนิด A ทนแรงได้ 17 นิวตัน

ชนิด B ทนแรงได้ 25 นิวตัน

ชนิด C ทนแรงได้ 34 นิวตัน

ชนิด D ทนแรงได้ 50 นิวตัน

18 ) 

กล่องมวล m วางนิ่งอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม \theta กับแนวระนาบ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างกล่องกับพื้นมีค่าเท่าใด

 

\mu _{s}=mg\sin \theta

\mu _{s}=mg\tan \theta

\mu _{s}>mg\sin \theta

\mu _{s}>mg\tan \theta

19 ) 

หากปล่อยลูกบอลมวล 100 กรัม จากที่สูง 12.5 เมตร พบว่าลูกบอลกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นสูง 0.8 เมตร ในการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปกี่กิโลกรัม-เมตรต่อวินาที2

 

-0.1

0.45

0.9

0.1

20 ) 

จากรูป ระบบประกอบด้วย กระบอกสูบและลูกสูบ 3 ชุด ภายในบรรจุด้วยของเหลว มีพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบเป็น 2A, 3A และ A ซึ่งมีมวล M_1, M_2 และ M_3 วางอยู่บนลูกสูบของแต่ละชุดตามลำดับ ถ้าลูกสูบทุกอันมีน้ำหนักเบามากและไม่มีแรงเสียดทานระหว่างผิวของกระบอกสูบและลูกสูบ เมื่อระบบอยู่ในภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง M_1, M_2 และ M_3 เป็นไปตามข้อใด 

M_{1}=M_{2}=M_{3}

M_{1}=M_{2}=3M_{3}

 \displaystyle \frac{M_{1}}{2}=\frac{M_{2}}{3}=M_{3}

M_{1}+M_{3}=M_{2}

21 ) 

แท่งโลหะมวล 2 กิโลกรัม มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ (หรือความถ่วงจำเพาะ) เท่ากับ 5 ถูกแขวนไว้กับตาชั่งสปริง และแท่งโลหะจุ่มอยู่ในน้ำแสดงดังในรูป จงหาว่าเครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าได้กี่นิวตัน กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2 

1

2

16

20

22 ) 

อุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เท่าและมีความดันเพิ่มขึ้น 4 เท่า พลังงานภายในของแก๊สจะเปลี่ยนไปเป็นกี่เท่าของพลังงานภายในเดิม

 

เท่าเดิม

3 เท่า

4 เท่า

12 เท่า

23 ) 

จากรูปของอุปกรณ์พ่นสีด้านข้าง ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง P_1, P_2 และ P_0 (ความดันบรรยากาศ) ขณะที่ทำการพ่นสีได้ถูกต้อง 

P_{0}>P_{1}>P_{2}

P_{0}>P_{2}>P_{1}

P_{1}>P_{2}>P_{0}

P_{1}>P_{0}>P_{2}

24 ) 

โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ทำสัญญาซื้อแก๊สจากบริษัทผู้ผลิตแก๊สในอัตรา 30 บาทต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ปรากฏว่าโรงงานอุตสาหกรรมได้แก๊สที่มีปริมาตร 1,100 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส ความดัน 20 บรรยากาศ โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทผู้ผลิตแก๊สกี่บาท

 

33,000

70,000

600,000

660,000

25 ) 

ตำแหน่งซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะทาง 3 เมตร มีระดับความเข้มเสียง 120 เดซิเบล ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีกำลังเสียงคงที่ แล้วตำแหน่งที่มีระดับความเข้มเสียงเป็น 100 เดซิเบล จะอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวเป็นระยะกี่เมตร

 

0.3

7.5

10

30

26 ) 

วางวัตถุไว้หน้ากระจกเป็นระยะ 30 เซนติเมตร ให้เกิดภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 2 เท่า ข้อใดกล่าวถึงชนิด และความยาวโฟกัสของกระจกได้ถูกต้อง

 

กระจกเว้า มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 20 เซนติเมตร

กระจกเว้า มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 60 เซนติเมตร

กระจกนูน มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 20 เซนติเมตร

กระจกนูน มีความยาวโฟกัส เท่ากับ 60 เซนติเมตร

27 ) 

ถ้าต้องการให้แถบมีดลำดับที่ 3 ของริ้วการแทรกสอดของสลิตคู่ ตรงกับแถบมืดแรกของลวดลายการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยว จงหาว่า ระยะระหว่างสลิตคู่เป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับความกว้างของสลิตเดี่ยว

 

