โลกและการเปลี่ยนแปลง

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
จำนวน : 70 ข้อ ผู้เข้าชม : 15,714 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลกได้ถูกต้องที่สุด

 

 

กลมเหมือนลูกฟุตบอล

พื้นผิวโลกมีความแตกต่างกันน้อยมาก

เส้นผ่านศูนย์กลางสั้นกว่าขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้

เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้


2 ) 

พื้นผิวโลกประกอบด้วยพื้นดิน : พื้นน้ำ ในอัตราส่วนตามข้อใด


 

 

1 : 2


1 : 3

1 : 4


2 : 3

3 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลก


 

มีรูปร่างกลมรี  เส้นผ่านศูนย์กลางทางแนวดิ่งสั้นกว่าแนวนอน


เปลือกโลกชั้นนอกส่วนใหญ่เป็น หินเรียกว่า ไซอัล


เปลือกโลกชั้นนอกสุดมีแผ่นดิน แผ่นน้ำ หนา 3,000 km


เปลือกโลกส่วนล่างเป็นหินบะซอลต์


4 ) 

เคยมีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าย่อโลกให้เล็กลงมากๆ โลกจะมีลักษณะคล้ายผลส้มที่กล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุผลในข้อใด


 

เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกแนวนอนสั้นกว่าแนวขั้วโลกเหนือ-ใต้


เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวขั้วโลกเหนือ-ใต้สั้นกว่าแนวนอน


เส้นผ่านศูนย์กลางในแนว ขั้วโลกเหนือ-ใต้ยาวเท่ากับแนวนอน


เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกไม่ว่าจะจัดใน แนวใดก็จะยาวเท่ากัน

5 ) 

เปลือกโลก คืออะไร


 

ส่วนที่เป็นหินแข็งรองพื้นทวีป


ส่วนที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำ


ส่วนที่เป็นหินแข็งรองรับแผ่นดินและพื้นน้ำ


ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง


6 ) 

ธาตุใดมีมากที่สุดในเปลือกโลก

 

แมกนีเซียม


ซิลิคอน

อะลูมินัม


เหล็ก


7 ) 

หินชั้นแมนเทิลมีลักษณะอย่างไร


 

เป็นหินแข็ง


เป็นหินที่จับตัวแน่นมาก


เป็นหินหนืด


เป็นหินที่มีลักษณะเหมือนหินที่ผิวโลก


8 ) 

หินหนืดร้อนจัดในชั้นแมนเทิลประกอบ ด้วยธาตุต่างๆ หลอมละลายปนกันภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง ธาตุเหล่านั้นได้แก่


 

นิเกิล  ซิลิคอน  และเหล็ก


ซิลิคอน  เหล็ก  และอะลูมิเนียม


นิเกิล  โคบอลต์  และอะลูมิเนียม


นิเกิล  เหล็ก  และอะลูมิเนียม


9 ) 

ลาวา คืออะไร


 

หินหนืดที่พุ่งออกสู่ผิวโลกเย็นและแข็งตัวเป็นหินอัคนี


หินหนืด เย็นและแข็งตัวใต้เปลือกโลก


หินอัคนี  ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด


หินบะซอลต์ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด


10 ) 

แมนเทิล (Mantle) คืออะไร


 

ส่วนที่อยู่ลึกลงไปจากเปลือกโลก


ประกอบด้วยหินและแร่ต่างๆหนา ประมาณ 3,000 กิโลเมตร


มีหินเหลวหนืดอยู่ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก

ถูกหมดทุก ข้อ


11 ) 

หินหนืดภายในโลก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร


 

ลาวา


แมกมา


แมนเทิล


หินอัคนี


12 ) 

เราเรียกหินที่เกิดจากหินหนืดที่ ดันตัวขึ้นมาอยู่บนแผ่นเปลือกโลกว่าอะไร


 

หินใหม่


หินเก่า


หินอัคนี


หินภูเขาไฟ


13 ) 

หินที่อยู่ในชั้นของเปลือกโลกต่างจากหินในชั้นแมนเทิลเพราะ ปัจจัยอะไร

 

ความทนทาน


ความหนาแน่น


ขนาดของหินแต่ละชนิด


อุณหภูมิที่ได้รับ

14 ) 

