เอกภพ

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,581 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

บิงแบงเป็นทฤษฎีอธิบายสิ่งใด

 

การระเบิดทำให้พลังงานส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นเนื้อสาร

มีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแล็กซี

การเกิดระบบสุริยะ

ถูกทุกข้อ

2 ) 

เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบง  คืออะไร

 

1.มวลของสารไฮโดรเจน  และฮีเลียม

ควาร์ก  อิเล็กตรอน  นิวทริโน  และโฟตอน


โฟตอน


ไม่มีข้อใดถูก

3 ) 

สิ่งใดต่อไปนี้อยู่ในเอกภพ

 

ดาวฤกษ์

ดาวเคราะห์

กลุ่มแก๊ส

ถูกทุกข้อ

4 ) 

ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดของเอกภพ

 

ทฤษฎีบิกแบง (big bang)


ทฤษฎีสภาวะคงที่ (steady  state)


ทฤษฎีหดตัว

ทฤษฎีขยายตัว

5 ) 

1 ปีแสง  หมายถึงอะไร

 

เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก

ระยะทางที่แสง เคลื่อนที่ไป 1 ปี

จากดวงอาทิตย์ถึงโลก

หน่วยของเวลาแบบหนึ่ง

6 ) 

หน่วยดาราศาสตร์  หมายถึง  อะไร

 

ระยะทางที่แสงเดินทาง 1 ปี

ระยะทางที่โลกห่างจากดวงอาทิตย์

ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์

หน่วยของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า

7 ) 

ควาร์กเกิดการรวมตัวกันไปเป็นสิ่งใด

 

โปรตอนและนิวตรอน

โปรตอนและอิเล็กตรอน

โปรตอนและโฟตอน

อิเล็กตรอนและนิวทริโน

8 ) 

ดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ ก่อกำเนิดจากสิ่งใด

 

ธาตุไฮโดรเจน

ธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียม

ธาตุที่มีมวลมากกว่าฮีเลียม

ไม่มีข้อใดถูก

9 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูก

 

กาแล็กซีเกิดหลังบิกแบงประมาณ 1,000 ล้านปี

กาแล็กซีของเรามีลักษณะเป็นวงก้นหอยป่องนูนตรงกลาง

ทางช้างเผือก มีขนาดกว้างใหญ่จนแสงต้องใช้เวลา 100,000 ปี เพื่อวิ่งผ่านไปตามความกว้าง

ถูกทุกข้อ

10 ) 

ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า  เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

 

ฝุ่นธุลีในระบบ สุริยะ

ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา

เนบิวลาชนิดหนึ่ง

ดวงดาว ที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี  ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดางๆ ไม่ออก

11 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูก

 

โลกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี


โลกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก


โลกไม่ได้เป็นส่วนใดของกาแล็กซี


ไม่มีข้อใดถูก

12 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูก

 

ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก 30,000 ปีแสง

กาแล็กซีทางช้างเผือกมีลักษณะคล้ายไข่ดาวหรือจาน


ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ เคลื่อนที่รอบกาแล็กซีทางช้างเผือก


ถูกทุกข้อ

13 ) 

ทางช้างเผือก  คำกล่าวใดถูก

 

เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพ

เป็นหนึ่งใน กาแล็กซีที่เล็กในเอกภพ

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30,000 ปีแสง ตามความกว้าง

ดวงอาทิตย์ โลก  และดาวเคราะห์อื่นๆ หมุนห่างจากศูนย์กลาง 15,000 ปีแสง

14 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูกเกี่ยวกับกาแล็กซีเพื่อนบ้าน

 

สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า

กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่  และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก  ต่างเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้าน

เป็นการแล็กซี่รูปกังหันหรือสไปรัล

ถูกทั้ง ข้อ 1 และ 2

15 ) 

มีข้อสนับสนุนใดที่ทำให้ทฤษฎีบิกแบงน่าเชื่อถือ

 

