กำเนิดระบบสุริยะ

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
จำนวน : 60 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,673 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ระบบสุริยะเกิดจากอะไร

 

ดาวฤกษ์

กาแล็กซี

เนบิวลา

หลุมดำ

2 ) 

การเกิดของระบบสุริยะจากเนบิวลา มวลสารส่วนมากจะกลายเป็นส่วนใด

 

โลก

ดาวเคราะห์

ดวงอาทิตย์

กาแล็กซี

3 ) 

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์หินทั้งหมด

 

อังคาร พฤหัส เสาร์ ยูเรนัส

พุธ ศุกร์ โลก อังคาร

พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัส

พฤหัส ศุกร์ ยูเรนัส เนปจูน

4 ) 

ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเคราะห์ใด

 

พุธ และ ศุกร์

โลก และ อังคาร

อังคาร และ พฤหัส

พฤหัส และ เสาร์

5 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส

 

ดาวพลูโต

ดาวเสาร์

ดาวยูเรนัส

ดาวพฤหัสบดี

6 ) 

เศษที่เหลือจากดาวเคราะห์ยักษ์จะเป็นสิ่งใด

 

อุกกาบาต

ดาวตก

ดาวหาง

ดาวประหลาด

7 ) 

ข้อใดผิด

 

ดาวหางเป็นก้อนแก๊สไฮโดรเจนขนาดใหญ่ที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์

แก๊สที่อยู่ภายในดาวหางอาจจะถูกกระตุ้นให้วาวแสงได้ เมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์

ลมสุริยะผลักดันให้หางของดาวหางชี้ในทิศทางที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ

นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ 65 ล้านปีมาแล้ว อาจมีสาเหตุมาจากดาวหางวิ่งมาชนโลก

8 ) 

โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของสิ่งใด

 

 

แสงและความร้อน

อนุภาคและแสง

ความร้อนและพายุแม่เหล็ก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

9 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ผิด

 

พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์มี 2 ประเภท คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคมีประจุ

ทั้งคลื่นแท่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคมีประจุใช้เวลาเดินทางถึงบรรยากาศโลกพร้อมกัน

อนุภาคมีประจุจะถูกกั้นโดยสนามแม่เหล็กโลกทำให้เข้าสู่ผิวโลกได้น้อย

รังสีอัลตราไวโอเลตจะถูกดูดกลืนในบรรยากาศเบื้องบนเป็นส่วนมาก

10 ) 

ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม สิ่งมีชีวิตจะได้รับอันตรายมากที่สุดจากชนิดของพลังงานที่ดวงอาทิตย์ ส่งมายังโลก คือ

 

 

แสงธรรมดา

รังสีเอ็กซ์

รังสีอัลตาไวโอเลต

อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

11 ) 

อนุภาคโปตอนและอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด

 

คลื่นแม่เหล็ก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ลมสุริยะ

แสงเหนือ-แสงใต้

12 ) 

แสงเหนือแสงใต้เกิดจากอะไร

 

อนุภาคของลมสุริยะชนกับสนามแม่เหล็กโลก

อนุภาคของลมสุริยะชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก

รังสีอัลตาไวโอเลตที่แผ่จากดวงอาทิตย์ชนกับสนามแม่เหล็กโลก

รังสีอัลตาไวโอเลตกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก

13 ) 

ข้อใดผิด

 

ดาวหาวปรากฏเคลื่อนที่ไปท่ามกลางดาวฤกษ์

ดาวหางพุ่งไปในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์

ดาวหางจัดเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีแสงในตัวเองเนื่องจากประกอบด้วยแก๊สต่างๆ และเสียดสีกันขณะโคจร

ดาวตกและอุกาบาตเป็นส่วนที่เหลือของดาวหางและเกิดการลุกไหม้จากการเสียดสีกับบรรยากาศโลก

14 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งค่อนข้างเร็วจนไม่มีโอกาสเห็นการเคลื่อนที่ตามแนวตะวันออก – ตะวันตกได้ตามปกติ

 

ดาวพุธ

ดาวเสาร์

ดาวอังคาร

ดาวพฤหัสบดี

15 ) 

เมื่อมีการปลดปล่อยพลังงานและอานุภาคจากดวงอาทิตย์ข้อใดมีผลต่อโลกที่หลัง

 