ข้อใดกล่าวถึงแก่นโลกได้ถูกต้อง


 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยของแข็ง


ส่วนใหญ่ประกอบด้วยของเหลว


ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิเกิล


ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยธาตุเหล็กและซิลิคอน


15 ) 

แก่นโลก (core) คือส่วนที่อยู่ในชั้นในสุดของโลกมีลักษณะอย่างไร


 

เป็นของแข็ง


เป็นของเหลว


เป็นของเหลวและของแข็ง

เป็นของไหลแข็ง


16 ) 

หินไซอัล (sial) เป็นหินที่มีส่วนประกอบอย่างไร


 

ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียม เป็นส่วนใหญ่


ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมสูง


ส่วนประกอบของ ธาตุซิลิคอน แมกนีเซียม และอะลูมิเนียม เป็นส่วนใหญ่


ส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่


17 ) 

ผลกระทบจากการ เคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดสิ่งใด


 

ภูเขาและภูเขาไฟ


แผ่นเปลือกโลก บางส่วนหายไป


แผ่นดินไหว


ถูกทุกข้อ


18 ) 

แผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุอะไร

 

เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก


เกิดจากปรากฏการณ์ภูเขาไฟ


เกิดจากถ้ำ และแผ่นดินถล่ม


ถูกทุกข้อ

19 ) 

ภูเขาหินแกรนิตเกิดจากสาเหตุอะไร


 

การยกตัวของพื้นทวีปเมื่อได้รับแรง ดันจากหินหนืด


การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก


การที่แผ่นเปลือกโลก ถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอ

การดันตัวของหินหนืดที่อยู่ข้างใต้โดยหินหนืดเย็น ตัวก่อนที่จะไหลออกมาอยู่บนผิวโลก


20 ) 

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน


 

ดินลูกรัง - ศิลาแลง


แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต - หินงอก หินย้อย


ลาวา – หินแปร


แคลเซียมคาร์บอเนต – หินปูน


21 ) 

การกระทำสิ่งใดถือว่ามนุษย์ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง


 

การทำอุตสาหกรรมแร่และการชลประทาน


การสร้างที่อยู่อาศัยและการ คมนาคม


การใช้อาวุธสงครามที่มีอำนาจทำลายสูง


ถูกทุกข้อ


22 ) 

คำกล่าวข้อใด ถูก


 

คาบอุบัติซ้ำ หมายถึงระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ณ ที่นั่นแล้วกลับมาเกิดซ้ำในที่เดิมอีก


คาบอุบัติซ้ำเกิดจากชั้นหินแกรนิต เคลื่อนที่จากบริเวณรอยเลื่อน


คาบอุบัติซ้ำไม่สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ การเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตได้


คาบอุบัติซ้ำมีระยะเวลาสั้นๆ


23 ) 

บริเวณที่มี โอกาสเกิดภูเขาไฟมากที่สุด คือบริเวณใด


 

แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก


บริเวณที่มีการมุดตัวของ แผ่นเปลือกโลก


บริเวณที่มีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก


บริเวณที่มีการแยก ห่างจากกันของแผ่นเปลือกโลก


24 ) 

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยอยู่ บริเวณใด


 

ภาคกลางของประเทศ

ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ

ริม ชายฝั่งทะเลรอบๆประเทศ


ที่ราบสูงของประเทศ

25 ) 

รอยเลื่อนมีพลังเกิดจากอะไร


 

แนวรอยเลื่อนบนเปลือกโลก ที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้


การระเบิดของภูเขาไฟ


3.แผ่นดินไหวระดับลึก


แผ่นดินไหวใกล้จุดศูนย์


26 ) 

คำกล่าวในข้อใดผิด


 

ภูเขาไฟระเบิดเกิดจาก การปะทุของแมกมา


หินแก้วเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วของแมก มา


หินทัฟฟ์เป็นหินตะกอนภูเขาไฟชนิดหนึ่ง


พัมมิชเป็นหินตะกอนที่มีน้ำ หนักเบา ลอยน้ำได้


27 ) 

ข้อใดผิด

 

ภูเขาไฟเกือบทั้งหมดในโลกนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่ แผ่นธรณีภาคชนกัน