เอกภพกำลังหดตัว

เอกภพ กำลังขยายตัว

อุณหภูมิพื้นหลังอวกาศลดลงเหลือ 3.730C


อุณหภูมิพื้นหลังอวกาศเพิ่มขึ้น 2.73 K

16 ) 

กาแล็กซีแบบรูปร่างไม่แน่นอนมีลักษณะอย่างไร

 

พบมากที่สุด  ไม่หมุนรอบตัวแกนกลาง

พบน้อยที่สุด  ไม่หมุนรอบตัวแกนกลาง

พบมากที่สุด  หมุนรอบตัวแกนกลาง

พบน้อยที่สุด  หมุนรอบตัวแกนกลาง

17 ) 

ข้อใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

 

เอกภพ

เนบิวลา

ระบบสุริยะ

ดาราจักรทางช้างเผือก

18 ) 

ข้อใดเป็นการเรียงลำดับจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็กตามลำดับอย่างถูกต้อง

 

กลุ่มดาว  เอกภพ  ดาราจักร  แนวทางช้างเผือก

เอกภพ  ดาราจักร  แนวทางช้างเผือก  กลุ่มดาว

ดาราจักร  แนวทางช้างเผือก  กลุ่มดาว  เอกภพ

แนวทางช้างเผือก  กลุ่มดาว  เอกภพ  ดาราจักร

19 ) 

ข้อใดผิด

 

ดาราจักรมีจำนวนมากในเอกภพ

ดาราจักรมีรูปร่างแตกต่างกัน มากมายหลายแบบ

ดาราจักรเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มดาวต่างๆ ที่กระจายทั่วเอกภพ

ดาราจักรทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายกังหันหรือฉาบหรือ ไข่ดาว

20 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูก

 

อนุภาคพื้นฐานขณะเกิดบิกแบง  ได้แก่  ควาร์ก  อิเล็กตรอน  นิวทริโน  และโฟตอน

ปฏิอนุภาค  คือ  อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าตรงข้าม

ปฏิอนุภาค  หลอมรวมกันกับอนุภาคชนิดเดียวกัน  เนื้อสารหายไปเป็นพลังงานจนหมดสิ้น

ถูกทุกข้อ

21 ) 

กาแล็กซีทางช้างเผือกมีรูปร่างแบบใด

 

รูปร่างไม่แน่นอน

รูปร่างแบบกังหันมีแกน  หรือบาร์สไปรัส

รูปร่างแบบกังหัน  หรือสไปรัส

รูปร่างแบบกลมรี  หรือรูปไข่

22 ) 

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดดาวฤกษ์หลังบิกแบง

 

อุณหภูมิลด ลงเรื่อย ๆ

มีอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาค

มีปฏิอนุภาคมากกว่าอนุภาค


การรวมตัวกัน ของควาร์กได้โปรตอนและนิวตรอน  ซึ่งเป็นที่มาของไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นสารกำเนิดของดาวฤกษ์

23 ) 

ข้อสังเกตใดคือประจักษ์พยานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

 

การขยายตัวของเอกภพ และอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเพิ่มขึ้น

การหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้น หลังของอวกาศลดลง

การขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศลดลง

การหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเพิ่มขึ้น

24 ) 

กาแล็กซีแอนโดรเมดา  จัดเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างตามข้อใด

 

กาแล็กซีแบบรูปไข่

กาแล็กซีแบบ กังหัน

กาแล็กซีแบบกังหันมีแกน

กาแล็กซีแบบไร้รูปทรง

25 ) 

ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด

 

แมกเจลแลนใหญ่

แมกเจลแลนเล็ก

แอนโดรเมดา

ทางช้างเผือก

26 ) 

กาแล็กซีในข้อใดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในโลกของเรา

 

แอนโดรเมดา

แมกเจลแลนเล็ก

แมลเจลแลนใหญ่

ถูกทุกข้อ

27 ) 