พายุแม่เหล็ก

รังสีคอสมิค

แสงธรรมดา

รังสีอัลตราไวโอเลต

16 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

อุกกาบาตรจากอวกาศที่เข้าสู่โลกนั้น เกิดจากเศษเหลือของดาวหางที่โคจรเฉียดผ่านมาเท่านั้น

เอกภพ คือ ระบบรวมของกาแล็กซีที่อยู่ในทางช้างเผือก

หางของดาวหางชี้ออกจากดวงอาทิตย์เสมอเนื่องจากลมสุริยะ

ดาวหางมีแสงในตัวเองเช่นเดียวกับดาวฤกษ์

17 ) 

ข้อใดผิด

 

ดาวตกเป็นสะเก็ดของดาวหาง

ดาวหางไม่มีแสงในตัวเองเช่นเดียวกับดาวเคราะห์

หางของดาวหางชี้ทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ

คนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวหาง เมื่อดาวหางอยู่ใกล้โลก

18 ) 

ดาวหางฮัลเลย์จะเข้าใกล้ทางโคจรของโลกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 เมษายน 2529 โดยอยู่ห่างจากโลก 0.42 หน่วยดาราศาสตร์ ระยะ 1 หน่วยดาราศาสตร์ คือข้อใด

 

ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงเหนือ

ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์

ระยะทางเฉลี่ยระหว่างดาวเคราะห์กับระบบสุริยะ

ระยะทางเฉลี่ยระหว่างดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก

19 ) 

ข้อใดเป็นผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลก

ก.ลมสุริยะ

ข.แสงเหนือ-แสงใต้

ค.การสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นติดขัด

ง.เกิดความร้อนจำนวนมาก

 

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

20 ) 

สภาวะเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตให้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นั้นได้ ควรเป็นอย่างไร

 

ไม่ร้อนมาก และไม่หนาวเย็นเกินไป

ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์พอเหมาะ

มีน้ำในการดำรงชีวิต

ถูกหมดทุกข้อ

21 ) 

ปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ต่างส่งแรงโน้มถ่วง ซึ่งกันและกันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไร

 

 

แรงโน้มถ่วงสัมพันธ์กันในระบบสุริยะ

แรงโน้มถ่วงสัมพันธ์กันในระบบสุริยะ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวในระบบสุริยะ

ปฏิสัมพัทธ์ระหว่างดวงดาวในระบบสุริยะ

22 ) 

ข้อใดผิด

 

พลังงานทุกอย่างในโลกได้รับจากดวงอาทิตย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

โลกอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับพลังงานพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ จึงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งดาวอื่นไม่น่ามี

แร่ธาตุทั้งหลาย เช่น ธาตุหนักต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เพราะโลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งก่อกำเนิดจากเนบิวลารุ่นหลัง

ดาวเคราะห์ทั้งหลายเคลื่อนที่ไปรอบๆ ดวงอาทิตย์โดยไม่ตกลงไปยังดวงอาทิตย์ เพราะมีแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์

23 ) 

ข้อใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

 

เอกภพ

เนบิวลา

ระบบสุริยะ

ดาราจักรทางช้างเผือก

24 ) 

ข้อใดถูกต้อง

ก.ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี

ข.ดาวหางประกอบด้วยน้ำ ก๊าซ ที่เย็นจัดก้อนอุกกาบาตรวมตัวเป็นก้อนน้ำแข็งสกปรก

ค.เมื่อดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ทำให้ก๊าซและฝุ่นของดาวหางชี้เข้าหาดวงอาทิตย์

ง.แสงสว่างจากดาวหางเกิดจากการสะท้อนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และก๊าซที่อยู่ภายในถูกกระตุ้นให้วาวแสง เมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์

 

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

ง และ ก

25 ) 

ข้อใดเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์แสงเหนือ-แสงใต้

 

ลมสุริยะ

สนามแม่เหล็กโลก

แสงจากดวงอาทิตย์

รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

26 ) 

เพราะเหตุใดคนบนโลกจึงเห็นดาวศุกร์สว่างกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น

ก. อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์        ข. อยู่ใกล้โลก        ค. สะท้อนแสงได้ดี

 

ก  ข

ข  ค

ก  ค

ก  ข  ค

27 ) 

วัตถุในระบบสุริยะ  ที่ได้รับผลกระทบตากปรากฏการณ์เรือนกระจกมากที่สุด

 

โลก

ดาวศุกร์

ดวงจันทร์

ดาวอังคาร

28 ) 