การมุดต่ำของแผ่นธรณีภาคเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด


ตำแหน่งศูนย์เกิดแผ่นดินไหวสัมพันธ์กับแนวรอยต่อของแผ่น ธรณีภาค


บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด จัดเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวไม่รุนแรงนานๆเกิดครั้ง


28 ) 

ภูเขาไฟฟูจิใน ญี่ปุ่น เป็นภูเขาที่ภูมิลักษณ์อย่างไร


 

ภูเขาไฟรูปกรวย


ภูเขาไฟรูปโล่


กรวย ภูเขาไฟสลับชั้น


ที่ราบบะซอลต์


29 ) 

การระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดสิ่งใด


 

การปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในภาวะสมดุล


หินแปรมีความแข็งแกร่ง ขึ้น


บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิลดต่ำลง


ถูกทุกข้อ

30 ) 

คำกล่าวในข้อใดผิด


 

แหล่งภูเขาไฟจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก


บริเวณที่ห่างจากรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกไม่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟ ระเบิด


วงแหวนแห่งไฟเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟมากกว่าบริเวณอื่นๆ


ประเทศไทยมีภูเขาไฟที่มีอายุผ่านมาเกือบ 2 ล้านปี

31 ) 

แผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุอะไร


 

เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก


เกิดจากปรากฎการณ์ภูเขาไฟ


เกิดจากถ้ำ และแผ่นดินถล่ม


ถูกทุกข้อ


32 ) 

เครื่องมือที่ใช้วัดปรากฏการณ์ของแผ่นดินไหว เรียกว่า อะไร


 

ไซสโมกราฟ


ไฮโดรมิเตอร์


บารอมิเตอร์


บาโรโฟน


33 ) 

การเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง บริเวณที่เสียหายมากจะเป็นบริเวณใด


 

1.ตามผิวโลก


บริเวณใกล้จุด ศูนย์


บริเวณที่เหนือจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว


บริเวณจุดศูนย์กลาง โลก


34 ) 

ภูเขาไฟเกิดจากอะไร


 

การประทุของแมกมา


จากการยกตัวขึ้นของ ทวีป


จากการเย็นของหินหนืดที่ใต้ผิวโลกและเย็นตัวก่อนออกมาสู่ผิวโลก

ไม่มีข้อถูกต้อง


35 ) 

ประเทศไทยมีภูเขาไฟที่ดับแล้วประมาณเกือบ 2 ล้านปีที่ใด


 

จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์


จังหวัด กาญจนบุรี

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย


จังหวัดลำพูนและจังหวัด น่าน

36 ) 

คำกล่าวใดถูกต้อง


 

เราสามารถพบเห็นหินไซอัลได้ทั่วไปบนพื้นทวีปแต่ไม่พบ ที่พื้นมหาสมุทร


เราสามารถพบเห็นหินไซมาได้ทั่วไปบนพื้นทวีปแต่ไม่พบที่ พื้นมหาสมุทร


เปลือกโลกส่วนล่างที่เป็นพื้นมหาสมุทรมีหินอัคนีเป็นองค์ ประกอบ


หินแปรกับหินชั้นเป็นหินชนิดเดียวกัน

37 ) 

ความแตกต่างกันของหินอัคนีที่เกิดจากแมกมากับลาวาอยู่ที่ใด


 

หินอัคนี ที่เกิดจากลาวาจะมีผนึกโต ความหนาแน่นมาก


หินอัคนีที่เกิดจากแมกมาจะมีผนึกโต ความหนาแน่นน้อย


หินอัคนีที่เกิดจากลาวามักไม่มีผนึก ความหนาแน่นน้อย


หินอัคนีที่เกิดจากแมกมามักไม่มีผนึก ความหนาแน่นมาก


38 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลาวาและแมกมา


 

มีส่วนประกอบ ต่างกัน


แมกมาเมื่อไหลสู่ผิวโลกเรียกว่า ลาวา


แมกมาและลาวาเป็นหินหนืดที่ไหลพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก


ลาวาเมื่อไหลพุ่ง สู่ผิวโลก เรียกว่า แมกมา

39 ) 

หินที่เกิดจากการไหลของหินหนืดลงไปในทะเล แล้วเกิดเป็นหินเนื้อแข็งละเอียดมีรูพรุนหินชนิดนี้ คืออะไร


 