ข้อใดให้ความหมายของ “ทางช้างเผือก” ได้ถูกต้อง

 

ดวงดาวต่างๆ ที่วางตัวในแนวเดียวกัน


ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่อยู่ในระนาบเดียวกัน

ดาวฤกษ์จำนวนมากที่อยู่ในทางเดียวกัน


ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จำนวนมากที่ อยู่ในทางเดียวกัน

28 ) 

เราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกในทิศทางของกลุ่มดาวในข้อใด

 

ดาวแมงป่อง  ดาวคนยิงธนู  ดาวอินทรี  ดาวหงส์

ดาวนายพราน  ดาววัว  คาวแมงป่อง  ดาวอินทรี

ดาวสุนัข  ดาวลูกไก่  ดาววัว  ดาวนายพราน

ดาวแมงป่อง  ดาวนายพราน  ดาวคนยิงธนู  ดาวหงส์

29 ) 

ข้อใดเป็นส่วนประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก

 

ดาวฤกษ์ในทางช้างเผือก  ดาวเคราะห์ต่างๆ

ระบบสุริยะและดาวฤกษ์


ดาวฤกษ์ในทางช้างเผือก  ดาวฤกษ์บนฟ้าที่เรามองเห็น  และระบบสุริยะ

ถูกทุกข้อ

30 ) 

เมื่ออุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็นร้อยล้านเคลวิลมีผลให้โปรตอนและนิวตรอน เกิดการรวมตัวเป็นข้อใด

 

ไฮโดรเจน

นิวเคลียสของไฮโดรเจน


ฮีเลียม


นิวเคลียสของฮีเลียม

31 ) 

ดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ มีธาตุใดเป็นสารเบื้องต้น 

 

ออกซิเจนและไฮโดรเจน

ออกซิเจนและฮีเลียม

ไฮโดรเจนและฮีเลียม

ไฮโดรเจนและไนโตรเจน

32 ) 

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ คือข้อใด 

 

การขยายตัวของกาลเวลา

การขยายตัวของเอกภพ

อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพ

ข้อ 2 และ 3 ถูก

33 ) 

กาแล็กซีมีองค์ประกอบสำคัญคืออะไร

 

 

ดาวเคราะห์  กาแล็กซี

ดาวเคราะห์  เนบิวลา

ดาวฤกษ์  เนบิวลา

ดาวฤกษ์  กาแล็กซี

34 ) 

กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระยะขอบหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังอีกขอบหนึ่งประมาณ 100,000 ปีแสง  คิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

 

 

9.5 x 1014 กม.

9.5 x 1015 กม.

9.5 x 1016 กม.

9.5 x 1017 กม.

35 ) 

ธาตุอะไรมีมากที่สุดในเอกภพ

 

 

ออกซิเจน

ไฮโดรเจน

ฮีเลียม

ไนโตรเจน

36 ) 

ดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ มีธาตุใดเป็นสารเบื้องต้น 

 

ออกซิเจนและไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนและไนโตรเจน

ไฮโดรเจนและฮีเลียม

ไนโตรเจนและออกซิเจน

37 ) 

ดาวต่างๆ ที่อยู่ในกาแล็กซี  อยู่รวมกันได้อย่างไร

 

 

แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาว

แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับหลุมดำ

แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวและเนบิวลา

แรงโน้มถ่วงระหว่างเนบิวลากับหลุมดำ

38 ) 

หลุมดำ  หมายถึงอะไร

 

 

บริเวณในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูง

บริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเนื่องจากไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

บริเวณที่เป็นหลุมเนื่องจากการกระแทกของอุกกาบาต

ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

39 ) 

เราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกในทิศทางของกลุ่มดาวในข้อใด

 

 

ดาวแมงป่อง  ดาวคนยิงธนู  ดาวอินทรี  ดาวหงส์

ดาวนายพราน  ดาววัว  คาวแมงป่อง  ดาวอินทรี

ดาวสุนัข  ดาวลูกไก่  ดาววัว  ดาวนายพราน

ดาวแมงป่อง  ดาวนายพราน  ดาวคนยิงธนู  ดาวหงส์

40 ) 