การสังเกตเห็นดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดาวเคราะห์  เคลื่อนที่ไปตามจักรราศีต่างๆ นั้นเพราะเหตุใด

 

โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โลกและดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวราศีต่างๆกลุ่มดาวราศีต่างๆ หมุนไปตามการหมุนของกาแล็กซี

29 ) 

การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุด  ระยะห่างประมาณกี่ปี

 

 

10

11

12

13

30 ) 

ถ้าดาวหางวิ่งชนโลก  จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

 

เกิดก้อนอุกกาบาตกระจายทั่วไป

ก้อนน้ำแข็งสกปรกจากดาวหางกระจายทั่วไป

สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

เกิดแสงสว่างวูบวาบอันเนื่องจากการสะท้อนจากแสงอาทิตย์ทั่วไป

31 ) 

เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า  ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ คือ อะไร

 

มองเห็นดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่  มองเห็นดาวเคราะห์มีขนาดเล็ก

มองเห็นดาวฤกษ์อยู่โดดๆ มองเห็นดาวเคราะห์อยู่เป็นกลุ่ม

มองเห็นดาวฤกษ์กระพริบแสง  มองเห็นดาวเคราะห์สงบนิ่ง

มองเห็นดาวฤกษ์เคลื่อนที่  มองเห็นดาวเคราะห์อยู่กับที่

32 ) 

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะที่ถูกต้องที่สุด

 

ดวงอาทิตย์  ดาวฤกษ์  ดาวเคราะห์  ดาวหาง  และอุกกาบาต

ดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  อุกกาบาต  และดวงจันทร์

ดาวฤกษ์  ดาวเคราะห์  ดาวหาง  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวตก

ดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์น้อย  ดวงจันทร์  อุกกาบาต  ดาวหาง  และผีพุ่งใต้

33 ) 

ข้อความใดไม่ถูกต้อง

 

เนบิวลาเป็นกลุ่มก๊าซและฝุ่นละออง

ชาวบ้านเรียกอุกกาบาตว่า  ดาวตก  หรือผีพุ่งใต้

1 ปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางใน 1 ปี มีค่า 9.5 x 1012 กม.

ดาวหางเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง

34 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด

 

A

E

D

G

35 ) 

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์วงใน

 

 

D, G

A, B

A, E

C, E

36 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร

 

B, I

 

G, I

B, A

G, A

37 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร

 

A, E

E, H

F, I

A, I

38 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดคือเตาไฟแช่แข็ง

 

A

B

G

I

39 ) 

ในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้าหรือไม่เพราะเหตุใด

 

เห็นเพราะดวงดาวส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง

ไม่เห็นเพราะดวงดาวต่างๆ  ในท้องฟ้าจะเคลื่อนที่ไปอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นเวลากลางคืน

เห็นเพราะท้องฟ้าสว่างเมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์จึงเห็นดาวทุกดวง

ไม่เห็นเพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะบดบังแสงจสกดวงดาวทั้งหมด

40 ) 

ดาวพฤหัสมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไร

 

เหล็ก

ไฮโดรเจนและฮีเลียม

หิน

แอมโมเนีย

41 ) 

ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด  และโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด  คือ ข้อใด

 

ดาวศุกร์

ดาวพุธ

โลก

ดาวอังคาร

42 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด

 

ดาวพุธ

ดาวอังคาร

ดาวศุกร์

ดาวพฤหัสบดี

43 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

 

ดาวเนปจูน

ดาวอังคาร

ดาวพุธ

ดาวศุกร์

44 ) 

วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงใด

 

อยู่นอกของระบบสุริยะ

โลก- ดาวอังคาร

ดาวอังคาร- ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดี- ดาวเสาร์

45 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด  และดวงใดอยู่ไกลโลกมากที่สุด

 

ดาวศุกร์ – ดาวพลูโต

 

ดาวอังคาร – ดาวพลูโต

ดาวศุกร์ – ดาวพุธ

ดาวพุธ – ดาวยูเรนัส

46 ) 

ดาวเคราะห์หิน  คือข้อใด

 

ดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะ

ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  และดาวอังคาร

ดาวเคราะห์แบบโลก

ถูกทุกข้อ

47 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง

 

ดาวเคราะห์หินเกิดหลังดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์หินเกิดพร้อมกับดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์หินเกิดก่อนดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์หินเกิดจากดาวอังคาร  และดาวพฤหัสบดี