หินออบซิเดียน


หินแกรนิต


หินพัมมิส


หินบะซอลต์


40 ) 

หินชนิด ใดมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้


 

หินไนส์


หินพัมมิส


หินดินดาน

หินกรวด มน


41 ) 

เพราะเหตุใดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้มากกว่าบริเวณอื่น


 

การเคลื่อนที่ของหินหนืด


แรงสั่นสะเทือนของภูเขาไฟระเบิด


เปลือกโลกมี การเคลื่อนที่ตลอดเวลา


โครงสร้างของหินมีความแตกต่างกันมาก


42 ) 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว


 

แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวได้เท่ากัน


แผ่นเปลือกโลกทรุดตัวหรือยุบตัว


การเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง

การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

43 ) 

การที่ลาวาไหลแผ่เป็นบริเวณกว้างและทับถมกันหลายชั้นเมื่อแข็งตัวจะมี ภูมิลักษณ์ของภูเขาไฟเป็นอย่างไร


 

ที่ราบบะซอลต์


ภูเขาไฟรูปโล่


ภูเขาไฟรูปกรวย


ตะกอนรูปพัด


44 ) 

ข้อใดเป็นประโยชน์ของภูเขาไฟ


 

เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีที่มี ค่าทางเศรษฐกิจ


เป็นแหล่งดินที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก


เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้คนไปเยี่ยมชม


ถูกหมดทุกข้อ


45 ) 

ถ้าภูเขาไฟขนาด 0.06 – 2  มิลลิเมตร เมื่อแข็งตัว เป็นหินเรียกว่าอะไร


 

หินทัฟฟ์


หินภูเขาไฟเหลี่ยม


หินกรวดมนภูเขาไฟ


ถูกหมดทุกข้อ

46 ) 

ภูเขาไฟมัวนาลัวในหมู่เกาะฮาวายจัดเป็นภูเขาไฟชนิดใด


 

ภูเขาไฟรูปโล่


ภูเขาไฟรูปกรวย


ภูเขาไฟรูปโดม


ภูเขาไฟรูปแท่ง

47 ) 

วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire) ได้แก่บริเวณใด


 

บริเวณรอยต่อของทวีป


บริเวณรอยต่อของมหาสมุทร อินเดีย


บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิก


ถูกหมดทุกข้อ


48 ) 

ข้อความใดไม่ถูกต้อง 


 

ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโลกเกิดขึ้นอย่างไร


ทฤษฎีต่างๆอาจถูก ล้มเลิกได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้มากกว่า


แนวความคิดต่างๆอาจถูก ล้มเลิกได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้มากกว่า


กฎและทฤษฎีเป็นสิ่งที่ ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันว่าเป็นจริงจึงล้มเลิกไม่ได้

49 ) 

ข้อใดไม่ใช่โทษของแผ่นดินไหว


 

ทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม


ทำให้ทราบถึงส่วน ประกอบโลก


ทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย


ทำให้ภูเขาไฟระเบิด


50 ) 

ข้อใด กล่าวถูกต้อง


 

ประเทศไทยไม่เคยมีแผ่นดินไหวเลย

ประเทศไทยมีแผ่นดินไหว รุนแรงเสมอ


ประเทศไทยมีแผ่นดินไหวบ้างแต่ไม่รุนแรง


ประเทศไทยมีแผ่นดิน ไหวรุนแรงในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา

51 ) 

ความพรุนของหินที่เกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด


 

รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ


ตำแหน่งของรอยแยกบนพื้น


อัตราการเย็นตัว ของลาวา


องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา


52 ) 

เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด

 

การเกิดแผ่นดินไหว


การแยกตัวของแผ่น เปลือกโลก


การชนกันของแผ่นเปลือกโลก


การระเบิดของภูเขาไฟ


53 ) 

ข้อใดคือ สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว


 

คลื่นสึนามิ


โลกหมุน

น้ำขึ้น-น้ำลง


การ เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก


54 ) 

ประเทศไทยจะได้รับผลจากแผ่นดินไหว อันเนื่องจากการกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคู่ใดมากที่สุด


 

แผ่นยูเรเซียกับ แผ่นแปซิฟิก


แผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดีย


แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นนาสกา


แผ่น แอนตาร์กติกากับแผ่นออสเตรเลีย


55 ) 