 \displaystyle \frac{3}{2}

 \displaystyle \frac{5}{2}

3

5

28 ) 

หลอดฉายภาพชนิดหนึ่ง มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 500 ลูเมน เมื่อถูกใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งพบว่าประสิทธิภาพในการให้พลังงานแสงเหลือ 75 เปอร์เซ็นต์ ถ้าต้องการฉายภาพให้มีความสว่างบนจอ 250 ลักซ์ ภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญ่มากที่สุดกี่ตารางเมตร

 

0.67

 \displaystyle \frac{2}{\sqrt{3}}

3

2

29 ) 

มุมวิกฤตสำหรับสารโปร่งใสชนิดหนึ่งในอากาศมีค่าเท่ากับ 60 องศา จงหาอัตราส่วนระหว่างความยาวคลื่นแสงในสารโปร่งใสเทียบกับความยาวคลื่นแสงในอากาศ

 

 \displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}

 \displaystyle \frac{2}{\sqrt{3}}

 \displaystyle \frac{1}{2}

2

30 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

    ก. สีของท้องฟ้าที่เราเห็นเกิดจากการกระเจิงของแสง

    ข. รุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนและเลี้ยวเบนของแสงจำนวน 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง

    ค. ผลจากการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตคู่ทำให้แถบสว่างบนฉากมีความเข้มไม่เท่ากัน

    ง. เนื่องจากแสงเป็นคลื่นตามขวาง ทำให้แผ่นโพลารอยด์ดูดกลืนความเข้มแสงจากหลอดไฟธรรมดา

ข้อความในข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

ก. และ ง.

ก. ข. และ ง.

ก. ค. และ ง.

ก. ข. ค. และ ง.

31 ) 

แสงจากวัตถุซึ่งอยู่ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 15 เซนติเมตร เมื่อหักเหผ่านเลนส์จะตัดแกนห่างจากเลนส์เป็นระยะ 30 เซนติเมตร เมื่อนำเลนส์เว้ามาวางต่อจากเลนส์นูน 5 เซนติเมตร ปรากฏว่าแสงที่หักเหผ่านเลนส์เว้าเป็นแสงขนานกับแกนดังรูป จงหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าในหน่วยเซนติเมตร 

5

10

20

25

32 ) 

ให้จุดประจุ A มีประจุบวก 2q และจุดประจุ B มีประจุบวก q วางห่างกัน 1 เมตร จงหาตำแหน่งที่มีสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์เทียบกับตำแหน่งจุดประจุ A

 

ห่างจากจุดประจุ  A ไปทางจุดประจุ B อยู่  \displaystyle \frac{1}{\sqrt{2}} เมตร

ห่างจากจุดประจุ  A ไปทางจุดประจุ B อยู่ 2 เมตร

ห่างจากจุดประจุ  A ไปทางจุดประจุ B อยู่  2 + \sqrt{2} เมตร

ห่างจากจุดประจุ  A ไปทางจุดประจุ B อยู่  2 - \sqrt{2} เมตร

33 ) 

จากรูปวงจร กำหนดให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) เท่ากับ 3 โวลต์ และตัวเก็บประจุ C_1 และ C_2 มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 20 และ 30 ไมโครฟารัด ตามลำดับ พลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุทั้งหมดเป็นกี่จูล 

2.77 \times 10^{-6}

3.75\times 10^{-5}

2.25 \times 10^{-4}

4.32 \times 10^{-4}

34 ) 

พิจารณาเส้นลวดวงกลมรัศมี a ที่วางอยู่บนพื้นฉนวน กำหนดให้เส้นลวดวงกลมมีความหนาแน่นประจุบวกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีประจุรวมทั้งหมด Q ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม ข้อใดถูกต้อง

 

ที่จุดนี้มีขนาดสนามไฟฟ้าเท่ากับ  \displaystyle \frac{KQ}{a^{2}} มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ   \displaystyle \frac{KQ}{a}

ที่จุดนี้มีขนาดสนามไฟฟ้าเท่ากับ 0 มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ  \displaystyle \frac{KQ}{a}

ที่จุดนี้มีขนาดสนามไฟฟ้าเท่ากับ  \displaystyle \frac{KQ}{a^{2}} มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0

ที่จุดนี้มีขนาดสนามไฟฟ้าเท่ากับ 0 มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ  0

35 ) 

อุปกรณ์ตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีความต่างศักย์คร่อมเป็น v(t) = V_m\sin(314t) และมีกระแสไฟฟ้าผ่านเป็น i(t)=I_m\sin\big(314t+\frac{\pi}{2}\big) ข้อใดถูกต้อง