กลุ่มดาวแอนโดรเมดา  จะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวใด 

 

ดาวม้าบิน  และดาวค้างคาว

ดาวม้าบิน  และดาวแมงป่อง

ดาวค้างคาว  และดาวแมงป่อง

ดาวค้างคาว  และดาวนายพราน

41 ) 

ปรากฏการณ์ใดที่สนับสนุน “ทฤษฎีบิกแบง” 

 

การชนกันของดาวหางกับดาวเคราะห์

การขยายตัวของเอกภพ

การเกิดลมสุริยะ

การยุบตัวของดาวฤกษ์

42 ) 

หลังเกิดบิกแบงปริมาณอนุภาคกับปริมาณปฎิอนุภาคควรเป็นตามข้อใด  จึงเกิดกาแล็กซีและดาวต่างๆ ขึ้นดังที่เป็นอยู่

 

 

มีปริมาณเท่ากัน

อนุภาคมีปริมาณมากกว่า

ปฏิอนุภาคมีปริมาณมากกว่า

เป็นไปได้ทุกข้อ

43 ) 

ในคืนที่ท้องฝ้าแจ่มใส  เราสามารถมองเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งพาดผ่านเป็นแถบยาวขนาดความกว้าง 15 องศา  ถ้าต้องการประมาณเวลาที่แสงจากดาวที่ขอบข้างหนึ่งของทางช้างเผือกไปถึงอีกข้างหนึ่ง  ต้องใช้ข้อมูลจากข้อใดต่อไปนี้ 

 

ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น

ความสว่างของดาวที่ขอบ

อัตราการหมุนของกาแล็กซี

ดัชนีหักเหของแสงในอวกาศ

44 ) 

ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า  เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

 

 

ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ

ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา

เนบิวลาชนิดหนึ่ง

ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี  ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก

45 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูก 

 

โลกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี

โลกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก

โลกไม่ได้เป็นส่วนใดของกาแล็กซี

ไม่มีข้อใดถูกต้อง

46 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง

 

 

ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก 300,000 ปีแสง

กาแล็กซีทางช้างเผือกมีลักษณะคล้ายไข่ดาวหรือจาน

ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่เคลื่อนที่รอบกาแล็กซีทางช้างเผือก

ถูกทุกข้อ

47 ) 

บิกแบงเป็นทฤษฎีอธิบาย

 

 

การระเบิดทำพลังงานส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นเนื้อสาร

มีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแล็กซี

การเกิดระบบสุริยะ

ถูกทุกข้อ

48 ) 

เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบง  คือ

 

 

มวลของสารไฮโดรเจน  และฮีเลียม

ควาร์ก  อิเล็กตรอน  นิวทริโน  และโฟตอน

โฟตอน

ไม่มีข้อใดถูก

49 ) 

การที่เอ็ดวิน พี ฮับเบิล  พบว่าเอกภพกำลังขยายตัว  เพราะว่าหลักฐานใด

 

 

กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่าง

กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่ลดลงตามระยะห่าง

สัญญาณที่หลงเหลือในอวกาศ

การแผ่รังสีจากบิกแบงที่เหลือยู่ในปัจจุบัน

50 ) 

เราจะสังเกตเห็นกาแล็กซีชัดเจนในวันที่มีลักษณะเช่นใด 

 

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง  มีแสงจันทร์มากโดยเฉพาะคืนเดือนเพ็ญ

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง  ไม่มีแสงจันทร์สว่างในคืนเดือนมืด

สามารถสังเกตเห็นได้ในทุกๆ วัน  ไม่ขึ้นกับลักษณะท้องฟ้า

การสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือไม่  ขึ้นกับเครื่องมือดาราศาสตร์ที่ใช้ไม่ใช่ลักษณะท้องฟ้า