พื้นที่ในข้อใดที่อยู่บริเวณที่เรียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ”


 

แนวรอยต่อภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย


บริเวณเทือกเขากลาง มหาสมุทรแอตแลนติก


บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด


บริเวณรอยต่อภูเขา แอลป์ในทวีปยุโรป


56 ) 

มาตราที่ใช้บอกความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหว คือข้อใด


 

ริกเตอร์


เมอร์คัลลี


โมห์


เวนส์เวอร์ด


57 ) 

ชั้น “ฐานธรณีภาค” อยู่ตรงส่วนใดของโครงสร้างโลก


 

ชั้นเปลือกโลก

รอยต่อชั้นเปลือกโลกกับ ชั้นเนื้อโลก


ชั้นเนื้อโลก


รอยต่อชั้นเนื้อโลกกับชั้นแก่นโลก


58 ) 

การเกิด แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ส่วนใดของโครงสร้างโลก

 

ฐานธรณีภาค


ธรณีภาค


แก่น โลก

ชั้นของโครงสร้างโลกที่มีหินหลอมละลาย


59 ) 

ข้อใดไม่อยู่ในบริเวณที่ เรียกว่า  “วงแหวนแห่งไฟ”


 

บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด


บริเวณรอยต่อภูเขา แอลป์และภูเขาหิมาลัย

ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด


บริเวณด้านตะวันตกของประเทศ แมกซิโก


60 ) 

หินของภูเขาใดต่อไปนี้ไม่ใช่หินภูเขาไฟ

 

ภูพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์

ดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลำปาง

ภูเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

61 ) 

หินหนืดที่พ่นออกจากภูเขาไฟ เป็นสารที่มาจากชั้นใดของโลก

 

ชั้นเปลือกโลก

ชั้นแมนเทิล

ชั้นแก่นโลก

ทุกชั้นรวมกัน

62 ) 

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยใช้วิธีใด

 

สัญญาณภาพผ่าน ดาวเทียม

ซากดึกดำบรรพ์

คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

63 ) 

ชั้นใด ของโลกมีความหนามากที่สุด

 

แก่นโลก

แมนเทิล

เปลือกโลก

ผิวโลก

64 ) 

ชั้นที่มีหินเหลวหนืด และร้อนจัด ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง

 

ซิลิคอน

เหล็ก

อะลูมิเนียม

ถูกทุกข้อ

65 ) 

ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังมีความร้อนอยู่มาก ได้แก่

 

น้ำพุร้อน

บ่อน้ำร้อน

ภูเขาไฟระเบิด

ถูกทุกข้อ

66 ) 

ความแตก ต่างกันของหินอัคนีที่เกิดจากแมกมากับลาวาอยู่ที่ใด

 

หินอัคนีที่เกิดจาก ลาวาจะมีผนึกโต ความหนาแน่นมาก

หินอัคนีที่เกิดจากแมกมาจะมีผนึกโต ความหนาแน่นน้อย

หินอัคนีที่เกิดจากลาวามักไม่มีผนึก ความหนาแน่นน้อย

หินอัคนีที่เกิดจากแมกมามักไม่มีผนึก ความหนาแน่นมาก

67 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลาวาและแมกมา 

 

มีส่วนประกอบต่างกัน

แมกมาเมื่อไหลสู่ผิวโลก เรียกว่าลาวา

แมกมาและลาวาเป็นหินหนืดที่ไหลพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก

ลาวาเมื่อไหลพุ่งสู่ผิวโลก เรียกว่าแมกมา

68 ) 

หินชนิดหนึ่งเมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นรอบก้อนหินชั่วครู่แล้วหายไป และมีกลิ่นของโคลน หินชนิดนี้น่าจะเป็นหินชนิดใด 

 

หินดินดาน

หินทราย

หินศิลาแลง

หินปูน

69 ) 

หินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา ทำให้เนื้อหินเรียบเหมือนแก้ว มีสำดำ คือหินชนิดใด

 

 

หินออบซิเดียน

หินแกรนิต

หิมพัมมิส

หินบะซอลต์

70 ) 

หินชนิดใดมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้เกิดจากลาวาเย็นตัวอย่างรวดเร็ว 

 

หินไนส์

หินพัมมิส

หินดินดาน

หินกราดมน