48 ) 

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมด

 

 

ดาวเสาร์  ดาวพฤหัสบดี  ดาวศุกร์

ดาวพฤหัสบดี  ดาวอังคาร  ดาวยูเรนัส

ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส  ดาวศุกร์

ดาวเนปจูน  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส

49 ) 

ข้อใดที่เกิดจากลมสุริยะ

 

การเกิดแสงออโรราแถบขั้วโลกเหนือและใต้

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้

การติดต่อสื่อสารโดนเส้นใยนำแสงขัดข้อง

เข็มทิศเบนไปมา

50 ) 

ดาวเคราะห์ใดต่อไปนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอื่น

 

ดาวพฤหัสบดี

ดาวศุกร์

ดาวเสาร์

ดาวเนปจูน

51 ) 

ข้อใดถูก

ก. ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าไม่มีแสงในตัวเอง  โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี

ข. ดาวหางประกอบด้วยน้ำ  แก๊สที่เย็นจัด  ก้อนอุกกาบาตรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งสกปรก

ค. เมื่อดาวหางโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์  จะถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ทำให้แก๊สและฝุ่นที่อยู่ภายในถูกกระตุ้นให้วาวแสงเมื่อได้รังสีจากดวงอาทิตย์

 

ก, ข

ข, ค

ค, ง

ง, ก

52 ) 

ดาวเคราะห์ชั้นนอก  คือ  ข้อใด

 

ดาวเคราะห์ยักษ์

 

มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจน และฮีเลียมทั้งดวง

ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส  และดาวเนปจูน

ถูกทุกข้อ

53 ) 

คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง

 

ดาวเคราะห์ยักษ์คือดาวเคราะห์แก๊ส

ดาวพลูโต  มีขนาดเล็กที่สุดมีสมบัติคล้ายดาวเคราะห์น้อย

ดาวพลูโตไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ยักษ์

ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2

54 ) 

ดาวหาง  คือ  ส่วนที่เป็นข้อใด

 

เศษเหลือจากดาวเคราะห์น้อย

เศษเหลือจากดาวเคราะห์ยักษ์

เศษเหลือจากดาวเคราะห์น้อย  และดาวเคราะห์ยักษ์

ไม่มีข้อใดถูกต้อง

55 ) 

อนุภาคที่ออกจากดวงอาทิตย์เรียกว่า  อย่างไร

 

ดิวเทอรอน

ลมสุริยะ

สเปกตรัม

แก๊สฮีเลียม

56 ) 

ผลกระทบของพายุสุริยะ คือ ข้อใด

 

เกิดแสงเหนือแสงใต้อย่างเด่นชัด

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียมอาจถูกทำลาย

การติดขัดทางการสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นทั่วโลก

ถูกทุกข้อ

57 ) 

แสงเหนือ  แสงใต้  เกิดจากอะไร

 

อนุภาคของลมสุริยะชนกับสนามแม่เหล็กโลก

อนุภาคของลมสุริยะชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก

รังสีอัลตราไวโอเลตที่แผ่จากดวงอาทิตย์ชนกับสนามแม่เหล็กโลก

รังสีอัลตราไวโอเลตชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก

58 ) 

ข้อใดผิด

 

แก๊สที่เป็นองค์ประกอบของดาวหาง  อาจถูกกระตุ้นให้วาวแสงได้เมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์

องค์ประกอบของดาวหางจะเป็นไปได้ทั้งสภาพของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส

ลมสุริยะเป็นสาเหตุให้หางของดาวหางพุ่งไปในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์

ก้อนน้ำแข็งสกปรกบริเวณหัวของดาวหาง  กลายเป็นไอกระจายออกไปได้  เนื่องจากแรงเสียดสีในอากาศในขณะโคจรเข้ามาในระบบสุริยะ

59 ) 

ถ้าดาวหางวิ่งชนโลกจะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

 

เกิดก้อนอุกกาบาตกระจายทั่วไป

น้ำแข็งสกปรกจากดาวหางกระจายทั่วไป

สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

เกิดและสว่างวูบวาวอันเนื่องจากการสะท้อนจากแสงอาทิตย์ทั่วไป

60 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจลอยน้ำได้

 

ดาวพุธ

ดาวเสาร์

ดาวอังคาร

ดาวพฤหัสบดี