 

วงจรนี้มีความถี่ 100 Hz

ในขณะที่ v(t) = V_{m} จะมีขนาด |i(t)|=0

ใช้แอมมิเตอร์วัดความต่างศักย์คร่อมอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ค่าเท่ากับ V_{m}

กำลังไฟฟ้าสูญเสียไปภายในอุปกรณ์นี้เท่ากับ I_{\text{rms}}v_{\text{rms}}

36 ) 

บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 3.6 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อวัน บ้านหลังนี้มีอัตราใช้ไฟเฉลี่ยทั้งวันกี่วัตต์

 

2.5

150

86,000

540,000

37 ) 

คู่ความสัมพันธ์ข้อใดผิด

 

คลื่นไมโครเวฟกับโทรศัพท์มือถือ

รังสีอินฟราเรดกับรีโมทคอนโทรล

รังสีอัลตราไวโอเลต กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์

รังสีเอกซ์ กับ การควบคุมความหนาของแผ่นโลหะในเครื่องรีดแผ่นโลหะ

38 ) 

เมื่อยิงรังสีแคโทดด้วยอัตราเร็ว v เข้าไปในสนามแม่เหล็กคงตัวขนาด B ในทิศตั้งฉากกับเส้นสนามแม่เหล็ก แล้วพบว่าลำรังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R จงหาอัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาครังสีแคโทด

 

 \displaystyle \frac{RV}{B}

 \displaystyle \frac{I}{RB}

 \displaystyle \frac{v}{RB}

ข้อมูลไม่พอ ต้องใช้สนามไฟฟ้าช่วยปรับลำรังสีแคโทดให้เป็นเส้นตรงด้วย

39 ) 

จงหาความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงาน 20 อิเล็กตรอนโวลต์ (โดยใช้ค่าคงตัวของพลังค์ 6.63\times10^{-34} จูล–วินาที และมวลอิเล็กตรอน 90\times10^{-31} กิโลกรัม)

 

0.27

0.49

2.5

99

40 ) 

เร่งอิเล็กตรอนตัวหนึ่งด้วยความต่างศักย์ 12 โวลต์ เข้าชนอะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้น การชนนี้จะสามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นไปอยู่ในระดับพลังงาน (n) สูงสุดในระดับใด (กำหนดอะตอมไฮโดรเจนมีพลังงานสถานะพื้นเท่ากับ -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์)

 

 n = 1

 n = 2

 n =\displaystyle\frac{ 5}{2}

 n = 3

41 ) 

จากการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของโลหะชนิดหนึ่ง พบว่า ถ้าฉายด้วยแสงความยาวคลื่น \lambda_1 ความต่างศักย์หยุดยั้งจะมีค่า V_1 และถ้าฉายด้วยแสงความยาวคลื่น \lambda_2 ความต่างศักย์หยุดยั้งจะมีค่า V_2 จงหาค่าคงตัวพลังค์ (h)

 

 \displaystyle c\frac{v_{2}-1}{\lambda_{2}-\lambda_{1}}

 \displaystyle e\frac{v_{2}-v_{1}}{\lambda_{2}-\lambda_{1}}

 \displaystyle \frac{v_{2}-v_{1}}{c(\frac{1}{\lambda }-\frac{1}{\lambda _{1}})}

 \displaystyle \frac{e}{c}\frac{v_{2}-v_{1}}{(\frac{1}{\lambda_{2}}-\frac{1}{\lambda_{1}})}

42 ) 

ข้อใดคืออนุภาคในวงเล็บ ที่เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสต่อไปนี้{}^{13}_{\phantom{1}7}\text{N}\rightarrow{}^{13}_{\phantom{1}6}\text{C}+(...)

 

{}^{\phantom{+}0}_{+1}\bar{\text{e}}

{}^{ \phantom{-}0}_{-1}\text{e}

{}^{1}_{1}\text{H}

{}^{1}_{0}\text{n}

43 ) 

พิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ ที่อิเล็กตรอนชนกับโพซิตรอน แล้วสลายตัวได้โฟตอน \gamma{}^{\phantom{-}0}_{-1}\text{e}+{}^{\phantom{+}0}_{+1}\bar{\text{e}}\rightarrow 2\gammaโฟตอนแต่ละตัวที่ได้มีพลังงานเท่าใด

 

2.7 \times 10^{-22} จูล

4.05 \times 10^{-13} จูล

0.465 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์

0.930 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์